No label found for: logo.title
No label found for: logo.title
facebook

Hvilke faktorer har indflydelse på kølebehovet.

I årevis har Daikin bestræbt sig på at forbedre komfortniveauet indendørs ved at tilbyde udstyr tilpasset det aktuelle udendørs klima. I kolde regioner kan vi tilbyde udstyr, der kan opvarme i opholdszonen, og i varme regioner udstyr til at nedkøle denne til et komfortabelt niveau, både i arbejds- og fritidssammenhæng. Men termisk komfort er påvirket af tre basisfaktorer:

Den menneskelige faktor
Vores beklædning, aktivitets niveau og hvor længe vi er i samme situation.

Vore omgivelser
Temperatur fra stråling og omgivelserne.

Luften
Dens temperatur, hastighed og fugtindhold.

Blandt disse påvirkninger er den menneskelige faktor den uforudsigelige. De andre kan reguleres med det formål at tilvejebringe den største grad af veltilpashed.
Nye bygningsformer, indretning  og arbejdsrutiner har medført nye parameter indenfor hvilke, designere skal fungere.
F.eks. absorberer moderne bygninger meget mere varme end tidligere, og der er adskillige grunde til dette:


Solvarme
Udviklingen i bygningsarkitektur har medført et øget brug af vinduer, og selvom disse bliver forsynet med solfilter, er solbelastningen betydelig

Personer
Det øgede antal personer, som hver afgiver ca. 120 W/h, er rutinemæssigt placeret i kontorarealer.  

Elektrisk udstyr
Computere, printere og kopimaskiner som alle en del af et moderne kontor, bidrager også til et øget kølebehov.  

Belysning
Mange moderne butikker får et væsentlig bidrag til opvarmning fra den aktuelle belysning. 15-25 W/m2 er ikke ukendt i Europa. 

 

Ventilation

Indblæsning af udendørsluft i bygninger vil også medføre problemer med rumtemperaturen, især når udendørstemperaturen er 30°C.