No label found for: logo.title
No label found for: logo.title
facebook

Hvad er varmetransmission?

Varme flytter sig altid fra et varmere område til et koldere. I et varmt legeme/medie bevæger molekylerne sig hurtigere end i et koldere. Når man blander et varmt og et koldt medie vil alle molekylerne i mediet efter en tid bevæge sig med samme hastighed. Dvs. de varme / hurtige bevæger sig langsommere og de kolde / langsomme bevæger sig hurtigere, end da de to medier var adskilt. Udtrykt på en anden måde: 
Når det er varmt udendørs, vil varmen trænge ind i indendørsområdet.

arme kan flyttes fra et medie til et andet som følger:

  • stråling
  • ledning 
  • konvektion   

Stråling

Sidder man foran et åbent ildsted (f.eks. et bål) kan man mærke varmen. Placerer man en plade mellem ildsted og person, kan man tydeligt fornemme, at "strålevarmen"  ophører. Strålevarme udbredes som lys bølger ; fra elektrisk lys og solvarme (også gennem vinduer).

Ledning 
Ledningsvarme forekommer, når varmen strømmer gennem f.eks. en plade/ mur, hvor temperaturen på hver side af pladen er forskellig. Er to legemer (med forskellig temperatur) i direkte kontakt med hinanden, vil varmestrømmen flyttes fra det varme til det kolde legeme kaldet ledningsvarme.


Konvektion 

Ved overføring af varme via vand (væske) eller luft. 
Når vand/ luft nedkøles eller opvarmes, ændres vægt-/massefylden. Kold luft/ vand synker ned, og varm luft stiger op. Herved udlignes evt. varmeforskelle ved konvektion.