Specifikationstabel for EHVH-CB / ERLQ-CV3

EHVH04S18CB3V / ERLQ004CAV3 EHVH08S26CB9W / ERLQ006CAV3 EHVH08S18CB3V / ERLQ006CAV3 EHVH08S18CB3V / ERLQ008CAV3 EHVH08S26CB9W / ERLQ008CAV3 EHVH11S26CB9W / ERLQ011CAV3 EHVH11S18CB3V / ERLQ011CAV3 EHVH16S18CB3V / ERLQ014CAV3 EHVH16S26CB9W / ERLQ014CAV3 EHVH16S26CB9W / ERLQ016CAV3 EHVH16S18CB3V / ERLQ016CAV3
Varmekapacitet Min. kW 1.80 (1) 1.80 (1) 1.80 (1) 1.80 (1) 1.80 (1)            
  Nom. kW 4.40 (1), 4.03 (2) 6.00 (1), 5.67 (2) 6.00 (1), 5.67 (2) 7.40 (1), 6.89 (2) 7.40 (1), 6.89 (2) 11.2 (1), 11.0 (2) 11.2 (1), 11.0 (2) 14.5 (1), 13.6 (2) 14.5 (1), 13.6 (2) 16.0 (1), 15.2 (2) 16.0 (1), 15.2 (2)
  Max. kW 5.12 (1), 4.90 (2) 8.35 (1), 7.95 (2) 8.35 (1), 7.95 (2) 10.0 (1), 9.53 (2) 10.0 (1), 9.53 (2) 8.60 (3), 8.60 (4) 8.60 (3), 8.60 (4) 10.6 (3), 10.8 (4) 10.6 (3), 10.8 (4) 11.4 (3), 10.9 (4) 11.4 (3), 10.9 (4)
Indgangseffekt Varme Nom. kW 0.870 (1), 1.13 (2) 1.27 (1), 1.59 (2) 1.27 (1), 1.59 (2) 1.66 (1), 2.01 (2) 1.66 (1), 2.01 (2) 2.43 (1), 3.10 (2) 2.43 (1), 3.10 (2) 3.37 (1), 4.10 (2) 3.37 (1), 4.10 (2) 3.76 (1), 4.66 (2) 3.76 (1), 4.66 (2)
    Max. kW           3.13 (3), 4.10 (4) 3.13 (3), 4.10 (4) 4.00 (3), 5.19 (4) 4.00 (3), 5.19 (4) 4.32 (3), 5.22 (4) 4.32 (3), 5.22 (4)
COP 5.04 (1), 3.58 (2) 4.74 (1), 3.56 (2) 4.74 (1), 3.56 (2) 4.45 (1), 3.42 (2) 4.45 (1), 3.42 (2) 4.60 (1), 2.75 (3), 3.55 (2), 2.10 (4) 4.60 (1), 2.75 (3), 3.55 (2), 2.10 (4) 4.30 (1), 2.65 (3), 3.32 (2), 2.08 (4) 4.30 (1), 2.65 (3), 3.32 (2), 2.08 (4) 4.25 (1), 2.64 (3), 3.26 (2), 2.09 (4) 4.25 (1), 2.64 (3), 3.26 (2), 2.09 (4)
Pump Nominel ESP enhed Varme kPa 53.0 (5), 56.0 (6) 45.0 (5), 47.0 (6) 45.0 (5), 47.0 (6) 33.0 (5), 37.0 (6) 33.0 (5), 37.0 (6) 34.2 (7), 35.9 (8) 34.2 (7), 35.9 (8) 43.2 (7), 51.2 (8) 43.2 (7), 51.2 (8) 26.8 (7), 36.3 (8) 26.8 (7), 36.3 (8)
Vandsidens varmeveksler Vandets strømingshastighed Varme Nom. l/min 12.6 (5), 11.6 (6) 17.2 (5), 16.3 (6) 17.2 (5), 16.3 (6) 21.2 (5), 19.8 (6) 21.2 (5), 19.8 (6) 32.1 (7), 31.5 (8) 32.1 (7), 31.5 (8) 41.6 (7), 39.0 (8) 41.6 (7), 39.0 (8) 45.9 (7), 43.6 (8) 45.9 (7), 43.6 (8)
General Leverandør-/producentoplysninger Navn og adresse   Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium
    Navn eller varemærke   Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V.
  Product description Luft-til-vand varmepumpe   ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja
    Brine-til-vand varmepumpe   Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej
    Varmepumpe kombinationsvarmer   ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja
    Lavtemperatur varmepumpe   Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej
    Supplerende varmer integreret   ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja
    Vand-til-vand varmepumpe   Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej
  LW(A) Sound power level (according to EN14825) Indoor dB(A) 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 44.0 44.0 44.0 44.0
LW(A) Lydeffektniveau (i henhold til EN14825) Udendørs dB(A) 61.0 62.0 62.0 62.0 62.0 64.0 64.0 64.0 64.0 66.0 66.0
Lydforhold, Ecodesign og energimærkat Lydstyrken i varmetilstand, målt ifølge EN12102 under forhold ifølge EN14825 Lydstyrken i varmetilstand, målt ifølge EN12102 under forhold ifølge EN14825 Lydstyrken i varmetilstand, målt ifølge EN12102 under forhold ifølge EN14825 Lydstyrken i varmetilstand, målt ifølge EN12102 under forhold ifølge EN14825 Lydstyrken i varmetilstand, målt ifølge EN12102 under forhold ifølge EN14825 Lydstyrken i varmetilstand, målt ifølge EN12102 under forhold ifølge EN14825 Lydstyrken i varmetilstand, målt ifølge EN12102 under forhold ifølge EN14825 Lydstyrken i varmetilstand, målt ifølge EN12102 under forhold ifølge EN14825 Lydstyrken i varmetilstand, målt ifølge EN12102 under forhold ifølge EN14825 Lydstyrken i varmetilstand, målt ifølge EN12102 under forhold ifølge EN14825 Lydstyrken i varmetilstand, målt ifølge EN12102 under forhold ifølge EN14825
Tank Name   Tank i rustfrit stål til varmt brugsvand, 180 l         Tank i rustfrit stål til varmt brugsvand, 260 l Tank i rustfrit stål til varmt brugsvand, 180 l Tank i rustfrit stål til varmt brugsvand, 180 l Tank i rustfrit stål til varmt brugsvand, 260 l Tank i rustfrit stål til varmt brugsvand, 260 l Tank i rustfrit stål til varmt brugsvand, 180 l
Rumopvarmning generelt Luft-til-vand enhed Normeret luftstrøm (udendørs) m³/t 2,700 2,820 2,820 2,820 2,820 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400
  Enhed for brine/vand til vand Normeret vand/brine-strøm m³/t     0.00 0.00 0.00            
  Andet Kapacitetsstyring   Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter
    Cdh (nedgradering af varme)   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
    PCK (funktion for krumtaphus-varmer) kW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055
    Poff (slukket-tilstand) kW 0.0080 0.0080 0.0080 0.0080 0.0080 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055
    Psb (standby funktion) kW 0.0080 0.0080 0.0080 0.0080 0.0080 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055
    Pto (termostat slået fra) kW 0.0060 0.0070 0.0070 0.0080 0.0080 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057
  Integreret supplerende varmer NOx udledning mg/kWh 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    Psup kW 3.00 3.00 3.00 3.00 9.00 9.00 3.00 3.00 9.00 9.00 3.00
    Type af energiindgang   Elektrisk Elektrisk Elektrisk Elektrisk Elektrisk Elektrisk Elektrisk Elektrisk Elektrisk Elektrisk Elektrisk
Opvarmning af varmt brugsvand Generelt Erklæret belastningsprofil   L XL L L XL XL L L XL XL L
    Funktion til løsning af vandopvarmning uden for topforbrugstimerne   ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja
  Gennemsnitsklima AEC (årligt elforbrug) kWt 1,080 1,870 1,190 1,190 1,870 1,720 1,170 1,170 1,720 1,720 1,170
    AFC (Årligt brændselsolieforbrug) Gj   0.00   0.00 0.00 0.00 0.00        
    Ƞwh (effektivitet for vandopvarmning) % 95.0 90.0 86.4 86.4 90.0 97.7 87.4 87.4 97.7 97.7 87.4
    Qelec (dagligt el-forbrug) kWt 4.93 8.50 5.43 5.43 8.50 7.83 5.32 5.32 7.83 7.83 5.32
    Qfuel (dagligt brændstofforbrug) kWt   0.00   0.00 0.00 0.00 0.00        
    Energieffektivitetsklasse for vandopvarmning   A A A A A A A A A A A
  Koldt klima AEC (årligt elforbrug) kWt 1,220 2,040 1,330 1,330 2,040 1,980 1,340 1,340 1,980 1,980 1,340
    AFC (årligt brændstofforbrug) Gj   0.00   0.00 0.00 0.00 0.00        
    Ƞwh (effektivitet for vandopvarmning) % 84.0 83.0 77.5 77.5 83.0 85.1 76.6 76.6 85.1 85.1 76.6
    Qelec (dagligt el-forbrug) kWt 5.55 9.26 6.05 6.05 9.26 8.99 6.08 6.08 8.99 8.99 6.08
    Qfuel (dagligt brændstofforbrug) kWt   0.00   0.00 0.00 0.00 0.00        
  Varmt klima AEC (årligt elforbrug) kWt 966 1,780 1,120 1,120 1,780 1,630 1,110 1,110 1,630 1,630 1,110
    AFC (årligt brændstofforbrug) Gj   0.00   0.00 0.00 0.00 0.00        
    Ƞwh (effektivitet for vandopvarmning) % 106 94.0 91.8 91.8 94.0 103 92.3 92.3 103 103 92.3
    Qelec (dagligt el-forbrug) kWt 4.39 8.11 5.10 5.10 8.11 7.40 5.04 5.04 7.40 7.40 5.04
    Qfuel (dagligt brændstofforbrug) kWt           0.00 0.00        
Rumopvarmning Vandudgang på 55 °C ved gennemsnitsklima Generelt Årligt energiforbrug kWt 2,360   3,370         7,900 7,900 8,970 8,970
      Ƞs (Effektivitet for rumopvarmning på helårsbasis) % 125   126         123 123 119 119
      Nominel effekt ved -10°C kW 3.70   5.30         12.7 12.7 13.9 13.9
      Qhe Årligt en.forbr. (GCV) Gj 8.48   12.1         28.4 28.4 32.3 32.3
      SCOP   3.20   3.22         3.16 3.16 3.06 3.06
      Klasse for effektivitet for rumopvarmning på helårsbasis   A++   A++         A+ A+ A+ A+
    Betingelse A (-7°CDB/-8°CWB) Cdh (nedgradering af varme)   1.00   1.00         1.00 1.00 1.00 1.00
      COPd   2.03   2.02         1.76 1.76 1.78 1.78
      Pdh kW 3.36   4.56         9.97 9.97 12.2 12.2
      PERd % 81.2   80.8         70.4 70.4 71.2 71.2
    Betingelse B (2°CDB/1°CWB) Cdh (nedgradering af varme)   1.00   0.990         1.00 1.00 1.00 1.00
      COPd   3.08   3.17         3.55 3.55 3.12 3.12
      Pdh kW 2.00   3.43         6.76 6.76 7.61 7.61
      PERd % 123   127         142 142 125 125
    Betingelse C (7°CDB/6°CWB) Cdh (nedgradering af varme)   0.990   0.990         0.950 0.950 1.00 1.00
      COPd   4.27   4.20         4.22 4.22 4.40 4.40
      Pdh kW 2.77   3.51         4.66 4.66 4.83 4.83
      PERd % 171   168         169 169 176 176
    Betingelse D (12°CDB/11°CWB) Cdh (nedgradering af varme)   0.990   0.990         0.940 0.940 0.930 0.930
      COPd   6.33   5.82         5.44 5.44 6.36 6.36
      Pdh kW 2.65   3.28         5.26 5.26 5.38 5.38
      PERd % 253   233         218 218 254 254
    Tol (temperaturgrænse for drift) COPd   1.80   1.74         1.75 1.75 1.71 1.71
      Pdh kW 3.76   3.10         12.2 12.2 13.3 13.3
      PERd % 72.0   69.6         70.0 70.0 68.4 68.4
      TOL °C -10.0   -10.0         -10.0 -10.0 -10.0 -10.0
      WTOL °C 55.0   55.0         55.0 55.0 55.0 55.0
    Suppl. kapacitet til nominel varmeeffekt Psup (ved Tdesign -10°C) kW 0.00   2.20         0.550 0.550 0.580 0.580
    Tbiv (bivalent temperatur) COPd   1.80   1.87         1.92 1.92 1.78 1.78
      Pdh kW 3.76   4.90         11.0 11.0 12.2 12.2
      PERd % 72.0   74.8         76.8 76.8 71.2 71.2
      Tbiv °C -10.0   -8.00         -6.00 -6.00 -7.00 -7.00
  Vandudg på 55 °C ved koldt klima Generelt Årligt energiforbrug kWt 2,130   2,310         7,870 7,870 8,580 8,580
      Ƞs (Effektivitet for rumopvarmning på helårsbasis) % 107   107         95.5 95.5 98.3 98.3
      Nominel effekt ved -22°C kW 2.39   2.60         8.15 8.15 9.12 9.12
      Qhe Årligt en.forbr. (GCV) Gj 7.68   8.30         28.3 28.3 30.9 30.9
  Vandudgang på 55 °C ved varmt klima Generelt Årligt energiforbrug kWt 1,170   1,490         3,270 3,270 3,420 3,420
      Ƞs (Effektivitet for rumopvarmning på helårsbasis) % 186   182         135 135 136 136
      Nominel effekt ved 2°C kW 4.27   5.30         9.84 9.84 10.3 10.3
      Qhe Årligt en.forbr. (GCV) Gj 4.20   5.37         11.8 11.8 12.3 12.3
  Vandudg på 35°C ved gennemsnitsklima Generelt SCOP   4.52   4.29         3.90 3.90 3.80 3.80
      Årligt energiforbrug kWt 1,980   2,540         7,250 7,250 8,270 8,270
      Ƞs (Effektivitet for rumopvarmning på helårsbasis) % 178   169         153 153 149 149
      Nominel effekt ved -10°C kW 4.40   5.34         14.5 14.5 16.0 16.0
      Qhe Årligt en.forbr. (GCV) Gj 7.13   9.14         26.1 26.1 29.8 29.8
      Klasse for effektivitet for rumopvarmning på helårsbasis   A++   A++         A++ A++ A+ A+
    Betingelse A (-7°CDB/-8°CWB) COPd   3.01   2.69         2.63 2.63 2.33 2.33
      Pdh kW 4.01   4.72         10.7 10.7 12.4 12.4
      PERd % 120   108         105 105 93.2 93.2
    Betingelse B (2°CDB/1°CWB) Cdh (nedgradering af varme)   1.00   0.990         1.00 1.00 1.00 1.00
      COPd   4.41   4.24         4.07 4.07 3.74 3.74
      Pdh kW 2.40   3.90         7.71 7.71 8.62 8.62
      PERd % 176   170         163 163 150 150
    Betingelse C (7°CDB/6°CWB) Cdh (nedgradering af varme)   0.980   0.980         1.00 1.00 0.940 0.940
      COPd   5.85   5.75         5.71 5.71 6.77 6.77
      Pdh kW 1.70   2.59         5.05 5.05 5.74 5.74
      PERd % 234   230         228 228 271 271
    Betingelse D (12°CDB/11°CWB) Cdh (nedgradering af varme)   0.980   0.980         0.930 0.930 0.920 0.920
      COPd   7.71   7.27         6.71 6.71 8.97 8.97
      Pdh kW 2.04   2.61         5.16 5.16 6.50 6.50
      PERd % 308   291         268 268 359 359
    Tol (temperaturgrænse for drift) COPd   2.61   2.29         2.60 2.60 2.05 2.05
      Pdh kW 4.36   4.70         12.6 12.6 11.7 11.7
      PERd % 104   91.6         104 104 82.0 82.0
      TOL °C -10.0   -10.0         -10.0 -10.0 -10.0 -10.0
      WTOL °C 35.0   35.0         35.0 35.0 35.0 35.0
    Betingelse G (-15°CDB/-) COPd   0.00   0.00                
      Pdh kW 0.00   0.00                
      PERd % 0.00   0.00                
    Tbiv (bivalent temperatur) COPd   2.61   2.47         2.83 2.83 2.56 2.56
      Pdh kW 4.36   4.93         11.6 11.6 12.1 12.1
      PERd % 104   98.8         113 113 102 102
      Tbiv °C -10.0   -8.00         -5.00 -5.00 -4.00 -4.00
    Suppl. kapacitet til nominel varmeeffekt Psup (ved Tdesign -10°C) kW 0.040   0.640         1.93 1.93 4.35 4.35
  Vandudg på 35°C ved koldt klima Generelt Årligt energiforbrug kWt               8,170 8,170 9,050 9,050
      Ƞs (Effektivitet for rumopvarmning på helårsbasis) %               141 141 137 137
      Nominel effekt ved -22°C kW               12.3 12.3 13.3 13.3
      Qhe Årligt en.forbr. (GCV) Gj               29.4 29.4 32.6 32.6
  Vandudgang på 35°C ved varmt klima Generelt Årligt energiforbrug kWt               2,350 2,350 2,480 2,480
      Ƞs (Effektivitet for rumopvarmning på helårsbasis) %               199 199 199 199
      Nominel effekt ved 2°C kW               10.9 10.9 11.4 11.4
      Qhe Årligt en.forbr. (GCV) Gj               8.46 8.46 8.92 8.92
Bemærkninger (1) - Betingelse 1: køle Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); varmeTa DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) Betingelse 1: køle Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); varmeTa DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Betingelse 1: køle Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); varmeTa DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) Betingelse 1: køle Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); varmeTa DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) Betingelse 1: køle Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); varmeTa DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) Betingelse 1: køle Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); varmeTa DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) Betingelse 1: køle Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); varmeTa DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Betingelse 1: køle Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); varmeTa DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Betingelse 1: køle Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); varmeTa DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Betingelse 1: køle Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); varmeTa DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Betingelse 1: køle Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); varmeTa DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
  (2) - Betingelse 2: køle Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); varmeTa DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C) Betingelse 2: køle Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); varmeTa DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C) (2) - Betingelse 2: køle Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); varmeTa DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C) Betingelse 2: køle Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); varmeTa DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C) Betingelse 2: køle Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); varmeTa DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C) Betingelse 2: køle Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); varmeTa DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C) Betingelse 2: køle Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); varmeTa DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C) (2) - Betingelse 2: køle Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); varmeTa DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C) (2) - Betingelse 2: køle Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); varmeTa DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C) (2) - Betingelse 2: køle Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); varmeTa DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C) (2) - Betingelse 2: køle Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); varmeTa DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C)
  (3) - Tamb 35 °C - LWE 7 °C (DT=5 °C) Tamb 35 °C - LWE 7 °C (DT=5 °C) (3) - Tamb 35 °C - LWE 7 °C (DT=5 °C) Tamb 35 °C - LWE 7 °C (DT=5 °C) Tamb 35 °C - LWE 7 °C (DT=5 °C) Betingelse 3: varme Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 35°C Betingelse 3: varme Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 35°C (3) - Betingelse 3: varme Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 35°C (3) - Betingelse 3: varme Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 35°C (3) - Betingelse 3: varme Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 35°C (3) - Betingelse 3: varme Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 35°C
  (4) - Tamb 35 °C - LWE 18℃ (DT=5 °C) Tamb 35 °C - LWE 18℃ (DT=5 °C) (4) - Tamb 35 °C - LWE 18℃ (DT=5 °C) Tamb 35 °C - LWE 18℃ (DT=5 °C) Tamb 35 °C - LWE 18℃ (DT=5 °C) Betingelse 4: varme Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 45℃ Betingelse 4: varme Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 45℃ (4) - Betingelse 4: varme Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 45℃ (4) - Betingelse 4: varme Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 45℃ (4) - Betingelse 4: varme Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 45℃ (4) - Betingelse 4: varme Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 45℃
  (5) - DB/WB 7 °C/6 °C-LWC 35 °C(DT=5 °C) DB/WB 7 °C/6 °C-LWC 35 °C(DT=5 °C) (5) - DB/WB 7 °C/6 °C-LWC 35 °C(DT=5 °C) DB/WB 7 °C/6 °C-LWC 35 °C(DT=5 °C) DB/WB 7 °C/6 °C-LWC 35 °C(DT=5 °C) Tamb 35 °C - LWE 7 °C (DT=5 °C) Tamb 35 °C - LWE 7 °C (DT=5 °C) (5) - Tamb 35 °C - LWE 7 °C (DT=5 °C) (5) - Tamb 35 °C - LWE 7 °C (DT=5 °C) (5) - Tamb 35 °C - LWE 7 °C (DT=5 °C) (5) - Tamb 35 °C - LWE 7 °C (DT=5 °C)
  (6) - DB/WB 7° C/6° C - LWC 45℃ (Dt=5° C) DB/WB 7° C/6° C - LWC 45℃ (Dt=5° C) (6) - DB/WB 7° C/6° C - LWC 45℃ (Dt=5° C) DB/WB 7° C/6° C - LWC 45℃ (Dt=5° C) DB/WB 7° C/6° C - LWC 45℃ (Dt=5° C) Tamb 35 °C - LWE 18℃ (DT=5 °C) Tamb 35 °C - LWE 18℃ (DT=5 °C) (6) - Tamb 35 °C - LWE 18℃ (DT=5 °C) (6) - Tamb 35 °C - LWE 18℃ (DT=5 °C) (6) - Tamb 35 °C - LWE 18℃ (DT=5 °C) (6) - Tamb 35 °C - LWE 18℃ (DT=5 °C)
Rumopvarmning Vandudgang på 55 °C ved gennemsnitsklima Generelt SCOP     3.22   3.20 3.20 3.09 3.09        
      Årligt energiforbrug kWt   3,370   4,100 4,100 6,260 6,260        
      Ƞs (Effektivitet for rumopvarmning på helårsbasis) %   126   125 125 120 120        
      Nominel effekt ved -10°C kW   5.30   6.40 6.40 9.99 9.99        
      Qhe Årligt en.forbr. (GCV) Gj   12.1   14.8 14.8 22.6 22.6        
      Klasse for effektivitet for rumopvarmning på helårsbasis     A++   A++ A++ A+ A+        
    Betingelse A (-7°CDB/-8°CWB) Cdh (nedgradering af varme)     1.00   1.00 1.00 1.00 1.00        
      COPd     2.02   1.98 1.98 1.99 1.99        
      Pdh kW   4.56   5.50 5.50 8.83 8.83        
      PERd %   80.8   79.2 79.2 79.6 79.6        
    Betingelse B (2°CDB/1°CWB) Cdh (nedgradering af varme)     0.990   1.00 1.00 1.00 1.00        
      COPd     3.17   3.17 3.17 3.24 3.24        
      Pdh kW   3.43   3.43 3.43 5.28 5.28        
      PERd %   127   127 127 130 130        
    Betingelse C (7°CDB/6°CWB) Cdh (nedgradering af varme)     0.990   0.990 0.990 0.950 0.950        
      COPd     4.20   4.20 4.20 4.31 4.31        
      Pdh kW   3.51   3.50 3.50 4.47 4.47        
      PERd %   168   168 168 172 172        
    Betingelse D (12°CDB/11°CWB) Cdh (nedgradering af varme)     0.990   0.990 0.990 0.930 0.930        
      COPd     5.82   5.82 5.82 6.41 6.41        
      Pdh kW   3.28   3.28 3.28 5.37 5.37        
      PERd %   233   233 233 256 256        
    Tol (temperaturgrænse for drift) COPd     1.74   1.74 1.74 1.79 1.79        
      Pdh kW   3.10   3.10 3.10 9.08 9.08        
      PERd %   69.6   69.6 69.6 71.6 71.6        
      TOL °C   -10.0   -10.0 -10.0 -10.0 -10.0        
      WTOL °C   55.0   55.0 55.0 55.0 55.0        
    Suppl. kapacitet til nominel varmeeffekt Psup (ved Tdesign -10°C) kW   2.20   3.30 3.30 0.910 0.910        
    Tbiv (bivalent temperatur) COPd     1.87   1.98 1.98 1.99 1.99        
      Pdh kW   4.90   5.50 5.50 8.83 8.83        
      PERd %   74.8   79.2 79.2 79.6 79.6        
      Tbiv °C   -8.00   -7.00 -7.00 -7.00 -7.00        
  Vandudg på 55 °C ved koldt klima Generelt Årligt energiforbrug kWt   2,310   3,090 3,090 6,740 6,740        
      Ƞs (Effektivitet for rumopvarmning på helårsbasis) %   107   110 110 95.0 95.0        
      Nominel effekt ved -22°C kW   2.60   3.56 3.56 6.99 6.99        
      Qhe Årligt en.forbr. (GCV) Gj   8.30   11.1 11.1 24.3 24.3        
  Vandudgang på 55 °C ved varmt klima Generelt Årligt energiforbrug kWt   1,490   1,840 1,840 2,630 2,630        
      Ƞs (Effektivitet for rumopvarmning på helårsbasis) %   182   178 178 125 125        
      Nominel effekt ved 2°C kW   5.30   6.36 6.36 7.58 7.58        
      Qhe Årligt en.forbr. (GCV) Gj   5.37   6.62 6.62 9.47 9.47        
  Vandudg på 35°C ved gennemsnitsklima Generelt SCOP     4.29   4.34 4.34 3.98 3.98        
      Årligt energiforbrug kWt   2,540   3,490 3,490 5,380 5,380        
      Ƞs (Effektivitet for rumopvarmning på helårsbasis) %   169   171 171 156 156        
      Nominel effekt ved -10°C kW   5.34   7.40 7.40 11.2 11.2        
      Qhe Årligt en.forbr. (GCV) Gj   9.14   12.6 12.6 19.4 19.4        
      Klasse for effektivitet for rumopvarmning på helårsbasis     A++   A++ A++ A++ A++        
    Betingelse A (-7°CDB/-8°CWB) COPd     2.69   2.69 2.69 2.63 2.63        
      Pdh kW   4.72   6.68 6.68 8.88 8.88        
      PERd %   108   108 108 105 105        
    Betingelse B (2°CDB/1°CWB) Cdh (nedgradering af varme)     0.990   1.00 1.00 1.00 1.00        
      COPd     4.24   4.24 4.24 4.05 4.05        
      Pdh kW   3.90   3.90 3.90 6.03 6.03        
      PERd %   170   170 170 162 162        
    Betingelse C (7°CDB/6°CWB) Cdh (nedgradering af varme)     0.980   1.00 1.00 0.940 0.940        
      COPd     5.75   5.75 5.75 6.77 6.77        
      Pdh kW   2.59   2.59 2.59 5.74 5.74        
      PERd %   230   230 230 271 271        
    Betingelse D (12°CDB/11°CWB) Cdh (nedgradering af varme)     0.980   0.980 0.980 0.920 0.920        
      COPd     7.27   7.27 7.27 8.97 8.97        
      Pdh kW   2.61   2.61 2.61 6.50 6.50        
      PERd %   291   291 291 359 359        
    Tol (temperaturgrænse for drift) COPd     2.29   2.29 2.29 2.34 2.34        
      Pdh kW   4.70   6.81 6.81 8.76 8.76        
      PERd %   91.6   91.6 91.6 93.6 93.6        
      TOL °C   -10.0   -10.0 -10.0 -10.0 -10.0        
      WTOL °C   35.0   35.0 35.0 35.0 35.0        
    Betingelse G (-15°CDB/-) COPd     0.00   0.00 0.00            
      Pdh kW   0.00   0.00 0.00            
      PERd %   0.00   0.00 0.00            
    Tbiv (bivalent temperatur) COPd     2.47   2.47 2.47 2.82 2.82        
      Pdh kW   4.93   7.14 7.14 9.09 9.09        
      PERd %   98.8   98.8 98.8 113 113        
      Tbiv °C   -8.00   -8.00 -8.00 -5.00 -5.00        
    Suppl. kapacitet til nominel varmeeffekt Psup (ved Tdesign -10°C) kW   0.640   0.590 0.590 2.44 2.44        
  Vandudg på 35°C ved koldt klima Generelt Årligt energiforbrug kWt           6,430 6,430        
      Ƞs (Effektivitet for rumopvarmning på helårsbasis) %           148 148        
      Nominel effekt ved -22°C kW           10.3 10.3        
      Qhe Årligt en.forbr. (GCV) Gj           23.1 23.1        
  Vandudgang på 35°C ved varmt klima Generelt Årligt energiforbrug kWt           1,950 1,950        
      Ƞs (Effektivitet for rumopvarmning på helårsbasis) %           192 192        
      Nominel effekt ved 2°C kW           9.06 9.06        
      Qhe Årligt en.forbr. (GCV) Gj           7.02 7.02        
Bemærkninger           DB/WB 7 °C/6 °C-LWC 35 °C(DT=5 °C) DB/WB 7 °C/6 °C-LWC 35 °C(DT=5 °C) (7) - DB/WB 7 °C/6 °C-LWC 35 °C(DT=5 °C) (7) - DB/WB 7 °C/6 °C-LWC 35 °C(DT=5 °C) (7) - DB/WB 7 °C/6 °C-LWC 35 °C(DT=5 °C) (7) - DB/WB 7 °C/6 °C-LWC 35 °C(DT=5 °C)
            DB/WB 7° C/6° C - LWC 45℃ (Dt=5° C) DB/WB 7° C/6° C - LWC 45℃ (Dt=5° C) (8) - DB/WB 7° C/6° C - LWC 45℃ (Dt=5° C) (8) - DB/WB 7° C/6° C - LWC 45℃ (Dt=5° C) (8) - DB/WB 7° C/6° C - LWC 45℃ (Dt=5° C) (8) - DB/WB 7° C/6° C - LWC 45℃ (Dt=5° C)