Skip to main content

Bekæmper norovirus, som spredes gennem madforgiftning og overførsel mellem mennesker

Det er blevet påvist, at de aktive elementer, der produceres af Streamer-teknologien, nedbryder og neutraliserer norovirus ved kontakt med norovirus, som forårsager madforgiftning. Denne gang blev det desuden påvist, at drift af to Streamer-enheder fordoblede nedbrydningseffekten.

Professor Shigeru Kyuwa

Supervisor
Professor Shigeru Kyuwa

Ph.D. (Landbrug)
Institut for Biomedical Science,
Graduate School of Agriculture and Life Science,
University of Tokyo

Påvisning af bekæmpelseseffekten mod norovirus

Prøvningsorganisation

Department of Biomedical Science, Graduate School of Agriculture and Life Science, the University of Tokyo

Testmetode

Brug af musenorovirus [Mouse norovirus] (1) Virus tilhørende genus Calicivirus Norovirus (enkelttrådet RNA-virus, plus sense, ingen vifte). (2) Et beslægtet virus, der tilhører samme virusgenus som humant norovirus, og som kan anvendes som erstatning for humant norovirus. (3) Stigning i musens makrofage-lignende tumorcellelinje RAW264 celler. MNV-S7 stamme (Genbank accessionsnr AB435515, Toya osv.) anvendt i dette eksperiment blev udvidet med ovennævnte RAW264 celler (anskaffet fra RIKEN BRC Cell Bank). D-MEM/Ham's F-12 (med fenolrød, HEPES, natriumpyruvat) blev anvendt som kulturopløsning. Virustiteren blev bestemt ved TDIDT50-metoden ved hjælp af en 96-brøndplade.

Streamer - sammenligning af bekæmpelseseffekt mod O157 med én og to streamer-enheder

Overlevelsesprocenten af norovirus efter 4 timers Streamer-bestråling var 0,6 % ved drift af to enheder sammenlignet med 1,3 % ved drift af én enhed, hvilket bekræftede, at bekæmpelsen var ca. dobbelt så stor.

* Resultaterne blev opnået ved påvisning med brug af udelukkende Daikin Streamer-udladningsanordningen under forsøgsbetingelser.

Vær forsigtig med norovirus om vinteren!

Bakteriel madforgiftning er mere almindelig om sommeren, når svampe er mere tilbøjelige til vækst, men da vira foretrækker lave temperaturer og tørre miljøer, øges viral madforgiftning om vinteren. Blandt dem er størstedelen madforgiftning på grund af norovirus. Norovirus er yderst smitsomt og breder sig ofte på en “stretch”, hvilket resulterer i flere udbrud og patienter end om sommeren. Med hensyn til antallet af madforgiftede patienter pr. år, tegner norovirus sig for mere end halvdelen af dem.

Hjælp til forhandlere

Hjælp til arkitekter og konsulenter