Skip to main content

Daikin viser vejen frem inden for årsbaseret virkningsgrad

bg-image

En forløber i innovation

Vores mission er baseret på innovation og et engagement til at levere de mest bæredygtige og energieffektive produkter til forbrugerne. Da den Europæiske Union udgav Ecodesign direktivet (2009/125/EC), en lov som fastlagde minimale standarder for energieffektivitet for energirelaterede produkter, var vi klar til at imødekomme udfordringen.

I 2010 blev Daikin den første HVAC-R-fabrikant og -producent, der indførte årsbaserede virkningsgrader: En innovativ metode til udvikling og indførelse af flere energieffektive teknologier i sine produkter og til at reducere driftsomkostningerne og den negative miljøpåvirkning.

Initiativet lagde grundstenen for Daikin som en proaktiv leder, der ikke blot overholder fremtidens lovgivning, men ligefrem overgår den med sine avancerede teknologier og produkter.

Hvad er årsbaseret virkningsgrad?

Årsbaseret virkningsgrad måler varme- og køleapparaters reelle energieffektivitet i løbet af en periode på et år. I modsætning til ældre varme- og kølesystemer holder årsvirkningsgrader styr på et systems daglige drift for at inkludere temperatursvingninger og standbyperioder. Efter et år giver datasættet over de årsbaserede virkningsgrader et dybere og mere troværdigt billede af et systems energiforbrug. Dette vil hjælpe forbrugerne til at tage de rigtige beslutninger med hensyn til at reducere deres systems miljømæssige fodspor.

Årsvirkningsgrader og energimærker

For at sikre, at standarderne for energieffektivitet overholdes, kræver EU’s Ecodesign direktiv, at energimærkningen på Daikins produkter er ensartet. Disse energimærker viser opvarmnings- og køleenhedernes energieffektivitet og gør forbrugerne i stand til nemt at kunne sammenligne modellerne.

 • Energimærke - LOT 10

  Generering af energimærke for luft-til-luft varmepumper.

 • Energimærke - LOT 1&2

  Generering af energimærke for vandbaserede opvarmningssystemer.

 • Energimærke - LOT 6

  Generering af energimærke og teknisk data for ventilationsenheder.

 • Eco Design - Ener LOT21

  om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter for så vidt angår krav til miljøvenligt design af luftvarmeprodukter, køleprodukter, HT-chillers til proceskøling og fancoil-enheder

 • Eco Design - Entr LOT1

  Teknisk data for køleanlæg.

Intelligent energianvendelse

Siden 2010 har Daikin anvendt årsvirkningsgrader på deres store produktsortiment for at hjælpe forbrugere med at reducere omkostningerne og opnå bedre ydelser med hensyn til energieffektivitet. Udforsk nogle af Daikins enestående klimaløsninger, som bruger årsvirkningsgrader for at imødekomme behovene i den industrielle og kommercielle branche, samt hos de private forbrugere.

 • Daikin Sky Air

  Sky Air er Daikins førende sortiment i den lette kommercielle serie. Sky Air sortimentet, som er designet til at yde optimalt, opnår energimærker på op til A++ både i køling og opvarmning

 • Daikin Split

  Daikins Splitsystem omfatter et stort udvalg af indendørsenheder, der imødekommer høje standarder i design og ydelse. Takket være energibesparende funktioner som intelligent øje og ugentlige tidsindstillinger, opnår systemet årsvirkningsgrader på op til A+++.

 • Daikin VRV

  Daikins VRV-teknologi er designet til at opnå høje årsbaserede virkningsgrader i den kommercielle branche. Variabel kølemiddeltemperatur (VRT) sikrer, at VRV sortimentet opnår de højeste komfort- og ydelsesniveauer for slutforbrugerne.

 • Daikin chillere

  Daikins chillere er udstyret med de mest avancerede teknologier til at levere den højeste energieffektivitet og til at reducere driftsomkostningerne.

 • Daikin Altherma

  Daikin Altherma, som er den mest solgte varmepumpe på markedet, giver lavere emissions-niveauer takket være bæredygtig energiproduktion og miljøvenlig teknologi.

Hjælp til forhandlere

Hjælp til arkitekter og konsulenter