No label found for: logo.title
No label found for: logo.title
facebook

Klimaanlæggets drift er unormal.

Lysstofrør, radiobølger o.lign. kan forårsage unormal drift. Sluk for strømforsyningen og tænd igen efter en passende tid. Genstart klimaanlægget.