EKHBRD011ADY17 EKHBRD014ADY17 EKHBRD016ADY17
Kabinet Colour   Metalgrå Metalgrå Metalgrå
  Materiale   Belagt plademetal Belagt plademetal Belagt plademetal
Dimensioner Enhed Højde mm 705 705 705
    Bredde mm 600 600 600
    Dybde mm 695 695 695
  Pakket enhed Højde mm 860 860 860
    Bredde mm 680 680 680
    Dybde mm 800 800 800
Vægt Enhed kg 147 147 147
  Pakket enhed kg 156 156 156
Pakke Material   EPS, Pap, MDF, Træ (palle), Metal EPS, Pap, MDF, Træ (palle), Metal EPS, Pap, MDF, Træ (palle), Metal
  Vægt kg 8.75 8.75 8.75
PED Category   Ikke omfattet af PED på grund af artikel 1, punkt 3.6 fra 97/23/EF Ikke omfattet af PED på grund af artikel 1, punkt 3.6 fra 97/23/EF Ikke omfattet af PED på grund af artikel 1, punkt 3.6 fra 97/23/EF
Varmeveksler i kølevæskeside Type   Pladevarmeveksler Pladevarmeveksler Pladevarmeveksler
  Mængde   1 1 1
  Plader Mængde   60 60 60
  Materiale   AISI 304 AISI 304 AISI 304
  Isoleringsmateriale   Felt-type Felt-type Felt-type
Pumpe Type   DC motor_ DC motor_ DC motor_
  Nr of speeds   Inverterstyret Inverterstyret Inverterstyret
  Nominel ESP enhed Varme kPa 88.0 (1) 85.0 (1) 83.0 (1)
  Indgangseffekt W 87 95 101
Vandsidens varmeveksler Type   Pladevarmeveksler Pladevarmeveksler Pladevarmeveksler
  Mængde   1 1 1
  Plader Mængde   48 48 48
  Materiale   AISI 316 AISI 316 AISI 316
  Vandmængde l 2.50 2.50 2.50
  Vandets strømingshastighed Max. l/min 31.6 (2) 40.0 (2) 45.8 (2)
    Varme Nom. l/min 15.8 (1) 20.1 (1) 22.9 (1)
  Isoleringsmateriale   Felt Felt Felt
Ekspansionskar Mængde l 12 12 12
  Max. vandtryk bar 3 3 3
  Fortryk bar 1 1 1
Water filter Diameter perforeringer mm 1.00 1.00 1.00
  Material   Messing Messing Messing
Kaskadekompressor Mængde   1 1 1
  Motor Type   Hermetisk lukket scrollkompressor Hermetisk lukket scrollkompressor Hermetisk lukket scrollkompressor
    Startmetode   Direkte på bane Direkte på bane Direkte på bane
Vandkreds Rørtilslutningers diameter tomme G 1" (hun) G 1" (hun) G 1" (hun)
  Rør tomme 1" 1" 1"
  Sikkerhedsventil bar 3 3 3
  Manometer   ja ja ja
  Drænventil / påfyldningsventil   ja ja ja
  Lukkeventil   ja ja ja
  Udluftningsventil   ja ja ja
  Opvarmningsvandsystem Vandmængde Max. l 400 400 400
      Min. l 20 20 20
Kølemiddel Type   R-134a R-134a R-134a
  Opladning kg 2.60 2.60 2.60
Kølemiddelkredsløb Gassidens diameter mm 15.9 15.9 15.9
  Væskesidens diameter mm 9.52 9.52 9.52
  Højtryksside Design tryk bar 38 38 38
Kølemiddelolie Opladet mængde l 1.50 1.50 1.50
  Type   Daphne FVC68D Daphne FVC68D Daphne FVC68D
Lydtryk Nom. dBA 43.0 (3), 46.0 (4), 0.00 (5), 0.00 (6) 45.0 (3), 46.0 (4), 0.00 (5), 0.00 (6) 46.0 (3), 46.0 (4), 0.00 (5), 0.00 (6)
  Natfunktion Niveau 1 dBA 40.0 (3), 0.00 (5), 0.00 (6) 43.0 (3), 0.00 (5), 0.00 (6) 45.0 (3), 0.00 (5), 0.00 (6)
Driftsområde Varme Omgivende Min. °C -20.0 (7), 0.00 (8) -20.0 (7), 0.00 (8) -20.0 (7), 0.00 (8)
      Max. °C 20 (7) 20 (7) 20 (7)
    Vandside Min. °C 25 25 25
      Max. °C 80.0 80.0 80.0
  Varmt vand til beboelse Omgivende Min. °CDB -20.0 (8) -20.0 (8) -20.0 (8)
      Max. °CDB 35.0 35.0 35.0
    Vandside Min. °C 25 25 25
      Max. °C 80 80 80
Styresystemer Klasse for temperaturstyring   C C C
  Bidrag til helårs virkningsgrad for rumopvarmning % 4.00 4.00 4.00
Installationsplads Indendørs Indendørs Indendørs
Power supply Navn   Y1 Y1 Y1
  Fase   3~ 3~ 3~
  Frekvens Hz 50 50 50
  Strømspænding V 380-415 380-415 380-415
  Strømspændingsområde Min. % -10 -10 -10
    Max. % 6 6 6
Current Maksimal driftsstrøm Varme A 12.5 12.5 12.5
  Recommended fuses A 16 16 16
Kabelforbindelser For power supply Quantity   4G 4G 4G
    Type ledninger   Vælg diameter og type ifølge nationale og lokale bestemmelser Vælg diameter og type ifølge nationale og lokale bestemmelser Vælg diameter og type ifølge nationale og lokale bestemmelser
  Strømforsyningsinstallationer med fordelagtig rate for kWt Mængde   4G+2G 4G+2G 4G+2G
    Type ledninger   Vælg diameter og type ifølge nationale og lokale bestemmelser Vælg diameter og type ifølge nationale og lokale bestemmelser Vælg diameter og type ifølge nationale og lokale bestemmelser
  For tilslutning med udendørs enhed Mængde   2 2 2
    Bemærkning   F1 + F2 F1 + F2 F1 + F2
Power supply intake Både indendørs og udendørs enhed Både indendørs og udendørs enhed Både indendørs og udendørs enhed
Bemærkninger Maksimal vandstrømshastighed for Dt: 10 °C Maksimal vandstrømshastighed for Dt: 10 °C Maksimal vandstrømshastighed for Dt: 10 °C
  Maksimal vandstrømshastighed for Dt: 5 ℃ Maksimal vandstrømshastighed for Dt: 5 ℃ Maksimal vandstrømshastighed for Dt: 5 ℃
  Lydniveauer måles ved: EW 55 ℃; LW 65 ℃; Dt 10 ℃; omgivende forhold 7°CDB/6 °CWB Lydniveauer måles ved: EW 55 ℃; LW 65 ℃; Dt 10 ℃; omgivende forhold 7°CDB/6 °CWB Lydniveauer måles ved: EW 55 ℃; LW 65 ℃; Dt 10 ℃; omgivende forhold 7°CDB/6 °CWB
  Lydniveauer måles ved: EW 70 ℃; LW 80 ℃; Dt 10 ℃; omgivende forhold 7 °CDB/6 °CWB Lydniveauer måles ved: EW 70 ℃; LW 80 ℃; Dt 10 ℃; omgivende forhold 7 °CDB/6 °CWB Lydniveauer måles ved: EW 70 ℃; LW 80 ℃; Dt 10 ℃; omgivende forhold 7 °CDB/6 °CWB
  Lydniveau er gyldigt under forhold uden blokering, da det er målt i et halvt lyddødt rum. Målte værdier under faktiske installationsforhold bliver højere på grund af omgivende støj- og lydreflektioner. Lydniveau er gyldigt under forhold uden blokering, da det er målt i et halvt lyddødt rum. Målte værdier under faktiske installationsforhold bliver højere på grund af omgivende støj- og lydreflektioner. Lydniveau er gyldigt under forhold uden blokering, da det er målt i et halvt lyddødt rum. Målte værdier under faktiske installationsforhold bliver højere på grund af omgivende støj- og lydreflektioner.
  EW = indgående vandtemperatur - LW = udgående vandtemperatur EW = indgående vandtemperatur - LW = udgående vandtemperatur EW = indgående vandtemperatur - LW = udgående vandtemperatur
  Udendørs omgivende, indendørs omgivende: 5°C~30°C Udendørs omgivende, indendørs omgivende: 5°C~30°C Udendørs omgivende, indendørs omgivende: 5°C~30°C
  Se driftsområde TW-tegningen for flere detaljer. I kombination med EKHBRD*AC* + EMRQ* se EMRQ* driftsområde ! -> -15℃ Se driftsområde TW-tegningen for flere detaljer. I kombination med EKHBRD*AC* + EMRQ* se EMRQ* driftsområde ! -> -15℃ Se driftsområde TW-tegningen for flere detaljer. I kombination med EKHBRD*AC* + EMRQ* se EMRQ* driftsområde ! -> -15℃
  1 kW = 859,84522786 kcal/t; 1 kW = 3412,14163313 BTU/t; 1 kW = 0,28434514 TR 1 kW = 859,84522786 kcal/t; 1 kW = 3412,14163313 BTU/t; 1 kW = 0,28434514 TR 1 kW = 859,84522786 kcal/t; 1 kW = 3412,14163313 BTU/t; 1 kW = 0,28434514 TR
  220V 220V 220V
  240V 240V 240V
  50 Hz, 220-230-240V 50 Hz, 220-230-240V 50 Hz, 220-230-240V
  60 Hz, 220-230V 60 Hz, 220-230V 60 Hz, 220-230V
  Der skal indsættes en filtersi i evaporatorens vandkredsløb (installation hos kunden). Der skal være en flow-kontakt på fordampersiden. Min. vandmængde gælder ved nominelle betingelser. Der skal indsættes en filtersi i evaporatorens vandkredsløb (installation hos kunden). Der skal være en flow-kontakt på fordampersiden. Min. vandmængde gælder ved nominelle betingelser. Der skal indsættes en filtersi i evaporatorens vandkredsløb (installation hos kunden). Der skal være en flow-kontakt på fordampersiden. Min. vandmængde gælder ved nominelle betingelser.