EHVZ04S18DA6V EHVZ04S18DJ6V EHVZ08S18DA6V EHVZ08S23DA6V EHVZ08S18DJ6V EHVZ08S23DJ6V
Varmerkapacitet Trin 1 kW 2 2 2 2 2 2
  Trin 2 kW 2 or 4 2 or 4 2 or 4 2 or 4 2 or 4 2 or 4
Strømforbrug Nom. kW 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14
Effektivitet Varmt vand til beboelse Netto varmeværdi % 118 118 118 135 118 135
Kabinet Colour   White + Black White + Black White + Black White + Black White + Black White + Black
  Materiale   Belagt plademetal Belagt plademetal Belagt plademetal Belagt plademetal Belagt plademetal Belagt plademetal
Dimensioner Enhed Højde mm 1,650 1,650 1,650 1,850 1,650 1,850
    Bredde mm 595 595 595 595 595 595
    Dybde mm 625 625 625 625 625 625
  Pakket enhed Højde mm 1,820 1,820 1,820 2,020 1,820 2,020
    Bredde mm 720 720 720 720 720 720
    Dybde mm 740 740 740 740 740 740
Vægt Enhed kg 125 125 125 133 125 133
  Pakket enhed kg 140 140 140 148 140 148
Pakke Material   Træ, Karton_, PE omviklingsfolie, Metal Træ, Karton_, PE omviklingsfolie, Metal Træ, Karton_, PE omviklingsfolie, Metal Træ, Karton_, PE omviklingsfolie, Metal Træ, Karton_, PE omviklingsfolie, Metal Træ, Karton_, PE omviklingsfolie, Metal
  Vægt kg 16 16 16 16 16 16
PED Category   Art4.3, Se bemærkning 1 Art4.3, Se bemærkning 1 Art4.3, Se bemærkning 1 Art4.3, Se bemærkning 1 Art4.3, Se bemærkning 1 Art4.3, Se bemærkning 1
  Den vigtigste del Navn   Pladevarmeveksler Pladevarmeveksler Pladevarmeveksler Pladevarmeveksler Pladevarmeveksler Pladevarmeveksler
    Ps*V bar 38 38 38 38 38 38
Varmeveksler i kølevæskeside Type   Pladevarmeveksler Pladevarmeveksler Pladevarmeveksler Pladevarmeveksler Pladevarmeveksler Pladevarmeveksler
  Mængde   1 1 1 1 1 1
  Plader Mængde   42 42 42 42 42 42
Tillægszonepumpe Antal hastigheder   PWM PWM PWM PWM PWM PWM
  Strømindgang W 52 52 52 52 52 52
  Type   Grundfos UPM 3 Grundfos UPM 3 Grundfos UPM 3 Grundfos UPM 3 Grundfos UPM 3 Grundfos UPM 3
Hovedzonepumpe Antal hastigheder   PWM PWM PWM PWM PWM PWM
  Strømindgang W 52 52 52 52 52 52
  Type   Grundfos UPM 3 Grundfos UPM 3 Grundfos UPM 3 Grundfos UPM 3 Grundfos UPM 3 Grundfos UPM 3
Vandsidens varmeveksler Type   Pladevarmeveksler Pladevarmeveksler Pladevarmeveksler Pladevarmeveksler Pladevarmeveksler Pladevarmeveksler
  Mængde   1 1 1 1 1 1
  Plader Mængde   42 42 42 42 42 42
  Vandmængde l 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
  Vandets strømingshastighed Min. l/min 12.0 (2) 12.0 (2) 12.0 (2) 12.0 (2) 12.0 (2) 12.0 (2)
Ekspansionskar Mængde l 10 10 10 10 10 10
  Max. vandtryk bar 3 3 3 3 3 3
  Fortryk bar 1 1 1 1 1 1
Water filter Material   Rustfrit stål, Plast Rustfrit stål, Plast Rustfrit stål, Plast Rustfrit stål, Plast Rustfrit stål, Plast Rustfrit stål, Plast
Tillægszonevandfilter Perforeringsdiameter mm 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
  Materiale   Plast, Rustfrit stål Plast, Rustfrit stål Plast, Rustfrit stål Plast, Rustfrit stål Plast, Rustfrit stål Plast, Rustfrit stål
Hovedzonevandfilter Perforeringsdiameter mm 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
  Materiale   kobber - messing - rustfrit stål kobber - messing - rustfrit stål kobber - messing - rustfrit stål kobber - messing - rustfrit stål kobber - messing - rustfrit stål kobber - messing - rustfrit stål
Tank Name   Tank i rustfrit stål til varmt brugsvand, 180 l Tank i rustfrit stål til varmt brugsvand, 180 l Tank i rustfrit stål til varmt brugsvand, 180 l 230 l varmtvandstank af rustfrit stål til boligen Tank i rustfrit stål til varmt brugsvand, 180 l 230 l varmtvandstank af rustfrit stål til boligen
  Vandmængde l 180 180 180 230 180 230
  Materiale   Rustfrit stål (EN 1.4521) Rustfrit stål (EN 1.4521) Rustfrit stål (EN 1.4521) Rustfrit stål (EN 1.4521) Rustfrit stål (EN 1.4521) Rustfrit stål (EN 1.4521)
  Maksimal vandtemperatur °C 70 (3) 70 70 (3) 70 (3) 70 70
  Maksimalt vandtryk bar 10 10 10 10 10 10
  Isolering Materiale   Polyurethanskum Polyurethanskum Polyurethanskum Polyurethanskum Polyurethanskum Polyurethanskum
    Varmetab kWt/24t 1.2 (4) 1.2 (3) 1.2 (4) 1.4 (4) 1.2 (3) 1.4 (3)
  Rustbeskyttelse   Bejdsning Bejdsning Bejdsning Bejdsning Bejdsning Bejdsning
  Klasse for energieffektivitet   B B B B B B
  Stillestående varmetab W 50 50 50 58 50 58
  Opbevaringsmængde l 181 181 181 220 181 220
Generelt Leverandør-/producentoplysninger Navn eller varemærke   Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V.
    Name and address   Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium
3-vejs ventil Koefficient for luftstrøm (kV) Pladsopvarmning m³/t 8 8 8 8 8 8
    Varmtvandsbeholder til beboelse m³/t 10 10 10 10 10 10
3-vejsventil blanding Koefficient for luftstrøm (kV) Omløb m³/t 13 13 13 13 13 13
    Kun hovedzone m³/t 8 8 8 8 8 8
Vandkreds Rørtilslutningers diameter tomme G 1" (hun) G 1" (hun) G 1" (hun) G 1" (hun) G 1" (hun) G 1" (hun)
  Rørføringsmateriel   Cu Cu Cu Cu Cu Cu
  Indvendig rørdiameter tomme 1" 1" 1" 1" 1" 1"
  Rør tomme 1" 1" 1" 1" 1" 1"
  Sikkerhedsventil bar 3 3 3 3 3 3
  Manometer   Digital Digital Digital Digital Digital Digital
  Drænventil / påfyldningsventil   Nej Nej Nej Nej Nej Nej
  Lukkeventil   ja ja ja ja ja ja
  Udluftningsventil   ja ja ja ja ja ja
  Samlet vandmængde l 4.5 (6) 4.5 (4) 4.5 (6) 4.5 (6) 4.5 (4) 4.5 (4)
  Minimum vandmængde i systemet til køling l 0 (7) 0 (6) 0 (7) 0 (7) 0 (6) 0 (6)
  Minimum vandmængde i systemet til opvarmning l 0 (7) 0 (6) 0 (7) 0 (7) 0 (6) 0 (6)
Vandkreds - rumopvarmningsside (tillægszone) Udluftningsventil   ja ja ja ja ja ja
  Udtømnings-/påfyldningsventil   Nej Nej Nej Nej Nej Nej
  Manometer   ja ja ja ja ja ja
  Diameter på forbindelsesrør tomme G 1" (HUN) G 1" (HUN) G 1" (HUN) G 1" (HUN) G 1" (HUN) G 1" (HUN)
  Sikkerhedsventil bar 3 3 3 3 3 3
  Lukkeventil   ja ja ja ja ja ja
Vandkreds - rumopvarmningsside (hovedzone) Udluftningsventil   Nej Nej Nej Nej Nej Nej
  Manometer   ja ja ja ja ja ja
  Diameter på forbindelsesrør tomme G 1 (FEMALE) G 1 (FEMALE) G 1 (FEMALE) G 1 (FEMALE) G 1 (FEMALE) G 1 (FEMALE)
  Sikkerhedsventil bar ja ja ja ja ja ja
  Lukkeventil   ja ja ja ja ja ja
Vandkredsløb - Varmtvandsside til beboelse Rørføringsmateriel   Rustfrit stål Rustfrit stål Rustfrit stål Rustfrit stål Rustfrit stål Rustfrit stål
  Rørtilslutninger Cold water in / Hot water out tomme G 3/4" (hun) G 3/4" (hun) G 3/4" (hun) G 3/4" (hun) G 3/4" (hun) G 3/4" (hun)
    Recirkulationsforbindelse tomme G 3/4" HUN G 3/4" HUN G 3/4" HUN G 3/4" HUN G 3/4" HUN G 3/4" HUN
Kølemiddelkredsløb Gassidens diameter mm 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9
  Væskesidens diameter mm 6.40 6.40 6.40 6.40 6.40 6.40
Lydeffektniveau Nom. dBA 42 (8) 42 (7) 42 (8) 42 (8) 42 (7) 42 (7)
Lydtryk Nom. dBA 28 (9) 28 (8) 28 (9) 28 (9) 28 (8) 28 (8)
Driftsområde Varme Omgivende Min. °C 0 (10) 0 (9) 0 (10) 0 (10) 0 (9) 0 (9)
      Max. °C 0 (10) 0 (9) 0 (10) 0 (10) 0 (9) 0 (9)
    Vandside Min. °C 0 (10) 0 (9) 0 (10) 0 (10) 0 (9) 0 (9)
      Max. °C 0 (10) 0 (9) 0 (10) 0 (10) 0 (9) 0 (9)
  Køle Omgivende Min. °CDB 0 (10) 0 (9) 0 (10) 0 (10) 0 (9) 0 (9)
      Max. °CDB 0 (10) 0 (9) 0 (10) 0 (10) 0 (9) 0 (9)
    Vandside Min. °C 0 (10) 0 (9) 0 (10) 0 (10) 0 (9) 0 (9)
      Max. °C 0 (10) 0 (9) 0 (10) 0 (10) 0 (9) 0 (9)
  Varmt vand til beboelse Vandside Min. °C 0 (10) 0 (9) 0 (10) 0 (10) 0 (9) 0 (9)
      Max. °C 0 (10) 0 (9) 0 (10) 0 (10) 0 (9) 0 (9)
Sikkerhedsudstyr Punkt – ELLER - Vare 01   Varmefrakobling Varmefrakobling Varmefrakobling Varmefrakobling Varmefrakobling Varmefrakobling
Power supply Navn   Se bemærkning 11 Se bemærkning 10 Se bemærkning 11 Se bemærkning 11 Se bemærkning 10 Se bemærkning 10
  Strømspændingsområde Min. % 10 10 10 10 10 10
    Max. % 10 10 10 10 10 10
IP class IP   IP X0B IP X0B IP X0B IP X0B IP X0B IP X0B
Elvarmer Strømforsyning Navn   6V3 6V3 6V3 6V3 6V3 6V3
    Fase   1~ / 3~ 1~ / 3~ 1~ / 3~ 1~ / 3~ 1~ / 3~ 1~ / 3~
    Frekvens Hz 50 50 50 50 50 50
    Strømspænding V 230 230 230 230 230 230
  Strøm Maksimal driftsstrøm A 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0
    Zmaks. List Ω 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22
    Min. Ssc værdi   Udstyret er i overensstemmelse med EN/IEC 61000-3-12 Udstyret er i overensstemmelse med EN/IEC 61000-3-12 Udstyret er i overensstemmelse med EN/IEC 61000-3-12 Udstyret er i overensstemmelse med EN/IEC 61000-3-12 Udstyret er i overensstemmelse med EN/IEC 61000-3-12 Udstyret er i overensstemmelse med EN/IEC 61000-3-12
  Anbefalede sikringer A 20.000 (13) 20.000 (11) 20.000 (13) 20.000 (13) 20.000 (11) 20.000 (11)
Kabelforbindelser Kommunikationskabel Mængde   3 3 3 3 3 3
    Bemærkning   2,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm²
  Elmåler Mængde   2 2 2 2 2 2
    Bemærkning   Minimum 0,75 mm² (5 VDC impulsdetektering) Minimum 0,75 mm² (5 VDC impulsdetektering) Minimum 0,75 mm² (5 VDC impulsdetektering) Minimum 0,75 mm² (5 VDC impulsdetektering) Minimum 0,75 mm² (5 VDC impulsdetektering) Minimum 0,75 mm² (5 VDC impulsdetektering)
  Strømforsyning med fordelagtig rate for kWt Mængde   Strøm: 2 Strøm: 2 Strøm: 2 Strøm: 2 Strøm: 2 Strøm: 2
    Bemærkning   Strømstyrke 6,3 A (Vælg diameter og type i overensstemmelse med nationale og lokale bestemmelser) Strømstyrke 6,3 A (Vælg diameter og type i overensstemmelse med nationale og lokale bestemmelser) Strømstyrke 6,3 A (Vælg diameter og type i overensstemmelse med nationale og lokale bestemmelser) Strømstyrke 6,3 A (Vælg diameter og type i overensstemmelse med nationale og lokale bestemmelser) Strømstyrke 6,3 A (Vælg diameter og type i overensstemmelse med nationale og lokale bestemmelser) Strømstyrke 6,3 A (Vælg diameter og type i overensstemmelse med nationale og lokale bestemmelser)
  Varmt vandspumpe til beboelse Mængde   2 2 2 2 2 2
    Bemærkning   Minimum 0,75 mm² (2 A tilført strøm, 1 A kontinuerlig) Minimum 0,75 mm² (2 A tilført strøm, 1 A kontinuerlig) Minimum 0,75 mm² (2 A tilført strøm, 1 A kontinuerlig) Minimum 0,75 mm² (2 A tilført strøm, 1 A kontinuerlig) Minimum 0,75 mm² (2 A tilført strøm, 1 A kontinuerlig) Minimum 0,75 mm² (2 A tilført strøm, 1 A kontinuerlig)
  Til reservevarmers strømforsyning Quantity   Prewired Prewired Prewired Prewired Prewired Prewired
  For tilslutning med R6T Mængde   2 2 2 2 2 2
    Bemærkning   Minimum 0,75 mm² Minimum 0,75 mm² Minimum 0,75 mm² Minimum 0,75 mm² Minimum 0,75 mm² Minimum 0,75 mm²
  Til samling med A3P Mængde   Afhænger af termostattypen, se installationsvejledningen Afhænger af termostattypen, se installationsvejledningen Afhænger af termostattypen, se installationsvejledningen Afhænger af termostattypen, se installationsvejledningen Afhænger af termostattypen, se installationsvejledningen Afhænger af termostattypen, se installationsvejledningen
    Bemærkning   Strømspænding: 230 V/Maks. effekt: 100 mA/Min. 0,75 mm² Strømspænding: 230 V/Maks. effekt: 100 mA/Min. 0,75 mm² Strømspænding: 230 V/Maks. effekt: 100 mA/Min. 0,75 mm² Strømspænding: 230 V/Maks. effekt: 100 mA/Min. 0,75 mm² Strømspænding: 230 V/Maks. effekt: 100 mA/Min. 0,75 mm² Strømspænding: 230 V/Maks. effekt: 100 mA/Min. 0,75 mm²
  Til tilslutning med M2S Mængde   2 2 2 2 2 2
    Bemærkning   Strømspænding: 230 V/Maks. effekt: 100 mA/Min. 0,75 mm² Strømspænding: 230 V/Maks. effekt: 100 mA/Min. 0,75 mm² Strømspænding: 230 V/Maks. effekt: 100 mA/Min. 0,75 mm² Strømspænding: 230 V/Maks. effekt: 100 mA/Min. 0,75 mm² Strømspænding: 230 V/Maks. effekt: 100 mA/Min. 0,75 mm² Strømspænding: 230 V/Maks. effekt: 100 mA/Min. 0,75 mm²
  For tilslutning med valgfri FWXV* (anmoder om input og output) Mængde   4 4 4 4 4 4
    Bemærkning   100 mA, minimum 0,75 mm² 100 mA, minimum 0,75 mm² 100 mA, minimum 0,75 mm² 100 mA, minimum 0,75 mm² 100 mA, minimum 0,75 mm² 100 mA, minimum 0,75 mm²
Bemærkninger (1) - PED-enheds kategori: Art3§3: uden for rammerne af PED pga. paragraf 1, punkt 3.6 i 97/23/EC (1) - PED-enheds kategori: Art3§3: uden for rammerne af PED pga. paragraf 1, punkt 3.6 i 97/23/EC (1) - PED-enheds kategori: Art3§3: uden for rammerne af PED pga. paragraf 1, punkt 3.6 i 97/23/EC (1) - PED-enheds kategori: Art3§3: uden for rammerne af PED pga. paragraf 1, punkt 3.6 i 97/23/EC (1) - PED-enheds kategori: Art3§3: uden for rammerne af PED pga. paragraf 1, punkt 3.6 i 97/23/EC (1) - PED-enheds kategori: Art3§3: uden for rammerne af PED pga. paragraf 1, punkt 3.6 i 97/23/EC
  (2) - Driftsområdet er kun udvidet til lavere strømningshastigheder, hvis enheden kun kører med varmepumpe. (ikke ved start op, ingen drift af BUH eller defrost). (2) - Driftsområdet er kun udvidet til lavere strømningshastigheder, hvis enheden kun kører med varmepumpe. (ikke ved start op, ingen drift af BUH eller defrost). (2) - Driftsområdet er kun udvidet til lavere strømningshastigheder, hvis enheden kun kører med varmepumpe. (ikke ved start op, ingen drift af BUH eller defrost). (2) - Driftsområdet er kun udvidet til lavere strømningshastigheder, hvis enheden kun kører med varmepumpe. (ikke ved start op, ingen drift af BUH eller defrost). (2) - Driftsområdet er kun udvidet til lavere strømningshastigheder, hvis enheden kun kører med varmepumpe. (ikke ved start op, ingen drift af BUH eller defrost). (2) - Driftsområdet er kun udvidet til lavere strømningshastigheder, hvis enheden kun kører med varmepumpe. (ikke ved start op, ingen drift af BUH eller defrost).
  (3) - Se driftsområde for varmt brugsvand i specifikationen ERGA-D (3) - Baseret på en dT på 45 K (3) - Se driftsområde for varmt brugsvand i specifikationen ERGA-D (3) - Se driftsområde for varmt brugsvand i specifikationen ERGA-D (3) - Baseret på en dT på 45 K (3) - Baseret på en dT på 45 K
  (4) - Baseret på en dT på 45 K (4) - med rørføring + PHE + ekstra sikkerhedsvarmer; uden ekspansionskar (4) - Baseret på en dT på 45 K (4) - Baseret på en dT på 45 K (4) - med rørføring + PHE + ekstra sikkerhedsvarmer; uden ekspansionskar (4) - med rørføring + PHE + ekstra sikkerhedsvarmer; uden ekspansionskar
  (5) - Inklusive rør + PHE; eksklusive ekspansionskar (5) - Inklusive rør + PHE; eksklusive ekspansionskar (5) - Inklusive rør + PHE; eksklusive ekspansionskar (5) - Inklusive rør + PHE; eksklusive ekspansionskar (5) - Inklusive rør + PHE; eksklusive ekspansionskar (5) - Inklusive rør + PHE; eksklusive ekspansionskar
  (6) - med rørføring + PHE + ekstra sikkerhedsvarmer; uden ekspansionskar (6) - Eksklusive vandet i enheden. Denne minimale vandmængde er tilstrækkelig til de fleste anvendelser. Under kritiske processer kan der kræves ekstra vand. (6) - med rørføring + PHE + ekstra sikkerhedsvarmer; uden ekspansionskar (6) - med rørføring + PHE + ekstra sikkerhedsvarmer; uden ekspansionskar (6) - Eksklusive vandet i enheden. Denne minimale vandmængde er tilstrækkelig til de fleste anvendelser. Under kritiske processer kan der kræves ekstra vand. (6) - Eksklusive vandet i enheden. Denne minimale vandmængde er tilstrækkelig til de fleste anvendelser. Under kritiske processer kan der kræves ekstra vand.
  (7) - Eksklusive vandet i enheden. Denne minimale vandmængde er tilstrækkelig til de fleste anvendelser. Under kritiske processer kan der kræves ekstra vand. (7) - DB/WB 7 °C/6 °C-LWC 35 °C(DT=5 °C) (7) - Eksklusive vandet i enheden. Denne minimale vandmængde er tilstrækkelig til de fleste anvendelser. Under kritiske processer kan der kræves ekstra vand. (7) - Eksklusive vandet i enheden. Denne minimale vandmængde er tilstrækkelig til de fleste anvendelser. Under kritiske processer kan der kræves ekstra vand. (7) - DB/WB 7 °C/6 °C-LWC 35 °C(DT=5 °C) (7) - DB/WB 7 °C/6 °C-LWC 35 °C(DT=5 °C)
  (8) - DB/WB 7 °C/6 °C-LWC 35 °C(DT=5 °C) (8) - Lydværdierne måles i et halvt lyddødt rum. Lydtrykket er en relativ værdi, som afhænger af afstanden og de akustiske forhold. Få flere oplysninger via tegningerne over lydniveau. (8) - DB/WB 7 °C/6 °C-LWC 35 °C(DT=5 °C) (8) - DB/WB 7 °C/6 °C-LWC 35 °C(DT=5 °C) (8) - Lydværdierne måles i et halvt lyddødt rum. Lydtrykket er en relativ værdi, som afhænger af afstanden og de akustiske forhold. Få flere oplysninger via tegningerne over lydniveau. (8) - Lydværdierne måles i et halvt lyddødt rum. Lydtrykket er en relativ værdi, som afhænger af afstanden og de akustiske forhold. Få flere oplysninger via tegningerne over lydniveau.
  (9) - Lydværdierne måles i et halvt lyddødt rum. Lydtrykket er en relativ værdi, som afhænger af afstanden og de akustiske forhold. Få flere oplysninger via tegningerne over lydniveau. (9) - Se driftsområde for enheden. (9) - Lydværdierne måles i et halvt lyddødt rum. Lydtrykket er en relativ værdi, som afhænger af afstanden og de akustiske forhold. Få flere oplysninger via tegningerne over lydniveau. (9) - Lydværdierne måles i et halvt lyddødt rum. Lydtrykket er en relativ værdi, som afhænger af afstanden og de akustiske forhold. Få flere oplysninger via tegningerne over lydniveau. (9) - Se driftsområde for enheden. (9) - Se driftsområde for enheden.
  (10) - Se driftsområde for enheden. (10) - Ovennævnte strømforsyning til hydroboksen er kun til sikkerhedsvarmeren. Kontaktboksen og pumpe for hydroboks forsynes via den udendørs enhed. Boligens valgfrie varmtvandsbeholder har separat strømforsyning. (10) - Se driftsområde for enheden. (10) - Se driftsområde for enheden. (10) - Ovennævnte strømforsyning til hydroboksen er kun til sikkerhedsvarmeren. Kontaktboksen og pumpe for hydroboks forsynes via den udendørs enhed. Boligens valgfrie varmtvandsbeholder har separat strømforsyning. (10) - Ovennævnte strømforsyning til hydroboksen er kun til sikkerhedsvarmeren. Kontaktboksen og pumpe for hydroboks forsynes via den udendørs enhed. Boligens valgfrie varmtvandsbeholder har separat strømforsyning.
  (11) - Ovennævnte strømforsyning til hydroboksen er kun til sikkerhedsvarmeren. Kontaktboksen og pumpe for hydroboks forsynes via den udendørs enhed. Boligens valgfrie varmtvandsbeholder har separat strømforsyning. (11) - 4 poler 20 A kurve 400V udløser klasse C (se ledningsdiagram) (11) - Ovennævnte strømforsyning til hydroboksen er kun til sikkerhedsvarmeren. Kontaktboksen og pumpe for hydroboks forsynes via den udendørs enhed. Boligens valgfrie varmtvandsbeholder har separat strømforsyning. (11) - Ovennævnte strømforsyning til hydroboksen er kun til sikkerhedsvarmeren. Kontaktboksen og pumpe for hydroboks forsynes via den udendørs enhed. Boligens valgfrie varmtvandsbeholder har separat strømforsyning. (11) - 4 poler 20 A kurve 400V udløser klasse C (se ledningsdiagram) (11) - 4 poler 20 A kurve 400V udløser klasse C (se ledningsdiagram)
  (12) - 2 poler 20 A kurve 400V udløser klasse C (se ledningsdiagram) (12) - 2 poler 20 A kurve 400V udløser klasse C (se ledningsdiagram) (12) - 2 poler 20 A kurve 400V udløser klasse C (se ledningsdiagram) (12) - 2 poler 20 A kurve 400V udløser klasse C (se ledningsdiagram) (12) - 2 poler 20 A kurve 400V udløser klasse C (se ledningsdiagram) (12) - 2 poler 20 A kurve 400V udløser klasse C (se ledningsdiagram)
  (13) - 4 poler 20 A kurve 400V udløser klasse C (se ledningsdiagram)   (13) - 4 poler 20 A kurve 400V udløser klasse C (se ledningsdiagram) (13) - 4 poler 20 A kurve 400V udløser klasse C (se ledningsdiagram)