Comfort Inverter - FDQ-B / RZQS-DV1

Produktfordele

 • Højt eksternt statisk tryk på op til 250 Pa gør det lettere at bruge fleksible kanaler af forskellig længde
 • Udendørs enheder til parvise, 2-, 3- og 4-dobbelte kombinationer
 • Diskret skjult i loftet: Kun indsugnings- og udblæsningsristene er synlige
 • Brugen af udendørs enheder af invertertypen giver et klimaanlægssystem med høj energibesparelse og meget svage lyde.
 • Op til 26,4 kW i varmefunktion
 • Daikin udendørs enheder er pæne og robuste og kan let monteres på et tag eller terrasse eller blot placeres op af en udendørs mur;
 • Udendørs enheder er enten udstyret med en sving- eller scrollkompressor, som er kendt for at være lydsvag og særdeles strømbesparende.
 • En lamel på varmeveksleren med særlig akrylbelægning, som gør den korrosionshæmmende, giver øget modstand over for hårdt vejrlig.
 • Sky Air inverteren er udviklet til i lette erhvervskombinationer, den giver mere bahageligt miljø og store energibesparelser for indehavere af butikker, restauranter og kontorer
 • Med en inverterdrevet kompressor kan kapaciteten justeres nøjagtigt, så den matcher temperaturudsving i rummet og udenfor.
 • Rummet kan nedkøles eller opvarmes meget hurtigt under opstarten.; når temeperaturen i rummet har nået indstillingspunktet, starter den lave drift med at spare energi.

Fordele

 • Fraværsfunktion

  Fraværsfunktion

  Holder den indendørs temperatur på det specificerede niveau, når der ikke er nogen, så der spares energi.

 • Inverter

  Inverter

  Inverterkompressorer justerer permanent kompressorhastigheden efter det faktiske behov. Færre strømkrævende starter og stop nedbringer energiforbruget (op til 30 %) og giver mere stabile temperaturer.

 • Kun ventilator

  Kun ventilator

  Enheden kan anvendes som ventilator, der blæser luft uden at køle eller varme.

 • Automatisk køle-varmeskift

  Automatisk køle-varmeskift

  Vælger automatisk køle- eller varmefunktion, så den indstillede temperatur opnås.

 • Luftfilter

  Luftfilter

  Fjerner luftbårne støvpartikler, så konstant tilførsel af ren luft sikres.

 • Ugentlig timer

  Ugentlig timer

  Kan indstilles til at starte med at varme eller køle på ethvert tidspunkt på daglig eller ugentlig basis.

 • Fortrådet fjernbetjening

  Fortrådet fjernbetjening

  Starter, stopper og regulerer klimaanlægget.

 • Centralstyring

  Centralstyring

  Starter, stopper og regulerer flere klimaanlæg via ét centralt punkt.

 • Automatisk genstart

  Automatisk genstart (Standard)

  Enheden genstartes automatisk ved de oprindelige indstillinger efter et strømsvigt.

 • Selvdiagnose

  Selvdiagnose

  Forenkler vedligeholdelsen ved at markere, hvor der er systemfejl eller noget unormalt i driften.

Dokumentation

Kataloger
Download sprog

Desværre. Vi kunne ikke finde nogen dokumenter i denne kategori.

Overensstemmelseserklæring
Download sprog

Desværre. Vi kunne ikke finde nogen dokumenter i denne kategori.