No label found for: logo.title
No label found for: logo.title
facebook

Kan et klimaanlæg være årsag til, at du føler dig dårligt tilpas/ bliver syg.

Et dårligt vedligeholdt klimaanlæg kan medføre, at du føler dig dårligt tilpas/ bliver syg. Et godt vedligeholdt klimaanlæg kan bidrage til et bedre og sundere indendørsmiljø.     

Fugtighed
I og med det har positiv indflydelse på niveauet af den relative fugtighed, vil mængden af støvmider og skimmel blive reduceret. Klimaanlæg vedligeholder et fugtighedsniveau på 40 - 60 % rh., hvilket er positivt for personer med allergi.

Ventilation
Klimaanlæg kan have integreret ventilation. Mekanisk ventilation bliver mere og mere vigtigt p.g.a. måden, hvorpå huse bygges nu om dage. Tilførslen af frisk luft vil forhindre sygdomsfremkaldende syndromer.

Filtrering
Alle units er forsynet med et filter. Afhængig af systemets opbygning og kundens behov vil typen af filter varierer. Virkningsgraden af filtersystemer går fra opfangning af støv og partikler til fint støv og pollen, bakterier, vira, lugtgener endog mikrober og tobaksrøg.
Det er afgørende, at filtret skiftes/ rengøres med passende mellemrum. Såfremt filteret skiftes/ rengøres for sent, risikerer man, at det beskidte filter spreder bakterier i stedet for at opsamle disse.

Træk
Såfremt udstyret er korrekt valgt, vil der ikke forekomme træk. 
Det er et job for specialister og bør kalkuleres af en professionel installatør. Et system med for lille kapacitet vil ikke være i stand til at imødekomme den ønskede temperatur. Et system med for stor kapacitet vil medføre træk og svingende temperatur.