Skip to main content

Hvordan kan jeg synkronisere BRC1E automatisk driftstilstand mellem Daikin Residential Controller-app’en og en Sky Air-enhed?

For BRC1E

For at synkronisere den automatiske driftstilstand mellem Daikin Residential Controller-app'en og Sky Air-fjernbetjeningen med ledning skal du gøre følgende:

Installer og tilslut BRC1E53-fjernbetjeningen (eller nyere) til Sky Air-indendørsenheden. For installationer der bruger BRC1E henvises til “Hvordan kan jeg synkronisere BRC1H automatisk driftstilstand mellem Daikin Residential Controller-appen og en Sky Air-enhed?” Ofte stillede spørgsmål.
Indstil minimums kontrolpunkts-differencen til "Ingen" på fjernbetjeningen. Se trinene nedenfor for at få flere oplysninger.

Indstilling af den minimum kontrolpunkts-difference på fjernbetjeningen

1. Tryk på knappen Annuller, og hold nede i 4 sekunder eller mere for at åbne Servicetilstand.

Knappen Annuller på fjernbetjening med ledning

2. Vælg menuen "Min Setpoint Differential (Min. indstillingspunktsdifferentiale)".

Fremhævet 'Min Setpoint Differential' på display på fjernbetjening med ledning

3. Vælg indstillingen "Ingen".

Fremhævet 'Ingen' på display på fjernbetjening med ledning

For at synkronisere rumtemperaturen mellem Daikin Residential Controller-app'en og Sky Air-fjernbetjeningen med ledning skal du konfigurere brugsstedsindstillingerne på fjernbetjening med ledning:

  1. Deaktiver termostaten på fjernbetjeningen. Se nedenstående trin for at få yderligere oplysninger.
  2. Aktivér indendørsenhedens termostat, se nedenstående trin for at få flere oplysninger.

Trin på fjernbetjeningen

  1. Tryk på knappen Annuller, og hold nede i 4 sekunder eller mere for at åbne Servicetilstand.

Fjernbetjening med fremhævede knapper for annuller

2. Vælg menuen "Brugsstedsindstillinger".

Fjernbetjening med menupunktet 'Brugsstedsindstillinger' fremhævet

3. Deaktiver fjernbetjeningens termostat. Indstil "Tilstand" til 10, og skift værdien “2-*” til “2-02”.

Fjernbetjening med 'Tilstand 10’ fremhævet
Fjernbetjening med '2-02’ fremhævet

4. Aktiver indendørsenhedens termostat. Indstil "Tilstand" til 1c, og skift værdien “1-*” til “1-01”.

Fjernbetjening med '1c’ tilstand fremhævet
Fjernbetjening med '1-01’ fremhævet i 1c tilstand

5. Tryk på knappen Menu/OK for at gemme den ændrede feltindstilling. Vælg "Ja” for at bekræfte.

Fjernbetjening med 'Ja’ fremhævet ved lagring af indstillingerne

Hjælp til forhandlere

Hjælp til arkitekter og konsulenter