Seasonal Smart - FBQ-C8 / RZQG-L9V1

Produktfordele

 • Diskret skjult i loftet: Kun indsugnings- og udblæsningsristene er synlige
 • Topeffektivitet: - Energimærkninger op til A++ for både opvarmning og køling - kompressor, der tilbyder væsentlige effektivitetsforbedringer - Styrelogik, der optimerer effektivitet under de mest hyppige driftsbetingelser, og som optimerer ekstra funktionerne (når enheden ikke er aktiv) - varmevekslere, der optimerer kølemiddelflowet ved de mest hyppige driftsbetingelser (temperatur og belastning) - via forbedrede nominelle ydelser
 • Funktionen for automatisk luftstrøm måler luftmængden og det statiske tryk og justerer det i retning af den nominelle luftstrøm, uanset længden af kanalen, hvilket gør installationen lettere og giver garanti for komfort. Desuden kan ESP ændres ved brug af fjernbetjeningen med ledning til at optimere forsyningen af luftmængden
 • Perfekt balance mellem effektivitet og komfort takket være variabel kølemiddeltemperatur: Topeffektivitet over det meste af året og hurtig reaktionshastighed på de varmeste dage.
 • Passer til infrastrukturen på yderst følsomme køleapparaterne
 • Reducering af strømforbrug takket være DC inverterventilatorer
 • Genbrug af eksisterende R-22 eller R-407C teknologi
 • ESP kan ændres via fortrådet fjernbetjening, så den tilførte luftmængde kan optimeres
 • Udvidet driftsområde ned til -20°C for opvarmning og ned til -15°C for køling
 • Eksternt statisk tryk på op til 120 Pa gør det nemmere at bruge fleksible kanaler i forskellige længder: ideel til butikker og mellemstore kontorer
 • Med gaskølet PCB får du garanti for stabil køling, da driften ikke er påvirket af den omgivende temperatur
 • Lydsvag drift: Lydtrykket ned til 29 dBA
 • Maksimal rørlængde op til 75 m, minimal rørlængde er 5 m.
 • Ingen ekstra adapter nødvendig for DIII-tilslutning, forbind din enhed det større bygningsstyringssystem.
 • Udendørs enheder til parvise, 2-, 3- og 4-dobbelte kombinationer
 • Daikin udendørs enheder er pæne og robuste og kan let monteres på et tag eller terrasse eller blot placeres op af en udendørs mur;
 • Fleksibel installation da retningen af luftindsugningen kan ændres fra indsugning bagfra til indsugning i bunden
 • Indbygget drænpumpe som standard øger fleksibiliteten og mindsker installationstiden
 • Enheder, der er optimeret til årlig virkningsgrad, giver en indikation af, hvor effektivt et klimaanlæg kører over en hel opvarmnings- eller kølingssæson.

Fordele

 • Inverter

  Inverter

  Inverterkompressorer justerer permanent kompressorhastigheden efter det faktiske behov. Færre strømkrævende starter og stop nedbringer energiforbruget (op til 30 %) og giver mere stabile temperaturer.

 • Fraværsfunktion

  Fraværsfunktion

  Holder den indendørs temperatur på det specificerede niveau, når der ikke er nogen, så der spares energi.

 • Kun ventilator

  Kun ventilator

  Enheden kan anvendes som ventilator, der blæser luft uden at køle eller varme.

 • Automatisk køle-varmeskift

  Automatisk køle-varmeskift

  Vælger automatisk køle- eller varmefunktion, så den indstillede temperatur opnås.

 • Køling af infrastruktur

  Køling af infrastruktur

  Fjerner på stabil, effektiv og fleksibel måde varmen, der udvikles permanent af IT- og serverudstyr og sikrer dermed maksimal oppetid, samtidig med at der tilbydes det bedste investeringsafkast.

 • Lydsvag

  Lydsvag

  Daikin indendørs enheder er lydsvage. Desuden garanteres det, at de udendørs enheder ikke vil forstyrre roen i nabolaget.

 • Ventilators hastighedstrin

  Ventilators hastighedstrin (3 trin)

  Det givne antal ventilatorhastigheder kan vælges.

 • Affugtning

  Affugtning

  Kan reducere graden af luftfugtighed uden at ændre rummets temperatur.

 • Luftfilter

  Luftfilter

  Fjerner luftbårne støvpartikler, så konstant tilførsel af ren luft sikres.

 • Ugentlig timer

  Ugentlig timer

  Kan indstilles til at starte med at varme eller køle på ethvert tidspunkt på daglig eller ugentlig basis.

 • Trådløs fjernbetjening

  Trådløs fjernbetjening

  Starter, stopper og regulerer klimaanlægget på afstand.

 • Fortrådet fjernbetjening

  Fortrådet fjernbetjening

  Starter, stopper og regulerer klimaanlægget.

 • Centralstyring

  Centralstyring

  Starter, stopper og regulerer flere klimaanlæg via ét centralt punkt.

 • Automatisk genstart

  Automatisk genstart

  Enheden genstartes automatisk ved de oprindelige indstillinger efter et strømsvigt.

 • Selvdiagnose

  Selvdiagnose

  Forenkler vedligeholdelsen ved at markere, hvor der er systemfejl eller noget unormalt i driften.

 • Udstyr til drænpumpe

  Udstyr til drænpumpe (Standard)

  Gør det lettere at dræne kondensvand fra den indendørs enhed.

Dokumentation

Sorry, we could not find any documents.