FTXG-LS / RXLG-M

Produktfordele

  • Bemærkelsesværdig blanding af design med ikonstatus og overlegen teknisk ingeniørstandard sammen med elegant silverfarvet finish
  • Garanteret varmekapacitet ved lav omgivende temperatur ned til -25°C
  • Takket være udendørs enhedens unikke frithængende spole er defrostcyklussen forbedret, hvilket resulterer i lavere driftsudgifter og ingen isdannelse
  • Online styreenhed: betjen din indendørs enhed fra hvor som helst med en app via dit lokale netværk eller internettet
  • Årsbaserede virkningsgradsværdier op til A+++ for køling og A++ for opvarmning
  • Daikin Emura er blevet prisbelønnet flere gange takket være dets fremragende design
  • Stilledrift: enheden kan stort set ikke høres, når den er i drift. Lydniveauet er helt ned til 19 dBA !
  • føler for bevægelsessporing i 2 områder: Luftstrømmen sendes til en anden zone end der, hvor personen befinder sig i netop det øjeblik; Hvis der ikke spores nogen personer, vil enheden automatisk skifte til indstillingen for energibesparelse.
  • 3D luftstrømningen kombinerer lodret og vandret autosving, så en strøm af varm eller kold luft cirkulerer helt ud i hjørnerne af selv store rum

Fordele

  • føler for bevægelsessporing i 2 områder

    føler for bevægelsessporing i 2 områder

    Luftstrømmen sendes til en anden zone end der, hvor personen befinder sig i netop det øjeblik. Hvis der ikke spores nogen personer, vil enheden automatisk skifte til indstillingen for energibesparelse.

  • Energibesparende i standby

    Energibesparende i standby

    Strømforbruget mindskes med ca. 80%, når den er i standby.

  • Lydsvag

    Lydsvag

    Daikin indendørs enheder er lydsvage. Desuden garanteres det, at de udendørs enheder ikke vil forstyrre roen i nabolaget.

  • Online betjening via app

    Online betjening via app

    Betjen din indendørs enhed fra hvor som helst via app

  • VRV til anlæg i boliger

    VRV til anlæg i boliger

    Op til 9 indendørs enheder (selv med forskellig kapacitet og op til klasse 71) kan tilsluttes en enkelt udendørs enhed. Alle indendørs enheder kan styres individuelt, når de er i samme funktion.

  • Econo-funktion (sparefunktion)

    Econo-funktion (sparefunktion)

    Strømforbruget reduceres, så der kan bruges andre apparater, der behøver meget strøm. Også denne funktion er strømbesparende.

  • Energibesparende i standby

    Energibesparende i standby

    Strømforbruget mindskes med ca. 80%, når den er i standby. Registreres der ingen personer i mere end 20 minutter, skifter systemet automatisk over til strømsparetilstand.

  • Automatisk køle-varmeskift

    Automatisk køle-varmeskift

    Vælger automatisk køle- eller varmefunktion, så den indstillede temperatur opnås.

  • 3-D luftstrømning

    3-D luftstrømning

    Kombinerer lodret og vandret autosving, så en strøm af varm eller kold luft cirkulerer helt ud i hjørnerne af selv store rum.

  • Garanteret drift ned til -25 °C

    Garanteret drift ned til -25 °C

    Daikin enheder er velegnede til alle klimaer, tåler selv strenge vinterforhold med et driftsområde ned til -25°C.

  • Natindstilling

    Natindstilling

    Sparer på strømmen ved at forhindre for meget nedkøling eller opvarmning i nattens løb.

  • Kun ventilator

    Kun ventilator

    Enheden kan anvendes som ventilator, der blæser luft uden at køle eller varme.

  • Komfortfunktion

    Komfortfunktion

    Garanterer drift uden træk, fordi varm eller kold luft ikke kan blæse direkte på kroppen.

  • Kraftig funktion

    Kraftig funktion

    Kan vælges til hurtig opvarmning og køling; Enheden vender tilbage til den forindstillede funktion, når den kraftige funktion deaktiveres.

  • Indendørs enhed med lydsvag drift

    Indendørs enhed med lydsvag drift

    Knappen "Silent" på fjernbetjeningen reducerer den indendørs enheds driftslyd med 3 dB(A)

  • Udendørs enhed med lydsvag drift

    Udendørs enhed med lydsvag drift

    Knappen "Silent" på fjernbetjeningen sænker den udendørs enheds driftslyd med 3 dB(A), så man kan være sikker på, at nabolaget får ro.

  • Lodret autosving

    Lodret autosving

    Der kan vælges automatisk lodret bevægelse af luftudblæsningslamellerne, så luft og temperatur fordeles effektivt i hele rummet.

  • Vandret autosving

    Vandret autosving

    Der kan vælges automatisk vandret bevægelse af luftudledningslamellen, så fordelingen af luftstrøm og temperatur bliver ensartet.

  • Automatisk ventilatorhastighed

    Automatisk ventilatorhastighed

    Vælger automatisk den ventilatorhastighed, der skal til at nå eller holde den indstillede temperatur.

  • Ventilators hastighedstrin

    Ventilators hastighedstrin (5 trin)

    Det givne antal ventilatorhastigheder kan vælges.

  • Affugtning

    Affugtning

    Kan reducere graden af luftfugtighed uden at ændre rummets temperatur.

  • Lugtfjernende filter med titaniumapatit

    Lugtfjernende filter med titaniumapatit

    Indfanger luftbårne støvpartikler og skadelige organiske kemiske stoffer, såsom bakterier, vira og allergener og fjerner lugten af fra f.eks tobak og husdyr.

  • Ugentlig timer

    Ugentlig timer

    Kan indstilles til at starte med at varme eller køle på ethvert tidspunkt på daglig eller ugentlig basis.

  • 24-timers timer

    24-timers timer

    Kan indstilles til at starte driften på et hvilket som helst tidspunkt inden for 24 timer

  • Trådløs fjernbetjening

    Trådløs fjernbetjening

    Starter, stopper og regulerer klimaanlægget på afstand.

  • Fortrådet fjernbetjening

    Fortrådet fjernbetjening

    Starter, stopper og regulerer klimaanlægget.

  • Centralstyring

    Centralstyring

    Starter, stopper og regulerer flere klimaanlæg via ét centralt punkt.

  • Automatisk genstart

    Automatisk genstart

    Enheden genstartes automatisk ved de oprindelige indstillinger efter et strømsvigt.

  • Selvdiagnose

    Selvdiagnose

    Forenkler vedligeholdelsen ved at markere, hvor der er systemfejl eller noget unormalt i driften.

  • Multi kombinationer

    Multi kombinationer

    Op til 5 indendørs enheder kan tilsluttes til kun 1 udendørs enhed, selv om de er med forskellig kapacitet. Alle indendørs enheder kan betjenes individuelt, når de er i samme varme- eller kølefunktion.

Dokumentation