No label found for: logo.title
No label found for: logo.title
facebook

Hvad er legionella.

Legionellabakterier forekommer i naturen i vand. Temperaturniveauet er af stor betydning for med hvilken hastighed, legionellabakterien formerer sig. Specielt i temperaturområdet 40 til 50°C formeres disse bakterier.

Der benyttes ikke vand til køling i Daikin's klimaanlæg, hvorfor der ikke er risiko for mennesker. I koldtvandssystemer - til industrielt brug - kan legionellabakterien ikke klare sig (på koldtvandssiden) fordi vandet her er afkølet og cirkulerer i et lukket kredsløb. Dog kan de forekomme på kondensatorsiden, når denne er tilsluttet et køletårnssystem