Skip to main content

F-gas forordning

F-gas forordningen og dens betydning for HVAC-R-markedet

Intet forbud mod HFC, men en nedtrapning, hvorfor?

Hvorfor en nedtrapning?

›› EU ønsker at reducere miljøbelastningen fra f-gasser ved at reducere HCF’ernes forbrug af CO2-ækvivalenter

Hverken forbud eller nedtrapning:

›› HFC’ere er vigtige i mange sammenhænge pga. deres energieffektivitet, sikkerhed og økonomiske fordele
›› HFC’ere nedtrappes til et niveau, der tillader vedvarende vækst og investeringer, udover 2030

F-gas nedtrapning

Måling af HFC'er i CO2-ækvivalenter

Målene for nedtrapningen udtrykkes i CO2-ækvivalenter [= kg x GWP] og er ikke specifikke for bestemte kølemidler. Ingen specifikke kølemidler forbydes af lovgivningen. Det vil sige, at de relevante kølemidler vil kunne fås igennem alt udstyrs levetid (f.eks. R-410A til DX-systemer).

Måling af HFC'er i CO2 ækvivalenter
 1. Nedtrapningsplanen for ny HFC-gas. Genbrugs-HFC-gas er ikke genstand for nedtrapningsplanen, derfor ligger den samlede efterspørgsel over denne linje.
 2. Størst nedskæring på ikke-klimaanlæg (f.eks. R-404A til køling).
 3. Vækst i brugen af R-32 som et alternativ til R-410A.
 4. Forbehold for R-410A til specifikke løsninger, f.eks. VRV, ...

Vi er på forkant af F-gasbestemmelserne

Miljøet har en særlig plads i vores hjerte, derfor spiller det en meget vigtig rolle i vores virksomhedsfilosofi. Vi er førende inden for miljølovgivning og innovation, fordi vores produkter:

 • Bruger kølemidler med lavere GWP

  • R-410A (2,087,5) ◊ R-32 (675): - 68%
  • R-404A (3,922) ◊ R-407H (1,495): - 62%
  • R-134a (1,430) ◊ R-1234ze(E) (7): - 95%
 • Har et reduceret påfyldningsvolumen

  • Op til 30% reduktion takket være R-32
  • Mindst 15% reduktion takket være mikrokanal
 • Kølemiddel genbruges ved slutningen af produktlevetiden

  • R-410A vil være tilgængelig under hele anlæggenes levetid

Ingen generelle forbud mod kølemidler, men nogle løsninger har GWP-begrænsninger

Eksempler på GWP-begrænsninger i HVAC-R-sektoren ›› Daikin har allerede svaret i dag!

GWP-begrænsninger i nye anlæg

 • Enkeltsplit klimaanlæg med en kølemiddelpåfyldning under 3 kg
  › GWP grænse på 750 fra 2025
  Daikins reaktion som markedsleder: Et skifte fra R-410A til R-32 (GWP 675)
  › GWP grænser for mobile klimaanlæg: 150
 • Ingen grænser for enkeltsplit over 3 kg
 • Ingen grænser på multisplit/VRV-systemer
 • Stationært køleudstyr
  › Fra 2020: Et forbud mod kølemidler med GWP > 2,500
  › Fra 2022: GWP grænse på 150 på multipak centraliserede kølesystemer til kommerciel brug med en kapacitet på 40 kW eller mere
  › Bortset fra kaskadesystemer, hvor den primære kølekreds har en GWP grænse på < 1,500

GWP-begrænsninger på servicerende anlæg

 • Intet serviceforbud for varmesektoren
 • Intet serviceforbud for A/C-sektoren
 • Serviceforbud for alt stationært køleudstyr med kølemiddelpåfyldning > 40 TCO2 eq (f.eks. R-404A system 10 kg)
  › Brug af genbrugskølemiddel tilladt indtil 01/01/2030
  › Brug af lavt GWP-kølemiddel til erstatning for eksisterende kølemiddel (f.eks. Daikins brug af R-407H som erstatning for R-404A)

Download vores folder om F-gas

Relaterede artikler

Hjælp til forhandlere

Hjælp til arkitekter og konsulenter