No label found for: logo.title
No label found for: logo.title
facebook

Kølemidler

Førende innovationer inden for kølemidler

Som svar på forbuddet mod brug af CFC- og HCFC-baserede kølemidler (F-gasbestemmelse) er branchen i gang med en omfattende forskning for at finde mere miljøvenlige acceptable alternativer til de kølemidler, der hidtil er blevet anvendt. Daikin er længst fremme med hensyn til af finde kølemidler med lavt potentiale for global opvarmning (GWP) og/eller naturlige kølemidler. 

Daikin har allerede undersøgelser i gang af kølemidler som f.eks. R32 og CO2, men tilråder også, at beslutningstagerne skal tage den indirekte CO2 emission i betragtning, der opstår under hele et produkts livscyklus og ikke kun se på kølemidlets GWP. Det afhænger af anvendelsen, hvilket kølemiddel, der skal anvendes for at opnå det mest effektive kølemiddelvalg.