Daikin

Fordele

Lave driftsudgifter for rumopvarmning

Daikin Althermas hybride varmepumpe vil altid vælge den mest økonomiske driftsmåde, ved at beregne varmepumpens effektivitet og elprisen kontra effektiviteten af kondensing-kedlen og gasprisen, og muligheden for samtidig drift.
Hvis man tager det europæiske gennemsnitsklima som udgangspunkt, som bliver den største del af den krævede varmeproduktion dækket af den hybride drift og varmepumpedriften, og dette giver op til 35 % større varmeeffektivitet, hvilket igen giver lavere driftsudgifter.


... og varmt brugsvand

Det varme brugsvand opvarmes ved brug af gaskondenserings-teknologi: Koldt vandhanevand strømmer direkte ind i en speciel dobbelt varmeveksler, der giver mulighed for optimal og kontinuerlig kondensering af røggasserne under forberedelsen af det varme brugsvand, hvilket resulterer i en effektivitetsforøgelse på op til 15 % sammenlignet med traditionelle gaskondensing-kedler, hvilket fører til et fald i driftsudgifterne.
Desuden kan det varme brugsvand, takket været det hybride princip, blive leveret af kondensing-teknologien samtidig med, at varmepumpen leverer rumopvarmning, hvilket giver optimal komfort.

Begrænsede investeringsudgifter

  • Ingen grund til at udskifte eksisterende radiatorer (op til 80 °C) og rørføringer
  • Den plads, det nye system kræver, er meget lig pladsen for et eksisterende system takket være vores kompakte design
  • Der er ingen grund til at udskifte rørføringerne eller skorstenen, når du udskifter din eksisterende gaskedel

Let til og hurtig installation

Daikin Althermas hybride varmepumpe leveres som tre store komponenter:

  • Varmepumpe, udendørs enhed
  • Varmepumpe, indendørs enhed
  • Gaskondensingkedel
... hvilket gør dem lette at håndtere og manipulere, og lette at installere.
Varmepumpens indendørs enhed er let at montere på væggen på en standard bagplade. Derefter forbindes gaskondensing-kedlen via quick-forbindelserne, og det hele udgør en meget kompakt enhed. Alle tilslutningerne er i bunden og der er adgang til alle komponenterne forfra, hvilket gør det meget let at servicere og vedligeholde enheden.

Ideel til renovering

Ved brug af Daikin Althermas hybride varmepumpe er der mange anvendelsesmuligheder, da alle varmebelastninger er dækket helt op til 32 kW.
Gaskedlen kan installeres uden varmepumpen på de første stadier, for at kunne genstarte opvarmningen hurtigt i tilfælde af nedbrud i den eksisterende gaskedel.