Specifikationstabel for EHBX-CB / ERLQ-CV3

EHBX04CB3V / ERLQ004CAV3 EHBX08CB9W / ERLQ006CAV3 EHBX08CB3V / ERLQ006CAV3 EHBX08CB9W / ERLQ008CAV3 EHBX08CB3V / ERLQ008CAV3 EHBX11CB3V / ERLQ011CAV3 EHBX11CB9W / ERLQ011CAV3 EHBX16CB3V / ERLQ014CAV3 EHBX16CB9W / ERLQ014CAV3 EHBX16CB9W / ERLQ016CAV3 EHBX16CB3V / ERLQ016CAV3
Varmekapacitet Min. kW 1.80 (1) 1.80 (1) 1.80 (1) 1.80 (1) 1.80 (1)            
  Nom. kW 4.40 (1), 4.03 (2) 6.00 (1), 5.67 (2) 6.00 (1), 5.67 (2) 7.40 (1), 6.89 (2) 7.40 (1), 6.89 (2) 11.2 (1), 11.0 (2) 11.2 (1), 11.0 (2) 14.5 (1), 13.6 (2) 14.5 (1), 13.6 (2) 16.0 (1), 15.2 (2) 16.0 (1), 15.2 (2)
  Max. kW 5.12 (1), 4.90 (2) 8.35 (1), 7.95 (2) 8.35 (1), 7.95 (2) 10.0 (1), 9.53 (2) 10.0 (1), 9.53 (2) 8.60 (3), 8.60 (4) 8.60 (3), 8.60 (4) 10.6 (3), 10.8 (4) 10.6 (3), 10.8 (4) 11.4 (3), 10.9 (4) 11.4 (3), 10.9 (4)
Kølekapacitet Min. kW 2.00 (1), 2.00 (2) 2.50 (1), 2.50 (2) 2.50 (1), 2.50 (2) 2.50 (1), 2.50 (2) 2.50 (1), 2.50 (2)            
  Nom. kW 4.08 (1), 4.17 (2) 5.88 (1), 4.84 (2) 5.88 (1), 4.84 (2) 6.20 (1), 5.36 (2) 6.20 (1), 5.36 (2) 12.1 (1), 11.7 (2) 12.1 (1), 11.7 (2) 12.7 (1), 12.6 (2) 12.7 (1), 12.6 (2) 13.8 (1), 13.1 (2) 13.8 (1), 13.1 (2)
Indgangseffekt Varme Nom. kW 0.870 (1), 1.13 (2) 1.27 (1), 1.59 (2) 1.27 (1), 1.59 (2) 1.66 (1), 2.01 (2) 1.66 (1), 2.01 (2) 2.43 (1), 3.10 (2) 2.43 (1), 3.10 (2) 3.37 (1), 4.10 (2) 3.37 (1), 4.10 (2) 3.76 (1), 4.66 (2) 3.76 (1), 4.66 (2)
    Max. kW           3.13 (3), 4.10 (4) 3.13 (3), 4.10 (4) 4.00 (3), 5.19 (4) 4.00 (3), 5.19 (4) 4.32 (3), 5.22 (4) 4.32 (3), 5.22 (4)
  Køle Nom. kW 0.900 (1), 1.80 (2) 1.51 (1), 2.07 (2) 1.51 (1), 2.07 (2) 1.64 (1), 2.34 (2) 1.64 (1), 2.34 (2) 3.05 (1), 4.31 (2) 3.05 (1), 4.31 (2) 3.21 (1), 5.08 (2) 3.21 (1), 5.08 (2) 3.74 (1), 5.73 (2) 3.74 (1), 5.73 (2)
COP 5.04 (1), 3.58 (2) 4.74 (1), 3.56 (2) 4.74 (1), 3.56 (2) 4.45 (1), 3.42 (2) 4.45 (1), 3.42 (2) 4.60 (1), 2.75 (3), 3.55 (2), 2.10 (4) 4.60 (1), 2.75 (3), 3.55 (2), 2.10 (4) 4.30 (1), 2.65 (3), 3.32 (2), 2.08 (4) 4.30 (1), 2.65 (3), 3.32 (2), 2.08 (4) 4.25 (1), 2.64 (3), 3.26 (2), 2.09 (4) 4.25 (1), 2.64 (3), 3.26 (2), 2.09 (4)
EER 4.55 (1), 2.32 (2) 3.89 (1), 2.34 (2) 3.89 (1), 2.34 (2) 3.79 (1), 2.29 (2) 3.79 (1), 2.29 (2) 3.98 (1), 2.72 (2) 3.98 (1), 2.72 (2) 3.96 (1), 2.47 (2) 3.96 (1), 2.47 (2) 3.69 (1), 2.29 (2) 3.69 (1), 2.29 (2)
Pump Nominel ESP enhed Køle kPa 55.0 (3), 47.0 (4) 55.0 (3), 39.0 (4) 55.0 (3), 39.0 (4) 50.0 (3), 38.0 (4) 50.0 (3), 38.0 (4) 33.0 (5), 3.00 (6) 33.0 (5), 3.00 (6) 64.0 (5), 32.0 (6) 64.0 (5), 32.0 (6) 61.0 (5), 23.0 (6) 61.0 (5), 23.0 (6)
    Varme kPa 53.0 (5), 56.0 (6) 45.0 (5), 48.0 (6) 45.0 (5), 48.0 (6) 33.0 (5), 38.0 (6) 33.0 (5), 38.0 (6) 37.0 (7), 39.0 (8) 37.0 (7), 39.0 (8) 49.0 (7), 57.0 (8) 49.0 (7), 57.0 (8) 33.0 (7), 42.0 (8) 33.0 (7), 42.0 (8)
Vandsidens varmeveksler Vandets strømingshastighed Køle Nom. l/min 12.0 (3), 14.3 (4) 13.9 (3), 19.4 (4) 13.9 (3), 19.4 (4) 15.4 (3), 19.7 (4) 15.4 (3), 19.7 (4) 33.6 (5), 43.1 (6) 33.6 (5), 43.1 (6) 36.0 (5), 46.0 (6) 36.0 (5), 46.0 (6) 37.6 (5), 48.0 (6) 37.6 (5), 48.0 (6)
    Varme Nom. l/min 12.6 (5), 11.6 (6) 17.2 (5), 16.3 (6) 17.2 (5), 16.3 (6) 21.2 (5), 19.8 (6) 21.2 (5), 19.8 (6) 32.1 (7), 31.5 (8) 32.1 (7), 31.5 (8) 41.6 (7), 39.0 (8) 41.6 (7), 39.0 (8) 45.9 (7), 43.6 (8) 45.9 (7), 43.6 (8)
General Leverandør-/producentoplysninger Navn og adresse   Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium
    Navn eller varemærke   Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V.
  Product description Luft-til-vand varmepumpe   ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja
    Brine-til-vand varmepumpe   Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej
    Varmepumpe kombinationsvarmer   Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej
    Lavtemperatur varmepumpe   Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej
    Supplerende varmer integreret   ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja
    Vand-til-vand varmepumpe   Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej
  LW(A) Sound power level (according to EN14825) Indoor dB(A) 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 41.0 41.0 44.0 44.0 44.0 44.0
LW(A) Lydeffektniveau (i henhold til EN14825) Udendørs dB(A) 61.0 62.0 62.0 62.0 62.0 64.0 64.0 64.0 64.0 66.0 66.0
Lydforhold, Ecodesign og energimærkat Lydstyrken i varmetilstand, målt ifølge EN12102 under forhold ifølge EN14825 Lydstyrken i varmetilstand, målt ifølge EN12102 under forhold ifølge EN14825 Lydstyrken i varmetilstand, målt ifølge EN12102 under forhold ifølge EN14825 Lydstyrken i varmetilstand, målt ifølge EN12102 under forhold ifølge EN14825 Lydstyrken i varmetilstand, målt ifølge EN12102 under forhold ifølge EN14825 Lydstyrken i varmetilstand, målt ifølge EN12102 under forhold ifølge EN14825 Lydstyrken i varmetilstand, målt ifølge EN12102 under forhold ifølge EN14825 Lydstyrken i varmetilstand, målt ifølge EN12102 under forhold ifølge EN14825 Lydstyrken i varmetilstand, målt ifølge EN12102 under forhold ifølge EN14825 Lydstyrken i varmetilstand, målt ifølge EN12102 under forhold ifølge EN14825 Lydstyrken i varmetilstand, målt ifølge EN12102 under forhold ifølge EN14825
Rumopvarmning generelt Luft-til-vand enhed Normeret luftstrøm (udendørs) m³/t 2,700 2,820 2,820 2,820 2,820 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400
  Enhed for brine/vand til vand Normeret vand/brine-strøm m³/t     0.00 0.00 0.00            
  Andet Kapacitetsstyring   Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter
    Cdh (nedgradering af varme)   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
    PCK (funktion for krumtaphus-varmer) kW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055
    Poff (slukket-tilstand) kW 0.0080 0.0080 0.0080 0.0080 0.0080 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055
    Psb (standby funktion) kW 0.0080 0.0080 0.0080 0.0080 0.0080 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055
    Pto (termostat slået fra) kW 0.0060 0.0070 0.0070 0.0080 0.0080 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057
  Integreret supplerende varmer NOx udledning mg/kWh 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    Psup kW 3.00 9.00 3.00 9.00 3.00 3.00 9.00 3.00 9.00 9.00 3.00
    Type af energiindgang   Elektrisk Elektrisk Elektrisk Elektrisk Elektrisk Elektrisk Elektrisk Elektrisk Elektrisk Elektrisk Elektrisk
Opvarmning af varmt brugsvand Generelt Funktion til løsning af vandopvarmning uden for topforbrugstimerne   ja ja ja ja ja            
Rumopvarmning Vandudgang på 55 °C ved gennemsnitsklima Generelt Årligt energiforbrug kWt 2,360 3,370 3,370 4,100 4,100 6,260 6,260 7,900 7,900 8,970 8,970
      Ƞs (Effektivitet for rumopvarmning på helårsbasis) % 125 126 126 125 125 120 120 123 123 119 119
      Nominel effekt ved -10°C kW 3.70 5.30 5.30 6.40 6.40 9.99 9.99 12.7 12.7 13.9 13.9
      Qhe Årligt en.forbr. (GCV) Gj 8.48 12.1 12.1 14.8 14.8 22.6 22.6 28.4 28.4 32.3 32.3
      SCOP   3.20 3.22 3.22 3.20 3.20 3.09 3.09 3.16 3.16 3.06 3.06
      Klasse for effektivitet for rumopvarmning på helårsbasis   A++ A++ A++ A++ A++ A+ A+ A+ A+ A+ A+
    Betingelse A (-7°CDB/-8°CWB) Cdh (nedgradering af varme)   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
      COPd   2.03 2.02 2.02 1.98 1.98 1.99 1.99 1.76 1.76 1.78 1.78
      Pdh kW 3.36 4.56 4.56 5.50 5.50 8.83 8.83 9.97 9.97 12.2 12.2
      PERd % 81.2 80.8 80.8 79.2 79.2 79.6 79.6 70.4 70.4 71.2 71.2
    Betingelse B (2°CDB/1°CWB) Cdh (nedgradering af varme)   1.00 0.990 0.990 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
      COPd   3.08 3.17 3.17 3.17 3.17 3.24 3.24 3.55 3.55 3.12 3.12
      Pdh kW 2.00 3.43 3.43 3.43 3.43 5.28 5.28 6.76 6.76 7.61 7.61
      PERd % 123 127 127 127 127 130 130 142 142 125 125
    Betingelse C (7°CDB/6°CWB) Cdh (nedgradering af varme)   0.990 0.990 0.990 0.990 0.990 0.950 0.950 0.950 0.950 1.00 1.00
      COPd   4.27 4.20 4.20 4.20 4.20 4.31 4.31 4.22 4.22 4.40 4.40
      Pdh kW 2.77 3.51 3.51 3.50 3.50 4.47 4.47 4.66 4.66 4.83 4.83
      PERd % 171 168 168 168 168 172 172 169 169 176 176
    Betingelse D (12°CDB/11°CWB) Cdh (nedgradering af varme)   0.990 0.990 0.990 0.990 0.990 0.930 0.930 0.940 0.940 0.930 0.930
      COPd   6.33 5.82 5.82 5.82 5.82 6.41 6.41 5.44 5.44 6.36 6.36
      Pdh kW 2.65 3.28 3.28 3.28 3.28 5.37 5.37 5.26 5.26 5.38 5.38
      PERd % 253 233 233 233 233 256 256 218 218 254 254
    Tol (temperaturgrænse for drift) COPd   1.80 1.74 1.74 1.74 1.74 1.79 1.79 1.75 1.75 1.71 1.71
      Pdh kW 3.76 3.10 3.10 3.10 3.10 9.08 9.08 12.2 12.2 13.3 13.3
      PERd % 72.0 69.6 69.6 69.6 69.6 71.6 71.6 70.0 70.0 68.4 68.4
      TOL °C -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0
      WTOL °C 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0
    Suppl. kapacitet til nominel varmeeffekt Psup (ved Tdesign -10°C) kW 0.00 2.20 2.20 3.30 3.30 0.910 0.910 0.550 0.550 0.580 0.580
    Tbiv (bivalent temperatur) COPd   1.80 1.87 1.87 1.98 1.98 1.99 1.99 1.92 1.92 1.78 1.78
      Pdh kW 3.76 4.90 4.90 5.50 5.50 8.83 8.83 11.0 11.0 12.2 12.2
      PERd % 72.0 74.8 74.8 79.2 79.2 79.6 79.6 76.8 76.8 71.2 71.2
      Tbiv °C -10.0 -8.00 -8.00 -7.00 -7.00 -7.00 -7.00 -6.00 -6.00 -7.00 -7.00
  Vandudg på 55 °C ved koldt klima Generelt Årligt energiforbrug kWt 2,130 2,310 2,310 3,090 3,090 6,740 6,740 7,870 7,870 8,580 8,580
      Ƞs (Effektivitet for rumopvarmning på helårsbasis) % 107 107 107 110 110 95.0 95.0 95.5 95.5 98.3 98.3
      Nominel effekt ved -22°C kW 2.39 2.60 2.60 3.56 3.56 6.99 6.99 8.15 8.15 9.12 9.12
      Qhe Årligt en.forbr. (GCV) Gj 7.68 8.30 8.30 11.1 11.1 24.3 24.3 28.3 28.3 30.9 30.9
  Vandudgang på 55 °C ved varmt klima Generelt Årligt energiforbrug kWt 1,170 1,490 1,490 1,840 1,840 2,630 2,630 3,270 3,270 3,420 3,420
      Ƞs (Effektivitet for rumopvarmning på helårsbasis) % 186 182 182 178 178 125 125 135 135 136 136
      Nominel effekt ved 2°C kW 4.27 5.30 5.30 6.36 6.36 7.58 7.58 9.84 9.84 10.3 10.3
      Qhe Årligt en.forbr. (GCV) Gj 4.20 5.37 5.37 6.62 6.62 9.47 9.47 11.8 11.8 12.3 12.3
  Vandudg på 35°C ved gennemsnitsklima Generelt SCOP   4.52 4.29 4.29 4.34 4.34 3.98 3.98 3.90 3.90 3.80 3.80
      Årligt energiforbrug kWt 1,980 2,540 2,540 3,490 3,490 5,380 5,380 7,250 7,250 8,270 8,270
      Ƞs (Effektivitet for rumopvarmning på helårsbasis) % 178 169 169 171 171 156 156 153 153 149 149
      Nominel effekt ved -10°C kW 4.40 5.34 5.34 7.40 7.40 11.2 11.2 14.5 14.5 16.0 16.0
      Qhe Årligt en.forbr. (GCV) Gj 7.13 9.14 9.14 12.6 12.6 19.4 19.4 26.1 26.1 29.8 29.8
      Klasse for effektivitet for rumopvarmning på helårsbasis   A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A+ A+
    Betingelse A (-7°CDB/-8°CWB) COPd   3.01 2.69 2.69 2.69 2.69 2.63 2.63 2.63 2.63 2.33 2.33
      Pdh kW 4.01 4.72 4.72 6.68 6.68 8.88 8.88 10.7 10.7 12.4 12.4
      PERd % 120 108 108 108 108 105 105 105 105 93.2 93.2
    Betingelse B (2°CDB/1°CWB) Cdh (nedgradering af varme)   1.00 0.990 0.990 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
      COPd   4.41 4.24 4.24 4.24 4.24 4.05 4.05 4.07 4.07 3.74 3.74
      Pdh kW 2.40 3.90 3.90 3.90 3.90 6.03 6.03 7.71 7.71 8.62 8.62
      PERd % 176 170 170 170 170 162 162 163 163 150 150
    Betingelse C (7°CDB/6°CWB) Cdh (nedgradering af varme)   0.980 0.980 0.980 1.00 1.00 0.940 0.940 1.00 1.00 0.940 0.940
      COPd   5.85 5.75 5.75 5.75 5.75 6.77 6.77 5.71 5.71 6.77 6.77
      Pdh kW 1.70 2.59 2.59 2.59 2.59 5.74 5.74 5.05 5.05 5.74 5.74
      PERd % 234 230 230 230 230 271 271 228 228 271 271
    Betingelse D (12°CDB/11°CWB) Cdh (nedgradering af varme)   0.980 0.980 0.980 0.980 0.980 0.920 0.920 0.930 0.930 0.920 0.920
      COPd   7.71 7.27 7.27 7.27 7.27 8.97 8.97 6.71 6.71 8.97 8.97
      Pdh kW 2.04 2.61 2.61 2.61 2.61 6.50 6.50 5.16 5.16 6.50 6.50
      PERd % 308 291 291 291 291 359 359 268 268 359 359
    Tol (temperaturgrænse for drift) COPd   2.61 2.29 2.29 2.29 2.29 2.34 2.34 2.60 2.60 2.05 2.05
      Pdh kW 4.36 4.70 4.70 6.81 6.81 8.76 8.76 12.6 12.6 11.7 11.7
      PERd % 104 91.6 91.6 91.6 91.6 93.6 93.6 104 104 82.0 82.0
      TOL °C -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0
      WTOL °C 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0
    Betingelse G (-15°CDB/-) COPd   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00            
      Pdh kW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00            
      PERd % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00            
    Tbiv (bivalent temperatur) COPd   2.61 2.47 2.47 2.47 2.47 2.82 2.82 2.83 2.83 2.56 2.56
      Pdh kW 4.36 4.93 4.93 7.14 7.14 9.09 9.09 11.6 11.6 12.1 12.1
      PERd % 104 98.8 98.8 98.8 98.8 113 113 113 113 102 102
      Tbiv °C -10.0 -8.00 -8.00 -8.00 -8.00 -5.00 -5.00 -5.00 -5.00 -4.00 -4.00
    Suppl. kapacitet til nominel varmeeffekt Psup (ved Tdesign -10°C) kW 0.040 0.640 0.640 0.590 0.590 2.44 2.44 1.93 1.93 4.35 4.35
  Vandudg på 35°C ved koldt klima Generelt Årligt energiforbrug kWt 1,480 2,040 2,040 2,480 2,480 6,430 6,430 8,170 8,170 9,050 9,050
      Ƞs (Effektivitet for rumopvarmning på helårsbasis) % 147 153 153 151 151 148 148 141 141 137 137
      Nominel effekt ved -22°C kW 2.28 3.25 3.25 3.89 3.89 10.3 10.3 12.3 12.3 13.3 13.3
      Qhe Årligt en.forbr. (GCV) Gj 5.32 7.34 7.34 8.91 8.91 23.1 23.1 29.4 29.4 32.6 32.6
  Vandudgang på 35°C ved varmt klima Generelt Årligt energiforbrug kWt 905 1,270 1,270 1,570 1,570 1,950 1,950 2,350 2,350 2,480 2,480
      Ƞs (Effektivitet for rumopvarmning på helårsbasis) % 269 259 259 251 251 192 192 199 199 199 199
      Nominel effekt ved 2°C kW 4.81 6.40 6.40 7.68 7.68 9.06 9.06 10.9 10.9 11.4 11.4
      Qhe Årligt en.forbr. (GCV) Gj 3.26 4.56 4.56 5.67 5.67 7.02 7.02 8.46 8.46 8.92 8.92
Bemærkninger (1) - Betingelse 1: køle Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); varmeTa DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Betingelse 1: køle Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); varmeTa DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Betingelse 1: køle Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); varmeTa DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Betingelse 1: køle Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); varmeTa DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Betingelse 1: køle Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); varmeTa DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Betingelse 1: køle Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); varmeTa DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Betingelse 1: køle Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); varmeTa DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Betingelse 1: køle Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); varmeTa DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Betingelse 1: køle Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); varmeTa DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Betingelse 1: køle Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); varmeTa DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Betingelse 1: køle Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); varmeTa DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
  (2) - Betingelse 2: køle Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); varmeTa DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C) (2) - Betingelse 2: køle Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); varmeTa DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C) (2) - Betingelse 2: køle Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); varmeTa DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C) (2) - Betingelse 2: køle Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); varmeTa DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C) (2) - Betingelse 2: køle Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); varmeTa DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C) (2) - Betingelse 2: køle Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); varmeTa DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C) (2) - Betingelse 2: køle Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); varmeTa DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C) (2) - Betingelse 2: køle Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); varmeTa DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C) (2) - Betingelse 2: køle Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); varmeTa DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C) (2) - Betingelse 2: køle Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); varmeTa DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C) (2) - Betingelse 2: køle Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); varmeTa DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C)
  (3) - Tamb 35 °C - LWE 7 °C (DT=5 °C) (3) - Tamb 35 °C - LWE 7 °C (DT=5 °C) (3) - Tamb 35 °C - LWE 7 °C (DT=5 °C) (3) - Tamb 35 °C - LWE 7 °C (DT=5 °C) (3) - Tamb 35 °C - LWE 7 °C (DT=5 °C) (3) - Betingelse 3: varme Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 35°C (3) - Betingelse 3: varme Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 35°C (3) - Betingelse 3: varme Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 35°C (3) - Betingelse 3: varme Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 35°C (3) - Betingelse 3: varme Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 35°C (3) - Betingelse 3: varme Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 35°C
  (4) - Tamb 35 °C - LWE 18℃ (DT=5 °C) (4) - Tamb 35 °C - LWE 18℃ (DT=5 °C) (4) - Tamb 35 °C - LWE 18℃ (DT=5 °C) (4) - Tamb 35 °C - LWE 18℃ (DT=5 °C) (4) - Tamb 35 °C - LWE 18℃ (DT=5 °C) (4) - Betingelse 4: varme Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 45℃ (4) - Betingelse 4: varme Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 45℃ (4) - Betingelse 4: varme Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 45℃ (4) - Betingelse 4: varme Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 45℃ (4) - Betingelse 4: varme Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 45℃ (4) - Betingelse 4: varme Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 45℃
  (5) - DB/WB 7 °C/6 °C-LWC 35 °C(DT=5 °C) (5) - DB/WB 7 °C/6 °C-LWC 35 °C(DT=5 °C) (5) - DB/WB 7 °C/6 °C-LWC 35 °C(DT=5 °C) (5) - DB/WB 7 °C/6 °C-LWC 35 °C(DT=5 °C) (5) - DB/WB 7 °C/6 °C-LWC 35 °C(DT=5 °C) (5) - Tamb 35 °C - LWE 7 °C (DT=5 °C) (5) - Tamb 35 °C - LWE 7 °C (DT=5 °C) (5) - Tamb 35 °C - LWE 7 °C (DT=5 °C) (5) - Tamb 35 °C - LWE 7 °C (DT=5 °C) (5) - Tamb 35 °C - LWE 7 °C (DT=5 °C) (5) - Tamb 35 °C - LWE 7 °C (DT=5 °C)
  (6) - DB/WB 7° C/6° C - LWC 45℃ (Dt=5° C) (6) - DB/WB 7° C/6° C - LWC 45℃ (Dt=5° C) (6) - DB/WB 7° C/6° C - LWC 45℃ (Dt=5° C) (6) - DB/WB 7° C/6° C - LWC 45℃ (Dt=5° C) (6) - DB/WB 7° C/6° C - LWC 45℃ (Dt=5° C) (6) - Tamb 35 °C - LWE 18℃ (DT=5 °C) (6) - Tamb 35 °C - LWE 18℃ (DT=5 °C) (6) - Tamb 35 °C - LWE 18℃ (DT=5 °C) (6) - Tamb 35 °C - LWE 18℃ (DT=5 °C) (6) - Tamb 35 °C - LWE 18℃ (DT=5 °C) (6) - Tamb 35 °C - LWE 18℃ (DT=5 °C)
            (7) - DB/WB 7 °C/6 °C-LWC 35 °C(DT=5 °C) (7) - DB/WB 7 °C/6 °C-LWC 35 °C(DT=5 °C) (7) - DB/WB 7 °C/6 °C-LWC 35 °C(DT=5 °C) (7) - DB/WB 7 °C/6 °C-LWC 35 °C(DT=5 °C) (7) - DB/WB 7 °C/6 °C-LWC 35 °C(DT=5 °C) (7) - DB/WB 7 °C/6 °C-LWC 35 °C(DT=5 °C)
            (8) - DB/WB 7° C/6° C - LWC 45℃ (Dt=5° C) (8) - DB/WB 7° C/6° C - LWC 45℃ (Dt=5° C) (8) - DB/WB 7° C/6° C - LWC 45℃ (Dt=5° C) (8) - DB/WB 7° C/6° C - LWC 45℃ (Dt=5° C) (8) - DB/WB 7° C/6° C - LWC 45℃ (Dt=5° C) (8) - DB/WB 7° C/6° C - LWC 45℃ (Dt=5° C)