HVAC-R industri kredsløbsøkonomi

Ringen sluttes

Vi skaber en sund cirkulær økonomi for HVAC-R-branchen

Daikin kredsløbsøkonomi

Daikin vil bidrage til udviklingen af en sund kredsløbsøkonomi i HVAC-R-branchen. Vi sigter mod at finde kilder til spild og forurening, holde produkter og materialer i brug i længere tid og regenerere naturlige systemer. Dette er en del af en omfattende forpligtelse til at levere en sikker og sund luft, samtidig med at vi arbejder mod at reducere vores direkte og indirekte CO2-emissioner.

Vi vil gøre dette ved:

Forøgelse af genbrug af kølemiddel

Øge genbrug af kølemiddel

Takket være brugen af Certificeret Regenereret Kølemiddel og ved at fremme af genbrug af kølemiddel på markedet Skaber vi en sund kredsløbsøkonomi for kølemidler.

Stigende årsbaseret virkningsgrad

Stigende årsbaseret virkningsgrad på vores produkter

Idet vi har markedets førende effektivitet i form af inverter, Variabel Kølemiddel Temperatur og teknologier for varmegenvinding, opnår vi en bæredygtig udvikling gennem hele et anlægs levetid.

Brug af kølemidler med lavere GWP

Udvikling og brug af kølemidler med lavere GWP

Reduceret CO2eq takket være brugen af kølemidler med lavere GWP, f.eks. R-32, R-407H og R-1234ze(E).

Nedsættelse af kølemiddelpåfyldning

Nedsættelse af kølemiddelpåfyldningen i nyt udstyr

Mere effektive kølemidler som R-32 og mikrokanal-teknologi reducerer kølemiddelpåfyldningen.

Genbrug af kølemiddel: Fordeling af certificeret regenereret kølemiddel

Genbrug af kølemiddel med en reduktion af nyproduceret gas på mere end 150.000 kg årligt til følge.

Hvad står Certificeret regenereret kølemiddelfordeling for?

Ekstern certificeret kvalitet

Regenereret kølemiddel overholder de i AHRI700 certificerede standarder vurderet af et uafhængigt laboratorium og det har således den samme kvalitet som nyt kølemiddel.

Regenereret og genbrugt inden for Europa

Regenereret vil sige, at kølemidlet er blevet regenereret i en proces af høj kvalitet, så det lever op til definitionen af F-gas-forordningen.

Regenerering af R-410A er kun en begyndelsen

Med et kæmpe potentiale af tilgængelig R-410A i eksisterende anlæg, inviterer vi dig til at tilslutte dig vores mission om at skabe en sund kredsløbsøkonomi. I dag gælder det R-410A og i fremtiden drejer det sig om andre kølemidler.

Certificeret fordelingsmængde

Nyt og regenereret kølemiddel anvendes på Daikin Europe fabrikken. Via en administrativ overvågningsproces sikrer vi, at det regenererede kølemiddel bliver tildelt VRV IV+ og Mini VRV fabrikspåfyldningen.

Hvad står certificeret regenereret kølemiddeltildeling for?

Princippet ved tildeling af certificeret regenereret kølemiddel

Princippet for fordeling af certificeret regenereret kølemiddel
  1. En blanding af regenereret og nyt kølemiddel anvendes på vores fabrik
  2. Alle enheder er påfyldt denne blanding af regenereret og nyt kølemiddel
  3. Overvågning og ekstern certificering
  4. Det regenererede kølemiddel er 100 % tildelt til VRV IV+ varmegenvinding og VRV IV S-serier

Lær mere

Relaterede artikler