No label found for: logo.title
No label found for: logo.title
facebook

Et kølemiddel kredsløb: Hvad er det?

Et klima-/køleanlæg arbejder som et køleskab. Der optræder fire stadier i et kølemiddel kredsløb:

Processer:
1 Kompressoren, der pumper kølemidlet rundt i systemet, er hjertet i et køle-/ klimaanlæg. Ved kompressorens indsugningsport er der kold kølemiddelgas ved lavt tryk. I kompressoren komprimeres kølemiddelgasserne, hvorved trykket og temperaturen af disse øges. Efterfølgende ledes gassen via et rør til en luft- eller vandkølet kondensator.

2 I kondensatoren (der f.eks. er opbygget af nogle rør med udvendige finner, der vha. en ventilator bestryges af den omgivende udendørs luft) sker en udveksling af energi fra de varme gasser til den koldere luft. Herved kondenseres kølemiddelgassen til underkølet væske (en tilstands ændring) ved højt tryk. Efterfølgende ledes væsken via et rør til en ekspansionsventil el.lign.
 
3 I ekspansionsventilen sker en trykændring fra et højt til et lavere tryk, og samtidig sænkes temperaturen til et niveau, der er mindre end den temperatur, der er i det område, der ønskes kølet. Den kolde kølemiddelvæske ved lavt tryk ledes ind i kølefladen.
 

4 I kølefladen/ fordamperen (der f.eks. er opbygget af nogle rør med udvendige finner, der vha. en ventilator bestryges af den omgivende luft i rummet) sker en udveksling af energi fra den kolde kølemiddelgas til den varmere rumluft. Herved fordamper kølemiddelvæsken, der bliver til kolde gasser (en tilstands ændring) ved lavt tryk. Kølemiddelgassen ledes via et rør tilbage til kompressoren, og processen starter igen.

Er det en varmepumpe, kan cirkulationen i kølemiddelkredsløbet vendes.