No label found for: logo.title
No label found for: logo.title
facebook

Hvad er forskellen på sensibel og latent varme?

To former for varme er relevante for klimaanlæg:

  • sensibel varme
  • latent varme    

Sensibel varme
Når et emne opvarmes, vil temperaturen på emnet stige afhængig af den mængde energi, der tilføres. Når et emne afkøles, vil temperaturen på emnet falde afhængig af den mængde energi, der fjernes. Den mængde af energien, der ændrer temperaturen på emnet kaldes: Sensibel varme.

Latent varme
Alle materialer i naturen er i stand til at ændre tilstand/ fase (kaldet :"En tilstandsændring"). Faste materialer kan blive til væske (is til vand), og væske kan blive til gasser (vand til damp). En sådan faseændring kræver ekstra tilførsel eller fjernelse af varme også kaldet: Latent varme. 
  
Latent varme har ingen indflydelse på temperaturen i materialet - f.eks. er vands temperatur uændret 100°C, når det koger. Den tilførte varme, der holder vandet i kog, er latent varme. Dvs. at varme/ energi, der medfører en tilstandsændring  uden ændring af temperaturen, kaldes latent varme.

Forståelse af denne forskel (sensibel - latent) er fundamental for at kunne forstå, hvorfor kølemidler bruges i kølesystemer. Det forklarer også, hvorfor man oplyser både: Total kølekapacitet ( = Sensibel + Latent varme ) og Sensibel kølekapacitet for kunne definere en køleunits kapacitet. 
Inde i kølemiddelkredsen udveksles varme/energi til omgivelserne, fordi der sker tilstandsændringer af kølemidlet (gas ændres til væske = afgivelse af varme; og væske ændres til gas = optagelse af varme). Sensibel kølekapacitet er den del af den totale kølekapacitet, der sænker temperaturen. Latent kølekapacitet er den del af den totale kølekapacitet, der fjerner vandet fra luften ( = kondensvand som på en cisterne).