Specifikationstabel for EWAQ-CWP

EWAQ016CAWP EWAQ021CAWP EWAQ025CAWP EWAQ032CAWP EWAQ040CAWP EWAQ050CAWP EWAQ064CAWP
Kølekapacitet Nom. kW 17.0 (1) 21.2 (1) 25.5 (1) 31.8 (1) 42.3 (1) 50.7 (1) 63.3 (1)
Kapacitetsstyring Metode   Inverterstyret Inverterstyret Inverterstyret Inverterstyret Inverterstyret Inverterstyret Inverterstyret
  Minimumskapacitet % 25 25 25 25 25 25 25
Strømforbrug Køle Nom. kW 5.81 (1) 7.47 (1) 9.45 (1) 12.7 (1) 15.1 (1) 19.0 (1) 25.5 (1)
EER 2.93 2.84 2.70 2.50 2.80 2.67 2.48
ESEER 4.85 4.70 4.57 4.10 4.40 4.36 4.05
Mål Enhed Dybde Mm 774 774 774 774 780 780 780
    Højde Mm 1,684 1,684 1,684 1,684 1,684 1,684 1,684
    Bredde Mm 1,370 1,370 1,370 1,680 2,360 2,360 2,980
Weight Enhed kg 280 332 332 414 604 604 765
Vandvarmeveksler Type   Slagloddet plade Slagloddet plade Slagloddet plade Slagloddet plade Slagloddet plade Slagloddet plade Slagloddet plade
  Vandflowhastighed Min. l/min 23 23 23 36 46 46 72
  Vandmængde l 3 3 3 5 6 6 9
Luftvarmeveksler Type   Air cooled coil Air cooled coil Air cooled coil Air cooled coil Air cooled coil Air cooled coil Air cooled coil
Ventilator Luftmængde Køling Nom. m³/min         370    
  Udvendigt statisk tryk Max. Pa 78 78 78 78 78 78 78
Kompressor Mængde_   1 2 2 3 4 4 6
  Type   Hermetisk lukket scrollkompressor Hermetisk lukket scrollkompressor Hermetisk lukket scrollkompressor Hermetisk lukket scrollkompressor Hermetisk lukket scrollkompressor Hermetisk lukket scrollkompressor Hermetisk lukket scrollkompressor
Driftsområde Luftside Køle Max. °CDB         43    
      Min. °CDB         -5    
  Vandside Køle Max. °CDB         20    
      Min. °CDB         -10 (3)    
Lydeffektniveau Køle Nom. dBA 78 78 78 80 81 81 83
Kølemiddel Type   R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A
  GWP   2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5
  Kredsløb Mængde   1 1 1 1 2 2 2
  Styring   Elektronisk ekspansionsventil Elektronisk ekspansionsventil Elektronisk ekspansionsventil Elektronisk ekspansionsventil Elektronisk ekspansionsventil Elektronisk ekspansionsventil Elektronisk ekspansionsventil
Kølemiddel påfyld. Pr kreds kg 7.60 7.60 7.60 9.60 7.60 7.60 9.60
  Pr kreds TCO2Eq 15.9 15.9 15.9 20.0 15.9 15.9 20.0
Vandkreds Udluftningsventil   ja ja ja ja ja ja ja
  Drænventil / påfyldningsventil   ja ja ja ja ja ja ja
  Rør tomme 1-1/4" 1-1/4" 1-1/4" 1-1/4" 1-1/2" 1-1/2" 1-1/2"
  Piping connections diameter tomme 1-1/4" (hun) 1-1/4" (hun) 1-1/4" (hun) 1-1/4" (hun) 2" (hun) 2" (hun) 2" (hun)
  Sikkerhedsventil bar 3 3 3 3 3 3 3
  Lukkeventil   ja ja ja ja ja ja ja
  Samlet vandmængde l 4.2 (6) 4.2 (6) 4.2 (6) 5.8 (6) 7.9 (6) 7.9 (6) 11.0 (6)
Power supply Navn   W1 W1 W1 W1 W1 W1 W1
  Fase   3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~
  Frekvens Hz 50 50 50 50 50 50 50
  Strømspænding V 400 400 400 400 400 400 400
Bemærkninger (1) - Køling: Indkommende fordampervands temp. 12 °C; udgående fordampervands temp. 7 ℃, omgivende lufttemp. 35 ℃ (1) - Køling: Indkommende fordampervands temp. 12 °C; udgående fordampervands temp. 7 ℃, omgivende lufttemp. 35 ℃ (1) - Køling: Indkommende fordampervands temp. 12 °C; udgående fordampervands temp. 7 ℃, omgivende lufttemp. 35 ℃ (1) - Køling: Indkommende fordampervands temp. 12 °C; udgående fordampervands temp. 7 ℃, omgivende lufttemp. 35 ℃ (1) - Køling: Indkommende fordampervands temp. 12 °C; udgående fordampervands temp. 7 ℃, omgivende lufttemp. 35 ℃ (1) - Køling: Indkommende fordampervands temp. 12 °C; udgående fordampervands temp. 7 ℃, omgivende lufttemp. 35 ℃ (1) - Køling: Indkommende fordampervands temp. 12 °C; udgående fordampervands temp. 7 ℃, omgivende lufttemp. 35 ℃
  (2) - Betingelse: Ta 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C) (2) - Betingelse: Ta 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C) (2) - Betingelse: Ta 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C) (2) - Betingelse: Ta 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C) (2) - Betingelse: Ta 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C) (2) - Betingelse: Ta 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C) (2) - Betingelse: Ta 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C)
  (3) - Over 5 °C kan der anvendes vand. Mellem 0 °C og 5 °C skal der anvendes en 30 % glykolopløsning (propylen eller ethylen). Mellem 0 °C og -10 °C skal der anvendes en 40 % glykolopløsning (propylen eller ethylen), (se installationsvejledning og oplysninger angående OPZL udstyret) (3) - Over 5 °C kan der anvendes vand. Mellem 0 °C og 5 °C skal der anvendes en 30 % glykolopløsning (propylen eller ethylen). Mellem 0 °C og -10 °C skal der anvendes en 40 % glykolopløsning (propylen eller ethylen), (se installationsvejledning og oplysninger angående OPZL udstyret) (3) - Over 5 °C kan der anvendes vand. Mellem 0 °C og 5 °C skal der anvendes en 30 % glykolopløsning (propylen eller ethylen). Mellem 0 °C og -10 °C skal der anvendes en 40 % glykolopløsning (propylen eller ethylen), (se installationsvejledning og oplysninger angående OPZL udstyret) (3) - Over 5 °C kan der anvendes vand. Mellem 0 °C og 5 °C skal der anvendes en 30 % glykolopløsning (propylen eller ethylen). Mellem 0 °C og -10 °C skal der anvendes en 40 % glykolopløsning (propylen eller ethylen), (se installationsvejledning og oplysninger angående OPZL udstyret) (3) - Over 5 °C kan der anvendes vand. Mellem 0 °C og 5 °C skal der anvendes en 30 % glykolopløsning (propylen eller ethylen). Mellem 0 °C og -10 °C skal der anvendes en 40 % glykolopløsning (propylen eller ethylen), (se installationsvejledning og oplysninger angående OPZL udstyret) (3) - Over 5 °C kan der anvendes vand. Mellem 0 °C og 5 °C skal der anvendes en 30 % glykolopløsning (propylen eller ethylen). Mellem 0 °C og -10 °C skal der anvendes en 40 % glykolopløsning (propylen eller ethylen), (se installationsvejledning og oplysninger angående OPZL udstyret) (3) - Over 5 °C kan der anvendes vand. Mellem 0 °C og 5 °C skal der anvendes en 30 % glykolopløsning (propylen eller ethylen). Mellem 0 °C og -10 °C skal der anvendes en 40 % glykolopløsning (propylen eller ethylen), (se installationsvejledning og oplysninger angående OPZL udstyret)
  (4) - Udelukker vandmængde i enheden. I de fleste anvendelser har denne minimumsvandmængde et tilfredstillende resultat. Under vanskelige forhold eller i lokaler med en høj varmebelastning, kan der dog kræves ekstra vandmængde. Se driftsområde for at få flere oplysninger. (4) - Udelukker vandmængde i enheden. I de fleste anvendelser har denne minimumsvandmængde et tilfredstillende resultat. Under vanskelige forhold eller i lokaler med en høj varmebelastning, kan der dog kræves ekstra vandmængde. Se driftsområde for at få flere oplysninger. (4) - Udelukker vandmængde i enheden. I de fleste anvendelser har denne minimumsvandmængde et tilfredstillende resultat. Under vanskelige forhold eller i lokaler med en høj varmebelastning, kan der dog kræves ekstra vandmængde. Se driftsområde for at få flere oplysninger. (4) - Udelukker vandmængde i enheden. I de fleste anvendelser har denne minimumsvandmængde et tilfredstillende resultat. Under vanskelige forhold eller i lokaler med en høj varmebelastning, kan der dog kræves ekstra vandmængde. Se driftsområde for at få flere oplysninger. (4) - Udelukker vandmængde i enheden. I de fleste anvendelser har denne minimumsvandmængde et tilfredstillende resultat. Under vanskelige forhold eller i lokaler med en høj varmebelastning, kan der dog kræves ekstra vandmængde. Se driftsområde for at få flere oplysninger. (4) - Udelukker vandmængde i enheden. I de fleste anvendelser har denne minimumsvandmængde et tilfredstillende resultat. Under vanskelige forhold eller i lokaler med en høj varmebelastning, kan der dog kræves ekstra vandmængde. Se driftsområde for at få flere oplysninger. (4) - Udelukker vandmængde i enheden. I de fleste anvendelser har denne minimumsvandmængde et tilfredstillende resultat. Under vanskelige forhold eller i lokaler med en høj varmebelastning, kan der dog kræves ekstra vandmængde. Se driftsområde for at få flere oplysninger.
  (5) - Dette er PD mellem enhedens indgang og udgang. Det inkluderer trykfaldet på vandsiden af varmeveksleren. (5) - Dette er PD mellem enhedens indgang og udgang. Det inkluderer trykfaldet på vandsiden af varmeveksleren. (5) - Dette er PD mellem enhedens indgang og udgang. Det inkluderer trykfaldet på vandsiden af varmeveksleren. (5) - Dette er PD mellem enhedens indgang og udgang. Det inkluderer trykfaldet på vandsiden af varmeveksleren. (5) - Dette er PD mellem enhedens indgang og udgang. Det inkluderer trykfaldet på vandsiden af varmeveksleren. (5) - Dette er PD mellem enhedens indgang og udgang. Det inkluderer trykfaldet på vandsiden af varmeveksleren. (5) - Dette er PD mellem enhedens indgang og udgang. Det inkluderer trykfaldet på vandsiden af varmeveksleren.
  (6) - Inklusive rør + PHE; eksklusive ekspansionskar (6) - Inklusive rør + PHE; eksklusive ekspansionskar (6) - Inklusive rør + PHE; eksklusive ekspansionskar (6) - Inklusive rør + PHE; eksklusive ekspansionskar (6) - Inklusive rør + PHE; eksklusive ekspansionskar (6) - Inklusive rør + PHE; eksklusive ekspansionskar (6) - Inklusive rør + PHE; eksklusive ekspansionskar
  (7) - Ingen spidsværdi på grund af inverterkompressor (7) - Ingen spidsværdi på grund af inverterkompressor (7) - Ingen spidsværdi på grund af inverterkompressor (7) - Ingen spidsværdi på grund af inverterkompressor (7) - Ingen spidsværdi på grund af inverterkompressor (7) - Ingen spidsværdi på grund af inverterkompressor (7) - Ingen spidsværdi på grund af inverterkompressor