No label found for: logo.title
No label found for: logo.title
facebook

Klimaanlægget er ikke i drift (driftslampe er slukket).

Kontroller følgende:

  • Er der tændt for strømmen, og er el-sikringerne OK?
  • Er der strømsvigt i området? 
  • Er batterierne i den trådløse fjernbetjening OK?
  • Er timer for start/stop indstillet korrekt?