EWWD600VZSSA1 EWWD700VZSSA1 EWWD760VZSSA1 EWWD890VZSSA1 EWWDC10VZSSA1 EWWDC12VZSSA2 EWWDC13VZSSA2 EWWDC14VZSSA2 EWWDC16VZSSA2 EWWDC17VZSSA2 EWWDC19VZSSA2 EWWDC21VZSSA2
Kølekapacitet Nom. kW 610 (1) 704.1 (1) 757 (1) 894 (1) 1,039 (1) 1,173 (1) 1,288 (1) 1,381 (1) 1,552 (1) 1,722 (1) 1,873 (1) 2,050 (1)
Varmekapacitet Nom. kW 756.7 877.8 943.2 1,107 1,292 1,466.0 1,611 1,731 1,945 2,152 2,349 2,560
Capacity control Method   Trinløs Trinløs Trinløs Trinløs Trinløs Trinløs Trinløs Trinløs Trinløs Trinløs Trinløs Trinløs
  Minimumskapacitet % 20 20 20 20 20 10 10 10 10 10 10 10
Strømforbrug Køle Nom. kW 110 (1) 132 (1) 142 (1) 162 (1) 196 (1) 231 (1) 252 (1) 276 (1) 315 (1) 340 (1) 381 (1) 404 (1)
  Varme Nom. kW 140 166 179 201 244 292 319 349 394 425 472 503
EER 5.51 (1) 5.31 (1) 5.31 (1) 5.52 (1) 5.28 (1) 5.08 (1) 5.11 (1) 5.00 (1) 4.93 (1) 5.06 (1) 4.92 (1) 5.07 (1)
COP 5.42 5.27 5.28 5.5 5.3 5.02 5.05 4.96 4.94 5.06 4.98 5.09
ESEER 7.62 7.50 7.63 7.54 7.52 7.86 7.81 7.90 7.46 7.99 7.49 7.95
IPLV 9.43 9.36 9.37 9.37 9.40 9.52 9.56 9.57 9.36 9.70 9.38 9.65
Dimensioner Enhed Højde mm 2,120 2,120 2,120 2,290 2,480 2,290 2,290 2,290 2,290 2,350 2,350 2,500
    Bredde mm 1,180 1,180 1,180 1,240 1,340 1,480 1,480 1,480 1,480 1,580 1,580 1,720
    Dybde mm 3,460 3,690 3,690 3,690 3,830 4,550 4,550 4,550 4,550 4,560 4,560 4,570
Vægt Enhed kg 2,892 2,928 2,941 3,451 4,237 5,570 5,790 5,820 6,220 6,890 7,260 8,260
  Driftsvægt kg 2,977 3,033 3,053 3,611 4,488 5,980 6,220 6,290 6,690 7,480 7,830 9,070
Kabinet Colour   Elfenbenshvid Elfenbenshvid Elfenbenshvid Elfenbenshvid Elfenbenshvid Elfenbenshvid Elfenbenshvid Elfenbenshvid Elfenbenshvid Elfenbenshvid Elfenbenshvid Elfenbenshvid
  Materiale   Galvaniseret og malet stålplade Galvaniseret og malet stålplade Galvaniseret og malet stålplade Galvaniseret og malet stålplade Galvaniseret og malet stålplade Galvaniseret og malet stålplade Galvaniseret og malet stålplade Galvaniseret og malet stålplade Galvaniseret og malet stålplade Galvaniseret og malet stålplade Galvaniseret og malet stålplade Galvaniseret og malet stålplade
Vandvarmeveksler - fordamper Type   Foldet enkelt kanals skal og slange Foldet enkelt kanals skal og slange Foldet enkelt kanals skal og slange Foldet enkelt kanals skal og slange Foldet enkelt kanals skal og slange Foldet enkelt kanals skal og slange Foldet enkelt kanals skal og slange Foldet enkelt kanals skal og slange Foldet enkelt kanals skal og slange Foldet enkelt kanals skal og slange Foldet enkelt kanals skal og slange Foldet enkelt kanals skal og slange
  Væske   Vand Vand Vand Vand Vand Vand Vand Vand Vand Vand Vand Vand
  Tilsmudsningsfaktor   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Vandmængde l 88 88 96 134 156 230 230 270 270 320 320 380
  Vandtemperatur ind Køling °C 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
    Opvarmning °C 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
  Vandtemperatur ud Køling °C 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
    Opvarmning °C 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
  Vandflowhastighed Køling Nom. l/sek 29.3 33.8 36.3 42.9 49.9 56.2 61.8 66.2 74.4 82.6 89.9 98.3
    Opvarmning Nom. l/sek 29.6 34.2 36.7 43.5 50.4 56.5 62.1 66.5 74.7 83.1 90.4 98.9
  Fald i vandtryk Køling Nom. kPa 80.0 106 89.0 98.0 104 69.0 84.0 70.0 89.0 78.0 92.0 80.0
    Opvarmning Nom. kPa 82 108 90 100 106 70 84 71 89 79 93 81
  Isoleringsmateriale   Lukket celle Lukket celle Lukket celle Lukket celle Lukket celle Lukket celle Lukket celle Lukket celle Lukket celle Lukket celle Lukket celle Lukket celle
Vandvarmeveksler - kondensator Type   Enkelt kanals skal og slange Enkelt kanals skal og slange Enkelt kanals skal og slange Enkelt kanals skal og slange Enkelt kanals skal og slange Enkelt kanals skal og slange Enkelt kanals skal og slange Enkelt kanals skal og slange Enkelt kanals skal og slange Enkelt kanals skal og slange Enkelt kanals skal og slange Enkelt kanals skal og slange
  Væske   Vand Vand Vand Vand Vand Vand Vand Vand Vand Vand Vand Vand
  Tilsmudsningsfaktor   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Vandmængde l 81 102 102 126 217 180 200 200 200 270 250 430
  Vandtemperatur ind Køling °C 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
    Opvarmning °C 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
  Vandtemperatur ud Køling °C 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
    Opvarmning °C 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
  Vandflowhastighed Køling Nom. l/sek 34.5 40.2 43.1 50.7 59.4 41.3 38.8 41.7 51.7 61.0 56.7 61.9
    Opvarmning Nom. l/sek 36.46 42.33 45.47 53.38 62.35 43.36 40.75 43.8 54.13 63.86 59.42 64.8
  Fald i vandtryk Køling Nom. kPa 31.0 29.0 32.0 30.0 33.0 44.0 39.0 45.0 66.0 42.0 55.0 37.0
    Opvarmning Nom. kPa 60 44 51 48 36 48 43 49 71 46 60 40
Kompressor Type   Inverterdreven skruekompressor med enkeltskrue Inverterdreven skruekompressor med enkeltskrue Inverterdreven skruekompressor med enkeltskrue Inverterdreven skruekompressor med enkeltskrue Inverterdreven skruekompressor med enkeltskrue Inverterdreven skruekompressor med enkeltskrue Inverterdreven skruekompressor med enkeltskrue Inverterdreven skruekompressor med enkeltskrue Inverterdreven skruekompressor med enkeltskrue Inverterdreven skruekompressor med enkeltskrue Inverterdreven skruekompressor med enkeltskrue Inverterdreven skruekompressor med enkeltskrue
  Mængde_   1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
  Olie Opladet mængde l 36.0 36.0 36.0 50.0 50.0 68.0 72.0 72.0 86.0 86.0 100 100
Lydeffektniveau Køle Nom. dBA 101 (2) 105 (2) 105 (2) 105 (2) 107 (2) 106 (2) 106 (2) 107 (2) 107 (2) 108 (2) 108 (2) 110 (2)
Lydtryk Køle Nom. dBA 82 86 86 86 88 87 87 88 88 89 89 90
Driftsområde Fordamper Køle Min. °CDB -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3
      Max. °CDB 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
  Kondensator Køle Min. °CDB 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
      Max. °CDB 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63
Kølemiddel Type   R-134a R-134a R-134a R-134a R-134a R-134a R-134a R-134a R-134a R-134a R-134a R-134a
  GWP   1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430
  Kredsløb Mængde   1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
Kølemiddel påfyld. Pr kreds kg 100 110 110 170 180 125 130 145 145 160 160 175
  Pr kreds TCO2Eq 143 157 157 243 257 179 186 207 207 229 229 250
Rørtilslutninger Fordampers vandtilgang/-afløb mm 139.7 139.7 139.7 168.3 219.1 219.1 219.1 219.1 219.1 219.1 219.1 219.1
  Condenser water inlet/outlet mm 168.3 168.3 168.3 219.1 219.1 168.3, 168.30 168.3, 168.30 168.3, 168.30 168.3, 168.30 219.1, 219.10 219.1, 219.10 219.1, 219.10
Power supply Fase   3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~
  Frekvens Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Strømspænding V 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
  Strømspændingsområde Min. % -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
    Max. % 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Enhed Startstrøm Maks. A 179 214 245 295 344 0 0 0 0 0 0 0
  Driftsstrøm Køle Nom. A 171 202 220 249 300 349 379 414 470 508 566 604
    Maks. A 256 306 350 421 491 553 555 612 727 810 926 1,009
  Max. enhedsstrøm til ledningernes størrelse A 282 336 385 463 540 609 610 673 800 891 1,019 1,110
Kompressor Fase   3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~
  Strømspænding V 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
  Strømspændingsområde Min. % -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
    Max. % 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
  Maksimal driftsstrøm A 256 306 350 421 491 306 277 306 421 504 463 504
  Startmetode   Drevet af VFD (variabelt frekvensdrev) Drevet af VFD (variabelt frekvensdrev) Drevet af VFD (variabelt frekvensdrev) Drevet af VFD (variabelt frekvensdrev) Drevet af VFD (variabelt frekvensdrev) Drevet af VFD (variabelt frekvensdrev) Drevet af VFD (variabelt frekvensdrev) Drevet af VFD (variabelt frekvensdrev) Drevet af VFD (variabelt frekvensdrev) Drevet af VFD (variabelt frekvensdrev) Drevet af VFD (variabelt frekvensdrev) Drevet af VFD (variabelt frekvensdrev)
Bemærkninger Alle ydelser (kølekapacitet, enhedseffekt i køling og EER) er baseret på følgende tilstande: fordamper 12,0/7,0°C; kondensator 30/35,0 °C, enhed i drift med fuld belastning, driftsvæske: vand, tilsmudsningsfaktor = 0 Alle ydelser (kølekapacitet, enhedseffekt i køling og EER) er baseret på følgende tilstande: fordamper 12,0/7,0°C; kondensator 30/35,0 °C, enhed i drift med fuld belastning, driftsvæske: vand, tilsmudsningsfaktor = 0 Alle ydelser (kølekapacitet, enhedseffekt i køling og EER) er baseret på følgende tilstande: fordamper 12,0/7,0°C; kondensator 30/35,0 °C, enhed i drift med fuld belastning, driftsvæske: vand, tilsmudsningsfaktor = 0 Alle ydelser (kølekapacitet, enhedseffekt i køling og EER) er baseret på følgende tilstande: fordamper 12,0/7,0°C; kondensator 30/35,0 °C, enhed i drift med fuld belastning, driftsvæske: vand, tilsmudsningsfaktor = 0 Alle ydelser (kølekapacitet, enhedseffekt i køling og EER) er baseret på følgende tilstande: fordamper 12,0/7,0°C; kondensator 30/35,0 °C, enhed i drift med fuld belastning, driftsvæske: vand, tilsmudsningsfaktor = 0 Alle ydelser (kølekapacitet, enhedseffekt i køling og EER) er baseret på følgende tilstande: fordamper 12,0/7,0°C; kondensator 30/35,0 °C, enhed i drift med fuld belastning, driftsvæske: vand, tilsmudsningsfaktor = 0 Alle ydelser (kølekapacitet, enhedseffekt i køling og EER) er baseret på følgende tilstande: fordamper 12,0/7,0°C; kondensator 30/35,0 °C, enhed i drift med fuld belastning, driftsvæske: vand, tilsmudsningsfaktor = 0 Alle ydelser (kølekapacitet, enhedseffekt i køling og EER) er baseret på følgende tilstande: fordamper 12,0/7,0°C; kondensator 30/35,0 °C, enhed i drift med fuld belastning, driftsvæske: vand, tilsmudsningsfaktor = 0 Alle ydelser (kølekapacitet, enhedseffekt i køling og EER) er baseret på følgende tilstande: fordamper 12,0/7,0°C; kondensator 30/35,0 °C, enhed i drift med fuld belastning, driftsvæske: vand, tilsmudsningsfaktor = 0 Alle ydelser (kølekapacitet, enhedseffekt i køling og EER) er baseret på følgende tilstande: fordamper 12,0/7,0°C; kondensator 30/35,0 °C, enhed i drift med fuld belastning, driftsvæske: vand, tilsmudsningsfaktor = 0 Alle ydelser (kølekapacitet, enhedseffekt i køling og EER) er baseret på følgende tilstande: fordamper 12,0/7,0°C; kondensator 30/35,0 °C, enhed i drift med fuld belastning, driftsvæske: vand, tilsmudsningsfaktor = 0 Alle ydelser (kølekapacitet, enhedseffekt i køling og EER) er baseret på følgende tilstande: fordamper 12,0/7,0°C; kondensator 30/35,0 °C, enhed i drift med fuld belastning, driftsvæske: vand, tilsmudsningsfaktor = 0
  Lydniveauer måles ved indkommende fordampervands temp. 12℃; udgående fordampervands temp. 7℃; indkommende kondensvands temp. 30℃; udgående kondensvands temp. 35℃; drift ved fuld belastning; standard: ISO3744 Lydniveauer måles ved indkommende fordampervands temp. 12℃; udgående fordampervands temp. 7℃; indkommende kondensvands temp. 30℃; udgående kondensvands temp. 35℃; drift ved fuld belastning; standard: ISO3744 Lydniveauer måles ved indkommende fordampervands temp. 12℃; udgående fordampervands temp. 7℃; indkommende kondensvands temp. 30℃; udgående kondensvands temp. 35℃; drift ved fuld belastning; standard: ISO3744 Lydniveauer måles ved indkommende fordampervands temp. 12℃; udgående fordampervands temp. 7℃; indkommende kondensvands temp. 30℃; udgående kondensvands temp. 35℃; drift ved fuld belastning; standard: ISO3744 Lydniveauer måles ved indkommende fordampervands temp. 12℃; udgående fordampervands temp. 7℃; indkommende kondensvands temp. 30℃; udgående kondensvands temp. 35℃; drift ved fuld belastning; standard: ISO3744 Lydniveauer måles ved indkommende fordampervands temp. 12℃; udgående fordampervands temp. 7℃; indkommende kondensvands temp. 30℃; udgående kondensvands temp. 35℃; drift ved fuld belastning; standard: ISO3744 Lydniveauer måles ved indkommende fordampervands temp. 12℃; udgående fordampervands temp. 7℃; indkommende kondensvands temp. 30℃; udgående kondensvands temp. 35℃; drift ved fuld belastning; standard: ISO3744 Lydniveauer måles ved indkommende fordampervands temp. 12℃; udgående fordampervands temp. 7℃; indkommende kondensvands temp. 30℃; udgående kondensvands temp. 35℃; drift ved fuld belastning; standard: ISO3744 Lydniveauer måles ved indkommende fordampervands temp. 12℃; udgående fordampervands temp. 7℃; indkommende kondensvands temp. 30℃; udgående kondensvands temp. 35℃; drift ved fuld belastning; standard: ISO3744 Lydniveauer måles ved indkommende fordampervands temp. 12℃; udgående fordampervands temp. 7℃; indkommende kondensvands temp. 30℃; udgående kondensvands temp. 35℃; drift ved fuld belastning; standard: ISO3744 Lydniveauer måles ved indkommende fordampervands temp. 12℃; udgående fordampervands temp. 7℃; indkommende kondensvands temp. 30℃; udgående kondensvands temp. 35℃; drift ved fuld belastning; standard: ISO3744 Lydniveauer måles ved indkommende fordampervands temp. 12℃; udgående fordampervands temp. 7℃; indkommende kondensvands temp. 30℃; udgående kondensvands temp. 35℃; drift ved fuld belastning; standard: ISO3744
  Tilladt spændingstolerance ± 10%. Strømspændingens ubalance mellem faserne skal være inden for ± 3%. Tilladt spændingstolerance ± 10%. Strømspændingens ubalance mellem faserne skal være inden for ± 3%. Tilladt spændingstolerance ± 10%. Strømspændingens ubalance mellem faserne skal være inden for ± 3%. Tilladt spændingstolerance ± 10%. Strømspændingens ubalance mellem faserne skal være inden for ± 3%. Tilladt spændingstolerance ± 10%. Strømspændingens ubalance mellem faserne skal være inden for ± 3%. Tilladt spændingstolerance ± 10%. Strømspændingens ubalance mellem faserne skal være inden for ± 3%. Tilladt spændingstolerance ± 10%. Strømspændingens ubalance mellem faserne skal være inden for ± 3%. Tilladt spændingstolerance ± 10%. Strømspændingens ubalance mellem faserne skal være inden for ± 3%. Tilladt spændingstolerance ± 10%. Strømspændingens ubalance mellem faserne skal være inden for ± 3%. Tilladt spændingstolerance ± 10%. Strømspændingens ubalance mellem faserne skal være inden for ± 3%. Tilladt spændingstolerance ± 10%. Strømspændingens ubalance mellem faserne skal være inden for ± 3%. Tilladt spændingstolerance ± 10%. Strømspændingens ubalance mellem faserne skal være inden for ± 3%.
  Nominel driftsstrøm i kølefunktion refereres til følgende betingelser: fordamper 12°C/7°C; kondensator 30 ℃/35 ℃ Nominel driftsstrøm i kølefunktion refereres til følgende betingelser: fordamper 12°C/7°C; kondensator 30 ℃/35 ℃ Nominel driftsstrøm i kølefunktion refereres til følgende betingelser: fordamper 12°C/7°C; kondensator 30 ℃/35 ℃ Nominel driftsstrøm i kølefunktion refereres til følgende betingelser: fordamper 12°C/7°C; kondensator 30 ℃/35 ℃ Nominel driftsstrøm i kølefunktion refereres til følgende betingelser: fordamper 12°C/7°C; kondensator 30 ℃/35 ℃ Nominel driftsstrøm i kølefunktion refereres til følgende betingelser: fordamper 12°C/7°C; kondensator 30 ℃/35 ℃ Nominel driftsstrøm i kølefunktion refereres til følgende betingelser: fordamper 12°C/7°C; kondensator 30 ℃/35 ℃ Nominel driftsstrøm i kølefunktion refereres til følgende betingelser: fordamper 12°C/7°C; kondensator 30 ℃/35 ℃ Nominel driftsstrøm i kølefunktion refereres til følgende betingelser: fordamper 12°C/7°C; kondensator 30 ℃/35 ℃ Nominel driftsstrøm i kølefunktion refereres til følgende betingelser: fordamper 12°C/7°C; kondensator 30 ℃/35 ℃ Nominel driftsstrøm i kølefunktion refereres til følgende betingelser: fordamper 12°C/7°C; kondensator 30 ℃/35 ℃ Nominel driftsstrøm i kølefunktion refereres til følgende betingelser: fordamper 12°C/7°C; kondensator 30 ℃/35 ℃
  Maksimal driftsstrøm er baseret på maks. kompressorabsorberet strøm i dens envelope Maksimal driftsstrøm er baseret på maks. kompressorabsorberet strøm i dens envelope Maksimal driftsstrøm er baseret på maks. kompressorabsorberet strøm i dens envelope Maksimal driftsstrøm er baseret på maks. kompressorabsorberet strøm i dens envelope Maksimal driftsstrøm er baseret på maks. kompressorabsorberet strøm i dens envelope Maksimal driftsstrøm er baseret på maks. kompressorabsorberet strøm i dens envelope Maksimal driftsstrøm er baseret på maks. kompressorabsorberet strøm i dens envelope Maksimal driftsstrøm er baseret på maks. kompressorabsorberet strøm i dens envelope Maksimal driftsstrøm er baseret på maks. kompressorabsorberet strøm i dens envelope Maksimal driftsstrøm er baseret på maks. kompressorabsorberet strøm i dens envelope Maksimal driftsstrøm er baseret på maks. kompressorabsorberet strøm i dens envelope Maksimal driftsstrøm er baseret på maks. kompressorabsorberet strøm i dens envelope
  Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding. Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding. Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding. Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding. Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding. Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding. Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding. Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding. Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding. Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding. Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding. Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.
  Max. effekt til ledningernes størrelsesmåling: Kompressors fulde belastningsampere x 1,1 Max. effekt til ledningernes størrelsesmåling: Kompressors fulde belastningsampere x 1,1 Max. effekt til ledningernes størrelsesmåling: Kompressors fulde belastningsampere x 1,1 Max. effekt til ledningernes størrelsesmåling: Kompressors fulde belastningsampere x 1,1 Max. effekt til ledningernes størrelsesmåling: Kompressors fulde belastningsampere x 1,1 Max. effekt til ledningernes størrelsesmåling: Kompressors fulde belastningsampere x 1,1 Max. effekt til ledningernes størrelsesmåling: Kompressors fulde belastningsampere x 1,1 Max. effekt til ledningernes størrelsesmåling: Kompressors fulde belastningsampere x 1,1 Max. effekt til ledningernes størrelsesmåling: Kompressors fulde belastningsampere x 1,1 Max. effekt til ledningernes størrelsesmåling: Kompressors fulde belastningsampere x 1,1 Max. effekt til ledningernes størrelsesmåling: Kompressors fulde belastningsampere x 1,1 Max. effekt til ledningernes størrelsesmåling: Kompressors fulde belastningsampere x 1,1
  Alle data henviser til den standardenheden uden ekstraudstyr. Alle data henviser til den standardenheden uden ekstraudstyr. Alle data henviser til den standardenheden uden ekstraudstyr. Alle data henviser til den standardenheden uden ekstraudstyr. Alle data henviser til den standardenheden uden ekstraudstyr. Alle data henviser til den standardenheden uden ekstraudstyr. Alle data henviser til den standardenheden uden ekstraudstyr. Alle data henviser til den standardenheden uden ekstraudstyr. Alle data henviser til den standardenheden uden ekstraudstyr. Alle data henviser til den standardenheden uden ekstraudstyr. Alle data henviser til den standardenheden uden ekstraudstyr. Alle data henviser til den standardenheden uden ekstraudstyr.
  Alle data kan ændres uden forudgående varsel. Se typeskiltets data på enheden. Alle data kan ændres uden forudgående varsel. Se typeskiltets data på enheden. Alle data kan ændres uden forudgående varsel. Se typeskiltets data på enheden. Alle data kan ændres uden forudgående varsel. Se typeskiltets data på enheden. Alle data kan ændres uden forudgående varsel. Se typeskiltets data på enheden. Alle data kan ændres uden forudgående varsel. Se typeskiltets data på enheden. Alle data kan ændres uden forudgående varsel. Se typeskiltets data på enheden. Alle data kan ændres uden forudgående varsel. Se typeskiltets data på enheden. Alle data kan ændres uden forudgående varsel. Se typeskiltets data på enheden. Alle data kan ændres uden forudgående varsel. Se typeskiltets data på enheden. Alle data kan ændres uden forudgående varsel. Se typeskiltets data på enheden. Alle data kan ændres uden forudgående varsel. Se typeskiltets data på enheden.
  Se venligst Chiller vælgersoftware (CSS) for flere oplysninger om driftsgrænser. Se venligst Chiller vælgersoftware (CSS) for flere oplysninger om driftsgrænser. Se venligst Chiller vælgersoftware (CSS) for flere oplysninger om driftsgrænser. Se venligst Chiller vælgersoftware (CSS) for flere oplysninger om driftsgrænser. Se venligst Chiller vælgersoftware (CSS) for flere oplysninger om driftsgrænser. Se venligst Chiller vælgersoftware (CSS) for flere oplysninger om driftsgrænser. Se venligst Chiller vælgersoftware (CSS) for flere oplysninger om driftsgrænser. Se venligst Chiller vælgersoftware (CSS) for flere oplysninger om driftsgrænser. Se venligst Chiller vælgersoftware (CSS) for flere oplysninger om driftsgrænser. Se venligst Chiller vælgersoftware (CSS) for flere oplysninger om driftsgrænser. Se venligst Chiller vælgersoftware (CSS) for flere oplysninger om driftsgrænser. Se venligst Chiller vælgersoftware (CSS) for flere oplysninger om driftsgrænser.
  Udstyr indh. fluorholdige drivhusgasser. Faktisk kølemiddelindh. afhæn. af endelig konstruktion af enhed, oplys. kan ses på enhedens mærkater. Udstyr indh. fluorholdige drivhusgasser. Faktisk kølemiddelindh. afhæn. af endelig konstruktion af enhed, oplys. kan ses på enhedens mærkater. Udstyr indh. fluorholdige drivhusgasser. Faktisk kølemiddelindh. afhæn. af endelig konstruktion af enhed, oplys. kan ses på enhedens mærkater. Udstyr indh. fluorholdige drivhusgasser. Faktisk kølemiddelindh. afhæn. af endelig konstruktion af enhed, oplys. kan ses på enhedens mærkater. Udstyr indh. fluorholdige drivhusgasser. Faktisk kølemiddelindh. afhæn. af endelig konstruktion af enhed, oplys. kan ses på enhedens mærkater. Udstyr indh. fluorholdige drivhusgasser. Faktisk kølemiddelindh. afhæn. af endelig konstruktion af enhed, oplys. kan ses på enhedens mærkater. Udstyr indh. fluorholdige drivhusgasser. Faktisk kølemiddelindh. afhæn. af endelig konstruktion af enhed, oplys. kan ses på enhedens mærkater. Udstyr indh. fluorholdige drivhusgasser. Faktisk kølemiddelindh. afhæn. af endelig konstruktion af enhed, oplys. kan ses på enhedens mærkater. Udstyr indh. fluorholdige drivhusgasser. Faktisk kølemiddelindh. afhæn. af endelig konstruktion af enhed, oplys. kan ses på enhedens mærkater. Udstyr indh. fluorholdige drivhusgasser. Faktisk kølemiddelindh. afhæn. af endelig konstruktion af enhed, oplys. kan ses på enhedens mærkater. Udstyr indh. fluorholdige drivhusgasser. Faktisk kølemiddelindh. afhæn. af endelig konstruktion af enhed, oplys. kan ses på enhedens mærkater. Udstyr indh. fluorholdige drivhusgasser. Faktisk kølemiddelindh. afhæn. af endelig konstruktion af enhed, oplys. kan ses på enhedens mærkater.
  Ved inverterdrevne enheder er der ingen tilført strøm ved opstart. Ved inverterdrevne enheder er der ingen tilført strøm ved opstart. Ved inverterdrevne enheder er der ingen tilført strøm ved opstart. Ved inverterdrevne enheder er der ingen tilført strøm ved opstart. Ved inverterdrevne enheder er der ingen tilført strøm ved opstart. Ved inverterdrevne enheder er der ingen tilført strøm ved opstart. Ved inverterdrevne enheder er der ingen tilført strøm ved opstart. Ved inverterdrevne enheder er der ingen tilført strøm ved opstart. Ved inverterdrevne enheder er der ingen tilført strøm ved opstart. Ved inverterdrevne enheder er der ingen tilført strøm ved opstart. Ved inverterdrevne enheder er der ingen tilført strøm ved opstart. Ved inverterdrevne enheder er der ingen tilført strøm ved opstart.