Hvordan kan jeg deaktivere installationstilstand på en Daikin Altherma-varmepumpe?

For Daikin Altherma, 3. generation (for 2. generation af Daikin Altherma henvises til nedenfor)

Trin 1

Gå til din indendørsenhed.

Visning af Daikin Altherma 3

Trin 2

Drej den venstre rulleknap, indtil menupunktet "User Profile (Brugerprofil)" bliver fremhævet på skærmen, og tryk på rulleknappen.

Visning af brugerprofil

Trin 3

Gennemse listen over cifre ved at dreje på højre rulleknap, tryk på den for at ændre det valgte ciffer. Drej derefter den venstre rulleknap for at ændre det valgte ciffer til 1. Gør dette for alle fire cifre.

Visning med 2 ud af 4 cifre indstillet til 1

Trin 4

Når alle cifre er indstillet til 1, skal du bekræfte koden ved at trykke på venstre rulleknap. Menuoverskriften er nu ændret til "User (Bruger)", hvilket angiver, at installationstilstanden nu er deaktiveret.

Visning med 4 cifre indstillet til 1

For Daikin Altherma 2. generation

Trin 1

Gå til din indendørsenhed.

Daikin altherma indendørsenhed af 2. generation

Trin 2

På det primære brugerinterface skal du trykke på knappen og holde den nede i mindst 4 sekunder. Installationstilstanden er nu deaktiveret.

Primært brugerinterface