JEHSCU0200CL3 JEHSCU0300CL3 JEHSCU0400CL3 JEHSCU0500CL3 JEHSCU0600CL3 JEHSCU0750CL3 JEHSCU0950CL3 EVI
Capacity control Method   Fast Fast Fast Fast Fast Fast Fast
Køle Degraderingskoefficient for faste og trinvise kapacitetsenheder   0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Årligt strømforbrug Q R-404A Te -35°C kWh/å     11,555 14,732 17,107 21,649 24,503
  R-407A Te -35°C kWh/å     10,212 12,364 15,026   20,958
  R-407F Te -35°C kWh/å     10,730 13,018     22,348
  Annual electricity consumption Q-=-R-448A Annual electricity consumption Q-=-R-448A-=-Te -35°C-=-kWh/a kWh/å     11,276   15,878 21,856 20,551
  Annual electricity consumption Q-=-R-449A Annual electricity consumption Q-=-R-449A-=-Te -35°C-=-kWh/a kWh/å     11,276   15,878 21,856 20,551
Årstidsmæssig energifaktor SEPR R-404A Te -35°C     1.88 1.79 1.80 1.82 1.79
  R-407A Te -35°C     1.67 1.67 1.64   1.76
  R-407F Te -35°C     1.65 1.64     1.63
  Seasonal energy performance ratio SEPR-=-R-448A Seasonal energy performance ratio SEPR-=-R-448A-=-Te -35°C     1.67   1.64 1.64 1.76
  Seasonal energy performance ratio SEPR-=-R-449A Seasonal energy performance ratio SEPR-=-R-449A-=-Te -35°C     1.67   1.64 1.64 1.76
Parametre ved fuld belastning og omgivende temp. på 32°C (punkt A) R-404A Te -35°C Nomineret kølekapacitet (PA) kW 1.42 1.98 2.91 3.53 4.13 5.29 5.90
      Nomineret strømforbrug (DA) kW 1.46 1.81 2.38 3.10 3.90 3.88 4.35
      Nomineret COP (COPA)   0.97 1.09 1.22 1.14 1.06 1.36 1.36
  R-407A Te -35°C Nomineret kølekapacitet (PA) kW     2.29 2.77 3.31   4.96
      Nomineret strømforbrug (DA) kW     2.33 2.85 3.57   3.94
      Nomineret COP (COPA)     0.98 0.97 0.93   1.26
  R-407F Te -35°C Nomineret kølekapacitet (PA) kW     2.38 2.87     4.88
      Nomineret strømforbrug (DA) kW     2.51 3.08     4.51
      Nomineret COP (COPA)     0.95 0.93     1.08
  Parameters at full load and ambient temp. 32°C (Point A)-=-R-448A Parameters at full load and ambient temp. 32°C (Point A)-=-R-448A-=-Te -35°C Parameters at full load and ambient temp. 32°C (Point A)-=-R-448A-=-Te -35°C-=-Rated cooling capacity (PA)-=-kW kW   1.62 2.53   3.49 4.81 4.86
      Parameters at full load and ambient temp. 32°C (Point A)-=-R-448A-=-Te -35°C-=-Rated power input (DA)-=-kW kW   1.67 2.48   4.19 4.08 3.93
      Parameters at full load and ambient temp. 32°C (Point A)-=-R-448A-=-Te -35°C-=-Rated COP (COPA)   0.97 1.02   0.83 1.18 1.24
  Parameters at full load and ambient temp. 32°C (Point A)-=-R-449A Parameters at full load and ambient temp. 32°C (Point A)-=-R-449A-=-Te -35°C Parameters at full load and ambient temp. 32°C (Point A)-=-R-449A-=-Te -35°C-=-Rated cooling capacity (PA)-=-kW kW   1.62 2.53   3.49 4.81 4.86
      Parameters at full load and ambient temp. 32°C (Point A)-=-R-449A-=-Te -35°C-=-Rated power input (DA)-=-kW kW   1.67 2.48   4.19 4.08 3.93
      Parameters at full load and ambient temp. 32°C (Point A)-=-R-449A-=-Te -35°C-=-Rated COP (COPA)   0.97 1.02   0.83 1.18 1.24
Parametre ved delbelastning og omgivende temp. på 25°C (punkt B) R-404A Te -35°C Erklæret kølekapacitet (PB) kW     3.170 3.860 4.560 5.740 6.030
      Erklæret strømforbrug (DB) kW     2.110 2.740 3.170 3.560 3.820
      Erklæret COP (COPB)     1.50 1.41 1.44 1.61 1.58
  R-407A Te -35°C Erklæret kølekapacitet (PB) kW     2.460 3.010 3.580   5.060
      Erklæret strømforbrug (DB) kW     1.980 2.410 2.650   3.340
      Erklæret COP (COPB)     1.24 1.25 1.35   1.51
  R-407F Te -35°C Erklæret kølekapacitet (PB) kW     2.580 3.150     5.120
      Erklæret strømforbrug (DB) kW     2.090 2.560     3.790
      Erklæret COP (COPB)     1.23 1.23     1.35
  Parameters at part load and ambient temp. 25°C (Point B)-=-R-448A Parameters at part load and ambient temp. 25°C (Point B)-=-R-448A-=-Te -35°C Parameters at part load and ambient temp. 25°C (Point B)-=-R-448A-=-Te -35°C-=-Declared cooling capacity (PB)-=-kW kW     2.720   3.840 5.110 4.970
      Parameters at part load and ambient temp. 25°C (Point B)-=-R-448A-=-Te -35°C-=-Declared power input (DB)-=-kW kW     2.100   2.970 3.580 3.500
      Parameters at part load and ambient temp. 25°C (Point B)-=-R-448A-=-Te -35°C-=-Declared COP (COPB)     1.30   1.29 1.43 1.42
  Parameters at part load and ambient temp. 25°C (Point B)-=-R-449A Parameters at part load and ambient temp. 25°C (Point B)-=-R-449A-=-Te -35°C Parameters at part load and ambient temp. 25°C (Point B)-=-R-449A-=-Te -35°C-=-Declared cooling capacity (PB)-=-kW kW     2.720   3.840 5.110 4.970
      Parameters at part load and ambient temp. 25°C (Point B)-=-R-449A-=-Te -35°C-=-Declared power input (DB)-=-kW kW     2.100   2.970 3.580 3.500
      Parameters at part load and ambient temp. 25°C (Point B)-=-R-449A-=-Te -35°C-=-Declared COP (COPB)     1.30   1.29 1.43 1.42
Parametre ved delbelastning og omgivende temp. på 15°C (punkt C) R-404A Te -35°C Erklæret kølekapacitet (PC) kW     3.550 4.330 5.130 6.220 6.130
      Erklæret strømforbrug (DC) kW     1.790 2.310 2.660 3.250 3.500
      Erklæret COP (COPC)     1.98 1.87 1.93 1.91 1.75
  R-407A Te -35°C Erklæret kølekapacitet (PC) kW     2.690 3.300 3.890   5.130
      Erklæret strømforbrug (DC) kW     1.590 1.950 2.310   2.950
      Erklæret COP (COPC)     1.69 1.69 1.68   1.74
  R-407F Te -35°C Erklæret kølekapacitet (PC) kW     2.830 3.460     5.320
      Erklæret strømforbrug (DC) kW     1.680 2.050     3.190
      Erklæret COP (COPC)     1.68 1.69     1.67
  Parameters at part load and ambient temp. 15°C (Point C)-=-R-448A Parameters at part load and ambient temp. 15°C (Point C)-=-R-448A-=-Te -35°C Parameters at part load and ambient temp. 15°C (Point C)-=-R-448A-=-Te -35°C-=-Declared cooling capacity (PC)-=-kW kW     2.990   4.280 5.410 5.11
      Parameters at part load and ambient temp. 15°C (Point C)-=-R-448A-=-Te -35°C-=-Declared power input (DC)-=-kW kW     1.710   2.410 3.160 2.92
      Parameters at part load and ambient temp. 15°C (Point C)-=-R-448A-=-Te -35°C-=-Declared COP (COPC)     1.75   1.78 1.71 1.75
  Parameters at part load and ambient temp. 15°C (Point C)-=-R-449A Parameters at part load and ambient temp. 15°C (Point C)-=-R-449A-=-Te -35°C Parameters at part load and ambient temp. 15°C (Point C)-=-R-449A-=-Te -35°C-=-Declared cooling capacity (PC)-=-kW kW     2.990   4.280 5.410 5.11
      Parameters at part load and ambient temp. 15°C (Point C)-=-R-449A-=-Te -35°C-=-Declared power input (DC)-=-kW kW     1.710   2.410 3.160 2.92
      Parameters at part load and ambient temp. 15°C (Point C)-=-R-449A-=-Te -35°C-=-Declared COP (COPC)     1.75   1.78 1.71 1.75
Parametre ved delbelastning og omgivende temp. på 5°C (punkt D) R-404A Te -35°C Erklæret kølekapacitet (PD) kW     3.810 4.670 5.520 6.570 6.350
      Erklæret strømforbrug (DD) kW     1.610 2.040 2.430 3.030 2.930
      Erklæret COP (COPD)     2.37 2.29 2.27 2.17 2.17
  R-407A Te -35°C Erklæret kølekapacitet (PD) kW     2.900 3.560 4.170   5.280
      Erklæret strømforbrug (DD) kW     1.290 1.580 1.990   2.480
      Erklæret COP (COPD)     2.25 2.25 2.10   2.13
  R-407F Te -35°C Erklæret kølekapacitet (PD) kW     3.040 3.720     5.450
      Erklæret strømforbrug (DD) kW     1.370 1.690     2.760
      Erklæret COP (COPD)     2.22 2.20     1.97
  Parameters at part load and ambient temp. 5°C (Point D)-=-R-448A Parameters at part load and ambient temp. 5°C (Point D)-=-R-448A-=-Te -35°C Parameters at part load and ambient temp. 5°C (Point D)-=-R-448A-=-Te -35°C-=-Declared cooling capacity (PD)-=-kW kW     3.210   4.560 5.630 5.220
      Parameters at part load and ambient temp. 5°C (Point D)-=-R-448A-=-Te -35°C-=-Declared power input (DD)-=-kW kW     1.500   2.210 2.900 2.400
      Parameters at part load and ambient temp. 5°C (Point D)-=-R-448A-=-Te -35°C-=-Declared COP (COPD)     2.14   2.06 1.94 2.18
  Parameters at part load and ambient temp. 5°C (Point D)-=-R-449A Parameters at part load and ambient temp. 5°C (Point D)-=-R-449A-=-Te -35°C Parameters at part load and ambient temp. 5°C (Point D)-=-R-449A-=-Te -35°C-=-Declared cooling capacity (PD)-=-kW kW     3.210   4.560 5.630 5.220
      Parameters at part load and ambient temp. 5°C (Point D)-=-R-449A-=-Te -35°C-=-Declared power input (DD)-=-kW kW     1.500   2.210 2.900 2.400
      Parameters at part load and ambient temp. 5°C (Point D)-=-R-449A-=-Te -35°C-=-Declared COP (COPD)     2.14   2.06 1.94 2.18
Parametre ved fuld belastning og omgivende temp. på 25°C R-404A Te -35°C Kølingskapacitet (P2) kW 1.52 2.22          
      Strømforbrug (D2) kW 1.31 1.59          
      Erklæret COP (COP2)   1.16 1.40          
  Parameters at full load and ambient temp. 25°C-=-R-448A Parameters at full load and ambient temp. 25°C-=-R-448A-=-Te -35°C Parameters at full load and ambient temp. 25°C-=-R-448A-=-Te -35°C-=-Cooling capacity (P2)-=-kW kW   1.71          
      Parameters at full load and ambient temp. 25°C-=-R-448A-=-Te -35°C-=-Declared COP (COP2)   1.16          
      Parameters at full load and ambient temp. 25°C-=-R-448A-=-Te -35°C-=-Power input (D2)-=-kW kW   1.48          
  Parameters at full load and ambient temp. 25°C-=-R-449A Parameters at full load and ambient temp. 25°C-=-R-449A-=-Te -35°C Parameters at full load and ambient temp. 25°C-=-R-449A-=-Te -35°C-=-Cooling capacity (P2)-=-kW kW   1.71          
      Parameters at full load and ambient temp. 25°C-=-R-449A-=-Te -35°C-=-Declared COP (COP2)   1.16          
      Parameters at full load and ambient temp. 25°C-=-R-449A-=-Te -35°C-=-Power input (D2)-=-kW kW   1.48          
Parametre ved fuld belastning og omgivende temp. på 43°C R-404A Te -35°C Kølingskapacitet (P3) kW 1.17 1.59 2.49 2.99 3.33 4.46 5.72
      Strømforbrug (D3) kW 1.94 2.28 2.91 3.78 5.20 4.57 5.40
      Erklæret COP (COP3)   0.60 0.70 0.86 0.79 0.64 0.98 1.06
  R-407A Te -35°C Kølingskapacitet (P3) kW     2.01 2.40 2.88    
      Strømforbrug (D3) kW     2.98 3.64 4.48    
      Erklæret COP (COP3)     0.67 0.66 0.64    
  R-407F Te -35°C Kølingskapacitet (P3) kW     2.04        
      Strømforbrug (D3) kW     3.30        
      Erklæret COP (COP3)     0.62        
  Parameters at full load and ambient temp. 43°C-=-R-448A Parameters at full load and ambient temp. 43°C-=-R-448A-=-Te -35°C Parameters at full load and ambient temp. 43°C-=-R-448A-=-Te -35°C-=-Cooling capacity (P3)-=-kW kW   1.43 2.23   2.82 4.26  
      Parameters at full load and ambient temp. 43°C-=-R-448A-=-Te -35°C-=-Declared COP (COP3)   0.68 0.68   0.46 0.81  
      Parameters at full load and ambient temp. 43°C-=-R-448A-=-Te -35°C-=-Power input (D3)-=-kW kW   2.11 3.29   6.15 5.28  
  Parameters at full load and ambient temp. 43°C-=-R-449A Parameters at full load and ambient temp. 43°C-=-R-449A-=-Te -35°C Parameters at full load and ambient temp. 43°C-=-R-449A-=-Te -35°C-=-Cooling capacity (P3)-=-kW kW   1.43 2.23   2.82 4.26  
      Parameters at full load and ambient temp. 43°C-=-R-449A-=-Te -35°C-=-Declared COP (COP3)   0.68 0.68   0.46 0.81  
      Parameters at full load and ambient temp. 43°C-=-R-449A-=-Te -35°C-=-Power input (D3)-=-kW kW   2.11 3.29   6.15 5.28  
Kabinet Colour   Lysegrå Lysegrå Lysegrå Lysegrå Lysegrå Lysegrå Lysegrå
Dimensioner Enhed Højde mm 662 662 872 872 872 1,727 1,727
    Bredde mm 1,101 1,101 1,353 1,353 1,353 1,348 1,348
    Dybde mm 444 444 575 575 575 605 605
Vægt Enhed kg 76 78 132 132 133 203 200
Kompressor Type   Reverseringskompressor Reverseringskompressor Reverseringskompressor Reverseringskompressor Reverseringskompressor Reverseringskompressor Reverseringskompressor
  Model   ZF06K4E-TFD ZF09K4E-TFD ZF13K4E-TFD ZF15K4E-TFD ZF18K4E-TFD ZF25K5E-TFD ZF18KVE-TFD-EVI
  Olie Opladet mængde l 1.3 1.5 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9
  Olietype   Polyester oil (Copeland Ultra 22 CC, 32 CC og 32-3MAF, Mobil EAL™ Arctic 22 CC, Uniqem Emkarate RL32CF Polyester oil (Copeland Ultra 22 CC, 32 CC og 32-3MAF, Mobil EAL™ Arctic 22 CC, Uniqem Emkarate RL32CF Polyester oil (Copeland Ultra 22 CC, 32 CC og 32-3MAF, Mobil EAL™ Arctic 22 CC, Uniqem Emkarate RL32CF Polyester oil (Copeland Ultra 22 CC, 32 CC og 32-3MAF, Mobil EAL™ Arctic 22 CC, Uniqem Emkarate RL32CF Polyester oil (Copeland Ultra 22 CC, 32 CC og 32-3MAF, Mobil EAL™ Arctic 22 CC, Uniqem Emkarate RL32CF Polyester oil (Copeland Ultra 22 CC, 32 CC og 32-3MAF, Mobil EAL™ Arctic 22 CC, Uniqem Emkarate RL32CF Polyester oil (Copeland Ultra 22 CC, 32 CC og 32-3MAF, Mobil EAL™ Arctic 22 CC, Uniqem Emkarate RL32CF
  Slagvolumen m³/t 5.9 8.0 11.8 14.5 17.1 21.4 17.1
Ventilator Type   Aksial Aksial Aksial Aksial Aksial Aksial Aksial
  Luftmængde Køle Fan-=-Air flow rate-=-Cooling-=-Nom-=-m³/h m³/t 2,700 2,700 4,250 4,250 4,250 5,750 5,870
Væskemodtager Mængde l 4.5 4.5 7.6 7.6 7.6 13.6 13.6
Driftsområde Omgivende temperatur Min. °CDB -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20
    Maks. °CDB 43 43 43 43 43 43 43
Kølemiddel Type   R-404A R-404A R-404A R-404A R-404A R-404A R-404A
  Type 2     R-407A R-407A R-407A   R-407A
  Type 3   R-449A R-407F R-407F   R-449A R-407F
  Type 4     R-448A   R-449A   R-448A
  Type 5     R-449A       R-449A
  Refrigerant-=-Type 6   Do not use            
  GWP   3,922 3,922 3,922 3,922 3,922 3,922 3,922
  GWP Type 2     2,107 2,107 2,107 1,387 2,107
  GWP Type 3   1,397 1,825 1,825   1,397 1,825
  GWP Type 4     1,387   1,397   1,387
  GWP Type 5     1,397       1,397
Rørtilslutninger Liquid line connection tomme 3/8" 3/8" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2"
  Suction line connection tomme 3/4" 3/4" 7/8" 7/8" 7/8" 1 1/8" 7/8"
Lydtryk Nom. dBA 32 (2) 33 (2) 37 (2) 39 (2) 41 (2) 41 (2) 37 (2)
Generelt Leverandør-/producentoplysninger Name and address   Daikin Refrigeration Malaysia Sdn. Bhd. - Lot 10, Jalan Perusahaan Pekan Banting, 42700 Banting, Selangor D. E., Malaysia. Daikin Refrigeration Malaysia Sdn. Bhd. - Lot 10, Jalan Perusahaan Pekan Banting, 42700 Banting, Selangor D. E., Malaysia. Daikin Refrigeration Malaysia Sdn. Bhd. - Lot 10, Jalan Perusahaan Pekan Banting, 42700 Banting, Selangor D. E., Malaysia. Daikin Refrigeration Malaysia Sdn. Bhd. - Lot 10, Jalan Perusahaan Pekan Banting, 42700 Banting, Selangor D. E., Malaysia. Daikin Refrigeration Malaysia Sdn. Bhd. - Lot 10, Jalan Perusahaan Pekan Banting, 42700 Banting, Selangor D. E., Malaysia. Daikin Refrigeration Malaysia Sdn. Bhd. - Lot 10, Jalan Perusahaan Pekan Banting, 42700 Banting, Selangor D. E., Malaysia. Daikin Refrigeration Malaysia Sdn. Bhd. - Lot 10, Jalan Perusahaan Pekan Banting, 42700 Banting, Selangor D. E., Malaysia.
Power supply Fase   3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~
  Frekvens Hz 50 50 50 50 50 50 50
  Strømspænding V 400 400 400 400 400 400 400
Current Max. ampere i sikring (MFA) A 10 10 10 16 16 16 16
Enhed Nominel driftsstrøm (RLA) R-404A Cooling A 3.3 4.4 5.8 7.6 8.5 9.2 8.50
Bemærkninger (1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C (1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C (1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C (1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C (1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C (1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C (1) - Se betingelse: Udendørs omgivende temperatur = 32 °C, Fordampningstemperatur = -10°C og 10K supervarme (anvendelse med middeltemperatur)
  (2) - Lydtryksniveauet måles ved 10 m i lyddødt rum (2) - Lydtryksniveauet måles ved 10 m i lyddødt rum (2) - Lydtryksniveauet måles ved 10 m i lyddødt rum (2) - Lydtryksniveauet måles ved 10 m i lyddødt rum (2) - Lydtryksniveauet måles ved 10 m i lyddødt rum (2) - Lydtryksniveauet måles ved 10 m i lyddødt rum (2) - Lydtryksniveauet måles ved 10 m i lyddødt rum
  (3) - Dens funktion er baseret på drivhusgasser tilsat fluor (3) - Dens funktion er baseret på drivhusgasser tilsat fluor (3) - Dens funktion er baseret på drivhusgasser tilsat fluor (3) - Dens funktion er baseret på drivhusgasser tilsat fluor (3) - Dens funktion er baseret på drivhusgasser tilsat fluor (3) - Dens funktion er baseret på drivhusgasser tilsat fluor (3) - Dens funktion er baseret på drivhusgasser tilsat fluor