No label found for: logo.title
No label found for: logo.title
facebook

Kold træk.

Kold træk forbindes ofte med klimaanlæg, og desværre kan et dårligt designet/ opsat system være årsagen. Den uheldige påvirkning på personale kan være forårsaget af en dårlig placeret indendørs unit og et luftfordelingsmønster, der burde være taget højde for i designfasen.

Loftshøjden er også relevant. Fabrikanten af klimaanlæg forudsætter generelt for direkte ekspansionssystemer en loftshøjde mellem 2,7 og 3,5 meter. Kold luft på omkring 16 °C leveret fra denne højde er i stand til at blive opblandet med den varmere rum luft, før den rammer personhøjde og derved minimerer følelsen af træk.   

Trods dette - for installationer der ikke opfylder denne generelle standard - kan et kvalitetsklimaanlæg ofte tilpasses aktuelle forhold.

Som det bemærkes har placering, model/ type af indendørs unit og loftshøjden stor indflydelse på, om der opstår træk eller ej. En forklaring af dette forudsætter kendskab til hvorledes kold luft opfører sig. Kold luft har en tendens til at "holde"  sig til loftet, før det "falder" ned. Dette fænomen er kendt som "coanda" effekten og hjælper den kolde og omgivende luft med at blive blandet, før den "falder" ned i rummet.Desværre vil forekomsten af enhver barriere f.eks. en loftsbjælke have en uheldig effekt på luftfordelingen pga. den obstruktion, bjælken udøver. I en sådan situation vil den kolde luft kollidere med bjælken og øjeblikkeligt "falde" ned. Dette vil afgjort være til gene for enhver, der er så uheldig at sidde lige under bjælken.

Såfremt to units er placeret over for hinanden, vil den kolde luft kollidere på samme måde.