Seasonal Classic - FDXM-F9 / RZQSG-L3/9V1

Produktfordele

 • Topeffektivitet: - Energimærkninger op til A++ (køling) /A+ (opvarmning) for RZQG71/100L9V1 + FCQG71/100F - kompressor, der tilbyder væsentlige effektivitetsforbedringer - Styrelogik, der optimerer effektivitet under de mest hyppige driftsbetingelser, og som optimerer ekstra funktionerne (når enheden ikke er aktiv) - varmevekslere, der optimerer kølemiddelflowet ved de mest hyppige driftsbetingelser (temperatur og belastning) - via forbedrede nominelle ydelser
 • Usynlig enhed, da den er skjult i loftet: kun indsugnings- og udblæsningsristene er synlige
 • Genbrug af eksisterende R-22 eller R-407C teknologi
 • Kompakte mål kan let monteres i et loftshulrum på kun 240 mm
 • Ekstraudstyr for automatisk rensning af filter sikrer maksimal effektivitet, komfort og stabilitet via regelmæssig rengøring af filter
 • Garanteret drift i både varmetilstand og køletilstand ned til -15 ℃
 • Med gaskølet PCB får du garanti for stabil køling, da driften ikke er påvirket af den omgivende temperatur
 • Maksimal rørlængde op til 50m, minimal rørlængde er 5 m.
 • Online betjening (ekstraudstyr): Betjen din indendørs enhed fra hvor som helst med en app via dit lokale netværk eller internettet og få overblik over dit energiforbrug
 • Eksternt statisk middeltryk på op til 40 Pa gør det lettere at bruge enheder med fleksible kanaler af forskellig længde.
 • Harmoniseret udvalg af indendørs enheder til brug med R-32 og R-410A
 • Med sæt til flere zoner kan du styre flere individuelle klimazoner, der betjenes af én indendørs enhed
 • Lavenergiforbrug takket være DC inverterventilatorer
 • Udendørs enheder til parvise, 2-, 3- og 4-dobbelte kombinationer
 • Daikin udendørs enheder er pæne og robuste og kan let monteres på et tag eller terrasse eller blot placeres op af en udendørs mur;
 • Enheder, der er optimeret til årlig virkningsgrad, giver en indikation af, hvor effektivt et klimaanlæg kører over en hel opvarmnings- eller kølingssæson.

Fordele

 • Automatisk filterrensning

  Automatisk filterrensning

  Filteret renses automatisk. Enkel vedligeholdelse betyder optimal energieffektivitet og maksimal komfort uden behov for kostbar og tidskrævende vedligeholdelse.

 • Flere zoner

  Flere zoner

  Giver mulighed for op til 6 individuelle klimazoner med én indendørs enhed

 • Kun ventilator

  Kun ventilator

  Enheden kan anvendes som ventilator, der blæser luft uden at køle eller varme.

 • Multi kombinationer

  Multi kombinationer

  Op til 5 indendørs enheder kan tilsluttes til kun 1 udendørs enhed, selv om de er med forskellig kapacitet. Alle indendørs enheder kan betjenes individuelt, når de er i samme varme- eller kølefunktion.

 • Inverter

  Inverter

  Inverterkompressorer justerer permanent kompressorhastigheden efter det faktiske behov. Færre strømkrævende starter og stop nedbringer energiforbruget (op til 30 %) og giver mere stabile temperaturer.

 • Automatisk køle-varmeskift

  Automatisk køle-varmeskift

  Vælger automatisk køle- eller varmefunktion, så den indstillede temperatur opnås.

 • Ventilators hastighedstrin

  Ventilators hastighedstrin (3 trin)

  Det givne antal ventilatorhastigheder kan vælges.

 • Affugtning

  Affugtning

  Kan reducere graden af luftfugtighed uden at ændre rummets temperatur.

 • Luftfilter

  Luftfilter

  Fjerner luftbårne støvpartikler, så konstant tilførsel af ren luft sikres.

 • Ugentlig timer

  Ugentlig timer

  Kan indstilles til at starte med at varme eller køle på ethvert tidspunkt på daglig eller ugentlig basis.

 • 24-timers timer

  24-timers timer

  Kan indstilles til at starte driften på et hvilket som helst tidspunkt inden for 24 timer

 • Trådløs fjernbetjening

  Trådløs fjernbetjening

  Starter, stopper og regulerer klimaanlægget på afstand.

 • Fortrådet fjernbetjening

  Fortrådet fjernbetjening

  Starter, stopper og regulerer klimaanlægget.

 • Centralstyring

  Centralstyring

  Starter, stopper og regulerer flere klimaanlæg via ét centralt punkt.

 • Online betjening via app

  Online betjening via app

  Betjen din indendørs enhed fra hvor som helst via app

 • Automatisk genstart

  Automatisk genstart

  Enheden genstartes automatisk ved de oprindelige indstillinger efter et strømsvigt.

 • Selvdiagnose

  Selvdiagnose

  Forenkler vedligeholdelsen ved at markere, hvor der er systemfejl eller noget unormalt i driften.

Dokumentation

Kataloger
Download sprog

Desværre. Vi kunne ikke finde nogen dokumenter i denne kategori.