Specifikationstabel for EBLQ-CV3

EBLQ05CAV3 EBLQ07CAV3
Varmekapacitet Nom. kW 4.40 (1), 4.03 (2) 7.00 (1), 6.90 (2)
Kølekapacitet Nom. kW 3.88 (1), 3.99 (2) 5.20 (1), 5.15 (2)
Indgangseffekt Køle Nom. kW 0.950 (1), 1.93 (2) 1.37 (1), 2.69 (2)
  Varme Nom. kW 0.880 (1), 1.13 (2) 1.55 (1), 2.45 (2)
COP 5.00 (1), 3.58 (2) 4.52 (1), 3.42 (2)
EER 4.07 (1), 2.07 (2) 3.80 (1), 2.10 (2)
Dimensioner Enhed Højde mm 735 735
    Bredde mm 1,090 1,090
    Dybde mm 350 350
Vægt Enhed kg 76.0 80.0
Fan Luftmængde Varme Høj m³/min 45.0 47.0
    Køle Høj m³/min 52.5 52.5
Driftsområde Varme Vandside Min. °C 15 (4) 15 (4)
      Max. °C 55.0 55.0
  Køle Omgivende Min. °CDB 10.0 10.0
      Max. °CDB 43.0 43.0
    Vandside Min. °C 5.00 (5) 5.00 (5)
      Max. °C 22.0 22.0
  Varmt vand til beboelse Omgivende Min. °CDB -25.0 (6) -25.0 (6)
      Max. °CDB 35.0 (6) 35.0 (6)
    Vandside Min. °C 25 25
      Max. °C 80 (7) 80 (7)
Lydeffektniveau Varme Nom. dBA 61 62
  Køle Nom. dBA 63.0 63.0
Lydtryk Varme Nom. dBA 48 (8) 49 (8)
  Køle Nom. dBA 48 (8) 50 (8)
Kølemiddel Type   R-410A R-410A
  GWP   2,088 2,088
  Opladning kg 1.30 1.45
  Påfyldning TCO2Eq 2.714 3.027
LW(A) Lydeff.niveau (iht. EN14825) dB(A) 61.0 62.0
Rumopvarmning Vandudgang på 55 °C ved gennemsnitsklima Generelt SCOP   3.20 3.22
      Klasse for effektivitet for rumopvarmning på helårsbasis   A++ A++
  Vandudg på 35°C ved gennemsnitsklima Generelt SCOP   4.39 4.14
      Klasse for effektivitet for rumopvarmning på helårsbasis   A++ A++
Power supply Navn   V3 V3
  Fase   1~ 1~
  Frekvens Hz 50 50
  Strømspænding V 230 230
Bemærkninger Betingelse 1: køle Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); varmeTa DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) Betingelse 1: køle Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); varmeTa DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
  Betingelse 2: køle Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); varmeTa DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C) Betingelse 2: køle Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); varmeTa DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C)
  PED-enheds kategori: uden for rammerne af PED pga. paragraf 1, punkt 3.6 i 97/23/EC PED-enheds kategori: uden for rammerne af PED pga. paragraf 1, punkt 3.6 i 97/23/EC
  Lavere hvis der er installeret reservevarmer; Hvis der ikke er nogen reservevarmer, går varmepumpen i gang ved 10°C Lavere hvis der er installeret reservevarmer; Hvis der ikke er nogen reservevarmer, går varmepumpen i gang ved 10°C
  Flere detaljer om standardtilbehør findes i installations-/betjeningsvejledningen Flere detaljer om standardtilbehør findes i installations-/betjeningsvejledningen
  Driftsområde for varmt brugsvand (udendørs enhed): området forøges ved støtte fra boostervarmer. Se separat tegning for driftsområde. Driftsområde for varmt brugsvand (udendørs enhed): området forøges ved støtte fra boostervarmer. Se separat tegning for driftsområde.
  Lydeffekten måles via en mikrofon ved en bestemt afstand fra enheden. Det er en relativ værdi, som afhænger af afstanden og de akustiske forhold. Se på tegningen med lydspektrum for at få flere oplysninger. Lydeffekten måles via en mikrofon ved en bestemt afstand fra enheden. Det er en relativ værdi, som afhænger af afstanden og de akustiske forhold. Se på tegningen med lydspektrum for at få flere oplysninger.
  Driftsområdet er kun udvidet til lavere strømningshastigheder, hvis enheden kun kører med varmepumpe. (ikke ved start op, ingen drift af BUH eller defrost). Driftsområdet er kun udvidet til lavere strømningshastigheder, hvis enheden kun kører med varmepumpe. (ikke ved start op, ingen drift af BUH eller defrost).
  Inklusive rør + PHE; eksklusive ekspansionskar Inklusive rør + PHE; eksklusive ekspansionskar
  Daikin Altherma inverterstyret kompressor starter altid <= maks. driftsstrøm Daikin Altherma inverterstyret kompressor starter altid <= maks. driftsstrøm