No label found for: logo.title
No label found for: logo.title
facebook

Klimaanlægget stopper under drift (ON timer aktiv).

Når ON timer er aktiveret, kan klimaanlægget starte op til 1 time før angivet tid med det formål at få rumtemperaturen op på det niveau, der er valgt på fjernbetjeningen.
Hvis fjernbetjeningen bliver aktiveret (undtagen ved ON/OFF mode), medens timer mode er aktiveret, vil denne blive deaktiveret.
Såfremt dette sker, startes klimaanlægget igen og indstil/ aktiver timerfunktion igen.