No label found for: logo.title
No label found for: logo.title
facebook

Klimaanlægget stopper under drift (driftslampe blinker).

Kontroller om filtre er rene.
Kontroller også at luft til- og afgangsveje - både på indendørs og udendørs unit - ikke er blokeret.