No label found for: logo.title
No label found for: logo.title
facebook

Hvad er inverter teknologi?

Inverter teknologien er integreret i udendørs unitten. Inverter teknologi kan sammenlignes med teknologien i en bil:" jo mere du trykker på speederen, des hurtigere kører du".

En unit MED inverter vil gradvist starte/ stoppe og ændre kapaciteten som funktion af det aktuelle køle- eller varmebehov (modulerende).
En unit UDEN inverter vil starte/ stoppe som funktion af det aktuelle køle- eller varme behov (ON/OFF).

Fordele ved anvendelse af inverter teknologi.

  • Den ønskede komfort temperatur nås meget hurtigere.
  • Startperioden reduceres med 1/3.
  • Der spares meget energi og derfor også penge: 30% mindre energiforbrug.
  • Undgår hyppig start/stop af kompressor og samtidig reduceres startstrømmen.
  • Energiomkostningerne reduceres (sammenlignet med en traditionel on/off unit).
  • Mindre temperaturvariationer.