Specifikationstabel for RDXYQ-T

RDXYQ8TV1B RDXYQ5TV1B RDXYQ5T8V1B RDXYQ5T7V1B RDXYQ8T7V1B
Dimensioner Enhed Højde mm 397 397 397 397 397
    Bredde mm 1,456 1,456 1,456 1,456 1,456
    Dybde mm 1,044 1,044 1,044 1,044 1,044
  Kanalføring Højde mm 298 298 298 298 298
    Bredde mm 1,196 1,196 1,196 1,196 1,196
Vægt Enhed kg 103 97 97 97 103
Fan Luftmængde Køle Nom. m³/min 100 55 55    
Lydeffektniveau Køle Nom. dBA 81 (4) 76 (4) 76 (4)    
Lydtryk Køle Nom. dBA 54 (5) 47 (5) 47 (5) 47.0 (5) 54.0 (5)
Kølemiddel Type   R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A
Rørtilslutninger Drain OD mm 32 32 32 32 32
Power supply Navn   V1 V1 V1 V1 V1
  Fase   1N~ 1N~ 1N~ 1N~ 1N~
  Frekvens Hz 50 50 50 50 50
  Strømspænding V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Bemærkninger Nominel kølekapacitet er baseret på: indendørs temperatur: 27 °CDB, 19 °CWB; udendørs temperatur: 35 °CDB, tilsvarende kølemiddelrørledning: 5 m, niveauforskel: 0 m. Data for serie med standard effektivitet. Nominel luftflowhastighed, ESP 30 Pa. Nominel kølekapacitet er baseret på: indendørs temperatur: 27 °CDB, 19 °CWB; udendørs temperatur: 35 °CDB, tilsvarende kølemiddelrørledning: 5 m, niveauforskel: 0 m. Data for serie med standard effektivitet. Nominel luftflowhastighed, ESP 30 Pa. Nominel kølekapacitet er baseret på: indendørs temperatur: 27 °CDB, 19 °CWB; udendørs temperatur: 35 °CDB, tilsvarende kølemiddelrørledning: 5 m, niveauforskel: 0 m. Data for serie med standard effektivitet. Nominel luftflowhastighed, ESP 30 Pa. (1) - Køling: indendørs temp: 27 °CDB, 19 °CWB, udendørs temp. 35°CDB; tilsvarende rørlængde: 7,5 m, niveauforskel: 0m (1) - Køling: indendørs temp: 27 °CDB, 19 °CWB, udendørs temp. 35°CDB; tilsvarende rørlængde: 7,5 m, niveauforskel: 0m
  Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB, udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB; tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m, niveauforskel: 0 m. Data for serie med standard effektivitet. Nominel luftflowhastighed, ESP 30 Pa. Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB, udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB; tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m, niveauforskel: 0 m. Data for serie med standard effektivitet. Nominel luftflowhastighed, ESP 30 Pa. Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB, udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB; tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m, niveauforskel: 0 m. Data for serie med standard effektivitet. Nominel luftflowhastighed, ESP 30 Pa. (2) - Varme: indendørs temp: 20 °CDB; udendørs temp. 7 °CDB, 6 °CWB; tilsvarende kølemiddelrørlængde: 7,5 m, niveauforskel: 0m (2) - Varme: indendørs temp: 20 °CDB; udendørs temp. 7 °CDB, 6 °CWB; tilsvarende kølemiddelrørlængde: 7,5 m, niveauforskel: 0m
  Faktisk antal enheder afhænger af typen af indendørs enh. (VRV DX indendørs, m.fl.) og tilslutningsbegræn. faktor for systemet (der er:; 50 % ≤ CR ≤ 130 %). Faktisk antal enheder afhænger af typen af indendørs enh. (VRV DX indendørs, m.fl.) og tilslutningsbegræn. faktor for systemet (der er:; 50 % ≤ CR ≤ 130 %). Faktisk antal enheder afhænger af typen af indendørs enh. (VRV DX indendørs, m.fl.) og tilslutningsbegræn. faktor for systemet (der er:; 50 % ≤ CR ≤ 130 %). (3) - Faktisk antal enheder afhænger af typen af indendørs enh. (VRV DX indendørs, m.fl.) og tilslutningsbegræn. faktor for systemet (der er:; 50 % ≤ CR ≤ 130 %). (3) - Faktisk antal enheder afhænger af typen af indendørs enh. (VRV DX indendørs, m.fl.) og tilslutningsbegræn. faktor for systemet (der er:; 50 % ≤ CR ≤ 130 %).
  Lydeffektniveauet er en absolut værdi, som viser den styrke, som en lydkilde frembringer. Lydeffektniveauet er en absolut værdi, som viser den styrke, som en lydkilde frembringer. Lydeffektniveauet er en absolut værdi, som viser den styrke, som en lydkilde frembringer. (4) - Lydeffektniveauet er en absolut værdi, som en lydkilde frembringer. (4) - Lydeffektniveauet er en absolut værdi, som en lydkilde frembringer.
  Lydtrykket er en relativ værdi, som afhænger af afstanden og de akustiske forhold. Få flere oplysninger ved at se på tegningerne over lydniveau. Nominel luftflowhastighed, ESP 60 Pa. Lydtrykket er en relativ værdi, som afhænger af afstanden og de akustiske forhold. Få flere oplysninger ved at se på tegningerne over lydniveau. Nominel luftflowhastighed, ESP 60 Pa. Lydtrykket er en relativ værdi, som afhænger af afstanden og de akustiske forhold. Få flere oplysninger ved at se på tegningerne over lydniveau. Nominel luftflowhastighed, ESP 60 Pa. (5) - Lydtrykket er en relativ værdi, som afhænger af afstanden og de akustiske forhold. Få flere oplysninger via tegningerne over lydniveau. (5) - Lydtrykket er en relativ værdi, som afhænger af afstanden og de akustiske forhold. Få flere oplysninger via tegningerne over lydniveau.
  Se valg af kølemiddelrør eller i installationsvejledningen Se valg af kølemiddelrør eller i installationsvejledningen Se valg af kølemiddelrør eller i installationsvejledningen (6) - Se valg af kølemiddelrør eller i installationsvejledningen (6) - Se valg af kølemiddelrør eller i installationsvejledningen
  Da i overensstemmelse med EN/IEC 61000-3-12, kan det være nødvendigt at kontakte operatøren for forhandlernetværket for at sikre, at udstyret kun bliver tilkoblet til en forsyning med Ssc ≥ minimal Ssc værdi Da i overensstemmelse med EN/IEC 61000-3-12, kan det være nødvendigt at kontakte operatøren for forhandlernetværket for at sikre, at udstyret kun bliver tilkoblet til en forsyning med Ssc ≥ minimal Ssc værdi Da i overensstemmelse med EN/IEC 61000-3-12, kan det være nødvendigt at kontakte operatøren for forhandlernetværket for at sikre, at udstyret kun bliver tilkoblet til en forsyning med Ssc ≥ minimal Ssc værdi (7) - RLA baseres på følgende tilstande: indendørs temp: 27 °CDB, 19 °CWB, udendørs temp. 35 °CDB (7) - RLA baseres på følgende tilstande: indendørs temp: 27 °CDB, 19 °CWB, udendørs temp. 35 °CDB
  Lydværdierne måles i et halvt lyddødt rum. Lydværdierne måles i et halvt lyddødt rum. Lydværdierne måles i et halvt lyddødt rum. (8) - MSC henviser til den maksimale strøm under start af kompressoren. Denne enhed anvender kun inverterkompressorer. Startstrømmen er altid ≤ maks. løbende strøm. (8) - MSC henviser til den maksimale strøm under start af kompressoren. Denne enhed anvender kun inverterkompressorer. Startstrømmen er altid ≤ maks. løbende strøm.
  Indeholder drivhusgasser med tilsat fluor Indeholder drivhusgasser med tilsat fluor Indeholder drivhusgasser med tilsat fluor (9) - Da i overensstemmelse med EN/IEC 61000-3-12, kan det være nødvendigt at kontakte operatøren for forhandlernetværket for at sikre, at udstyret kun bliver tilkoblet til en forsyning med Ssc ≥ minimal Ssc værdi (9) - Da i overensstemmelse med EN/IEC 61000-3-12, kan det være nødvendigt at kontakte operatøren for forhandlernetværket for at sikre, at udstyret kun bliver tilkoblet til en forsyning med Ssc ≥ minimal Ssc værdi
Lydeffektniveau Køle Nom. dBA       77.0 (4) 81.0 (4)
Standardtilbehør Installations- og betjeningsvejledning       1 1
  Afløbsslange       1 1
  Skruer       1 1
  Bindestrimler       1 1
  Slangebånd       1 1
Bemærkninger       (10) - MCA skal anvendes til at vælge den korrekte ledningsstørrelse på installationsstedet. MCA kan anses som den maksimale løbende strøm. (10) - MCA skal anvendes til at vælge den korrekte ledningsstørrelse på installationsstedet. MCA kan anses som den maksimale løbende strøm.
        (11) - MFA anvendes til at vælge kredsafbryderen og fejlstrømsafbryderen ved jordfejl (kredsafbryder ved jordlækage). (11) - MFA anvendes til at vælge kredsafbryderen og fejlstrømsafbryderen ved jordfejl (kredsafbryder ved jordlækage).
        (12) - TOCA betyder den totale værdi af hvert sæt OC (12) - TOCA betyder den totale værdi af hvert sæt OC
        (13) - FLA betyder nominel løbende strøm for blæseren (13) - FLA betyder nominel løbende strøm for blæseren
        (14) - Maksimalt tilladte strømspændings områdevariation mellem faserne er 2%. (14) - Maksimalt tilladte strømspændings områdevariation mellem faserne er 2%.
        (15) - Strømspændingsområde: Enhederne egner sig til brug på elektriske systemer, hvor strømspændingen til enhedens terminal ikke er under eller over de anførte områdegrænser (15) - Strømspændingsområde: Enhederne egner sig til brug på elektriske systemer, hvor strømspændingen til enhedens terminal ikke er under eller over de anførte områdegrænser
        (16) - Lydværdierne måles i et halvt lyddødt rum. (16) - Lydværdierne måles i et halvt lyddødt rum.
        (17) - EN/IEC 61000-3-12: Europæisk/international teknisk standard, der sætter grænserne for ensartet strøm produceret af udstyr tilsluttet til offentligt lavspændingssystem med indgående strøm > 16A og ≤ 75A per fase (17) - EN/IEC 61000-3-12: Europæisk/international teknisk standard, der sætter grænserne for ensartet strøm produceret af udstyr tilsluttet til offentligt lavspændingssystem med indgående strøm > 16A og ≤ 75A per fase
        (18) - SSC: Kortslutningseffekt (18) - SSC: Kortslutningseffekt
        (19) - Se Installations-/betjeningsvejledningen for flere oplysninger om standardtilbehør. (19) - Se Installations-/betjeningsvejledningen for flere oplysninger om standardtilbehør.