RDXYQ8TV1B RDXYQ5TV1B RDXYQ5T8V1B RDXYQ5T7V1B RDXYQ8T7V1B
PED Category   Ekskluderet fra overensstemmelse med 2014/68/EU pga. paragraf 1.2 f Ekskluderet fra overensstemmelse med 2014/68/EU pga. paragraf 1.2 f Ekskluderet fra overensstemmelse med 2014/68/EU pga. paragraf 1.2 f Ekskluderet fra overensstemmelse med 2014/68/EU pga. paragraf 1.2 f Ekskluderet fra overensstemmelse med 2014/68/EU pga. paragraf 1.2 f
Dimensioner Enhed Højde mm 397 397 397 397 397
    Bredde mm 1,456 1,456 1,456 1,456 1,456
    Dybde mm 1,044 1,044 1,044 1,044 1,044
  Pakket enhed Højde mm 1,245 1,245 1,245 1,245 1,245
    Bredde mm 1,604 1,604 1,604 1,604 1,604
    Dybde mm 470 470 470 470 470
  Kanalføring Højde mm 298 298 298 298 298
    Bredde mm 1,196 1,196 1,196 1,196 1,196
Vægt Enhed kg 103 97 97 97 103
  Pakket enhed kg 123 117 117 117 123
Pakke Material   Karton_ Karton_ Karton_ Karton_ Karton_
  Vægt kg 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9
Emballage 2 Materiale   Træ Træ Træ Træ Træ
  Vægt kg 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0
Kabinet Colour   Umalet Umalet Umalet Umalet Umalet
  Materiale   Galvaniseret stål Galvaniseret stål Galvaniseret stål Galvaniseret stål Galvaniseret stålplade
Varmeveksler Type   Krydslamelspole Krydslamelspole Krydslamelspole Krydslamelspole Krydslamelspole
Ventilator Mængde   3 2 2 2 3
  Luftmængde Køle Nom. m³/min 100 55 55 55  
Ventilatormotor Mængde   3 2 2 2 3
  Output W 500 500 500 500 500
Lydeffektniveau Køle Nom. dBA 81 (4) 76 (4) 76 (4) 76 (4) 81.0 (4)
Lydtryk Køle Nom. dBA 54 (5) 47 (5) 47 (5) 47 (5) 54.0 (5)
Kølemiddel Type   R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A
Kølemiddelolie Type   Daphne FVC68D Syntetisk (ether) olie Syntetisk (ether) olie Syntetisk (ether) olie Syntetisk (æter) olie FVC68D
Rørtilslutninger Dræn UD mm 32 32 32 32 32
Power supply Navn   V1 V1 V1 V1 V1
  Fase   1N~ 1N~ 1N~ 1N~ 1N~
  Frekvens Hz 50 50 50 50 50
  Strømspænding V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Strømspændingsområde Min. % -10 -10 -10 -10 -10
  Max. % 10 10 10 10 10
Current Nominel driftsstrøm - 50 Hz Køle A 4.6 1.8 1.8 1.8 4.6 (7)
Effekt - 50 Hz Start effekt (MSC) - bemærk         Se bemærkning 8
  Minimum kredsløbsampere (MCA) A 7.0 4.6 4.6 4.6 7.0 (10)
  Max. ampere i sikring (MFA) A 10 10 10 10 10 (11)
  Total overstrøms ampere (TOCA) A 7.0 4.6 4.6 4.6 7.0 (12)
  FLA (Full load ampere) Total A 6.6 4.4 4.4 4.4 6.6 (13)
Ledningstilslutninger - 50 Hz For power supply Mængde   3G 3G 3G 3G 3G
Bemærkninger Nominel kølekapacitet er baseret på: indendørs temperatur: 27 °CDB, 19 °CWB; udendørs temperatur: 35 °CDB, tilsvarende kølemiddelrørledning: 5 m, niveauforskel: 0 m. Data for serie med standard effektivitet. Nominel luftflowhastighed, ESP 30 Pa. Nominel kølekapacitet er baseret på: indendørs temperatur: 27 °CDB, 19 °CWB; udendørs temperatur: 35 °CDB, tilsvarende kølemiddelrørledning: 5 m, niveauforskel: 0 m. Data for serie med standard effektivitet. Nominel luftflowhastighed, ESP 30 Pa. Nominel kølekapacitet er baseret på: indendørs temperatur: 27 °CDB, 19 °CWB; udendørs temperatur: 35 °CDB, tilsvarende kølemiddelrørledning: 5 m, niveauforskel: 0 m. Data for serie med standard effektivitet. Nominel luftflowhastighed, ESP 30 Pa. Nominel kølekapacitet er baseret på: indendørs temperatur: 27 °CDB, 19 °CWB; udendørs temperatur: 35 °CDB, tilsvarende kølemiddelrørledning: 5 m, niveauforskel: 0 m. Data for serie med standard effektivitet. Nominel luftflowhastighed, ESP 30 Pa. Køling: indendørs temp: 27 °CDB, 19 °CWB, udendørs temp. 35°CDB; tilsvarende rørlængde: 7,5 m, niveauforskel: 0m
  Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB, udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB; tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m, niveauforskel: 0 m. Data for serie med standard effektivitet. Nominel luftflowhastighed, ESP 30 Pa. Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB, udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB; tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m, niveauforskel: 0 m. Data for serie med standard effektivitet. Nominel luftflowhastighed, ESP 30 Pa. Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB, udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB; tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m, niveauforskel: 0 m. Data for serie med standard effektivitet. Nominel luftflowhastighed, ESP 30 Pa. Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB, udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB; tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m, niveauforskel: 0 m. Data for serie med standard effektivitet. Nominel luftflowhastighed, ESP 30 Pa. Varme: indendørs temp: 20 °CDB; udendørs temp. 7 °CDB, 6 °CWB; tilsvarende kølemiddelrørlængde: 7,5 m, niveauforskel: 0m
  Faktisk antal enheder afhænger af typen af indendørs enh. (VRV DX indendørs, m.fl.) og tilslutningsbegræn. faktor for systemet (der er:; 50 % ≤ CR ≤ 130 %). Faktisk antal enheder afhænger af typen af indendørs enh. (VRV DX indendørs, m.fl.) og tilslutningsbegræn. faktor for systemet (der er:; 50 % ≤ CR ≤ 130 %). Faktisk antal enheder afhænger af typen af indendørs enh. (VRV DX indendørs, m.fl.) og tilslutningsbegræn. faktor for systemet (der er:; 50 % ≤ CR ≤ 130 %). Faktisk antal enheder afhænger af typen af indendørs enh. (VRV DX indendørs, m.fl.) og tilslutningsbegræn. faktor for systemet (der er:; 50 % ≤ CR ≤ 130 %). Faktisk antal enheder afhænger af typen af indendørs enh. (VRV DX indendørs, m.fl.) og tilslutningsbegræn. faktor for systemet (der er:; 50 % ≤ CR ≤ 130 %).
  Lydeffektniveauet er en absolut værdi, som viser den styrke, som en lydkilde frembringer. Lydeffektniveauet er en absolut værdi, som viser den styrke, som en lydkilde frembringer. Lydeffektniveauet er en absolut værdi, som viser den styrke, som en lydkilde frembringer. Lydeffektniveauet er en absolut værdi, som viser den styrke, som en lydkilde frembringer. Lydeffektniveauet er en absolut værdi, som en lydkilde frembringer.
  Lydtrykket er en relativ værdi, som afhænger af afstanden og de akustiske forhold. Få flere oplysninger ved at se på tegningerne over lydniveau. Nominel luftflowhastighed, ESP 60 Pa. Lydtrykket er en relativ værdi, som afhænger af afstanden og de akustiske forhold. Få flere oplysninger ved at se på tegningerne over lydniveau. Nominel luftflowhastighed, ESP 60 Pa. Lydtrykket er en relativ værdi, som afhænger af afstanden og de akustiske forhold. Få flere oplysninger ved at se på tegningerne over lydniveau. Nominel luftflowhastighed, ESP 60 Pa. Lydtrykket er en relativ værdi, som afhænger af afstanden og de akustiske forhold. Få flere oplysninger ved at se på tegningerne over lydniveau. Nominel luftflowhastighed, ESP 60 Pa. Lydtrykket er en relativ værdi, som afhænger af afstanden og de akustiske forhold. Få flere oplysninger via tegningerne over lydniveau.
  Se valg af kølemiddelrør eller i installationsvejledningen Se valg af kølemiddelrør eller i installationsvejledningen Se valg af kølemiddelrør eller i installationsvejledningen Se valg af kølemiddelrør eller i installationsvejledningen Se valg af kølemiddelrør eller i installationsvejledningen
  Da i overensstemmelse med EN/IEC 61000-3-12, kan det være nødvendigt at kontakte operatøren for forhandlernetværket for at sikre, at udstyret kun bliver tilkoblet til en forsyning med Ssc ≥ minimal Ssc værdi Da i overensstemmelse med EN/IEC 61000-3-12, kan det være nødvendigt at kontakte operatøren for forhandlernetværket for at sikre, at udstyret kun bliver tilkoblet til en forsyning med Ssc ≥ minimal Ssc værdi Da i overensstemmelse med EN/IEC 61000-3-12, kan det være nødvendigt at kontakte operatøren for forhandlernetværket for at sikre, at udstyret kun bliver tilkoblet til en forsyning med Ssc ≥ minimal Ssc værdi Da i overensstemmelse med EN/IEC 61000-3-12, kan det være nødvendigt at kontakte operatøren for forhandlernetværket for at sikre, at udstyret kun bliver tilkoblet til en forsyning med Ssc ≥ minimal Ssc værdi RLA baseres på følgende tilstande: indendørs temp: 27 °CDB, 19 °CWB, udendørs temp. 35 °CDB
  Lydværdierne måles i et halvt lyddødt rum. Lydværdierne måles i et halvt lyddødt rum. Lydværdierne måles i et halvt lyddødt rum. Lydværdierne måles i et halvt lyddødt rum. MSC henviser til den maksimale strøm under start af kompressoren. VRV IV anvender kun inverterkompressorer. Startstrømmen er altid ≤ maks. løbende strøm.
  Indeholder drivhusgasser med tilsat fluor Indeholder drivhusgasser med tilsat fluor Indeholder drivhusgasser med tilsat fluor Indeholder drivhusgasser med tilsat fluor Da i overensstemmelse med EN/IEC 61000-3-12, kan det være nødvendigt at kontakte operatøren for forhandlernetværket for at sikre, at udstyret kun bliver tilkoblet til en forsyning med Ssc ≥ minimal Ssc værdi
Varmeveksler Indendørs side           Air
  Outdoor side           air
  Luftmængde Køling Nomeret m³/t         6,000 (0.000)
    Opvarmning Nomeret m³/t         6,000 (0.000)
Standardtilbehør Installations- og betjeningsvejledning         1
  Afløbsslange         1
  Skruer         1
  Bindestrimler         1
  Slangebånd         1
Bemærkninger         MCA skal anvendes til at vælge den korrekte ledningsstørrelse på installationsstedet. MCA kan anses som den maksimale løbende strøm.
          MFA anvendes til at vælge kredsafbryderen og fejlstrømsafbryderen ved jordfejl (kredsafbryder ved jordlækage).
          TOCA betyder den totale værdi af hvert sæt OC
          FLA betyder nominel løbende strøm for blæseren
          Maksimalt tilladte strømspændings områdevariation mellem faserne er 2%.
          Strømspændingsområde: Enhederne egner sig til brug på elektriske systemer, hvor strømspændingen til enhedens terminal ikke er under eller over de anførte områdegrænser
          Lydværdierne måles i et halvt lyddødt rum.
          EN/IEC 61000-3-12: Europæisk/international teknisk standard, der sætter grænserne for ensartet strøm produceret af udstyr tilsluttet til offentligt lavspændingssystem med indgående strøm > 16A og ≤ 75A per fase
          SSC: Kortslutningseffekt
          Se Installations-/betjeningsvejledningen for flere oplysninger om standardtilbehør.