No label found for: logo.title
No label found for: logo.title
facebook

Hvordan bortskaffer jeg mine dele?

Afmontering af enheden, og behandling af delene skal udføres i henhold til relevant lokal og national lovgivning. Særlig vejledning, vil følge hvert produkts relevante installationsvejledning.

Hvad er varmetransmission?

Varme flytter sig altid fra et varmere område til et koldere. I et varmt legeme/medie bevæger molekylerne sig hurtigere end i et koldere.

Hvad er inverter teknologi?

Inverter teknologien er integreret i udendørs unitten. Inverter teknologi kan sammenlignes med teknologien i en bil:" jo mere du trykker på speederen, des hurtigere kører du".

Kold træk.

Kold træk forbindes ofte med klimaanlæg, og desværre kan et dårligt designet/ opsat system være årsagen.

Hvad er lydtryk / lydeffekt?

Lydtryk niveau (Lp) [dB(A) i x meter afstand]. Er en måling af lydtrykket/ energien afgivet af en lydkilde og oplyses i decibel eller dB(A) i x meter afstand.

What is a heat pump?

A heat pump extracts low temperature energy from the environment and increases its temperature for heating purposes.