Specifikationstabel for RKXYQ-T

RKXYQ8TY1B RKXYQ5TY1B RKXYQ5T8Y1B RKXYQ5T7Y1B RKXYQ8T7Y1B
Dimensioner Enhed Højde mm 701 701 701 701 701
    Bredde mm 760 600 600 600 760
    Dybde mm 554 554 554 554 554
Vægt Enhed kg 105 77 77 77 105
Kompressor Type   G-type scrollkompressor Hermetisk lukket svinginverterkompressor Hermetisk lukket svinginverterkompressor Hermetisk lukket svingkompressor  
Lydeffektniveau Køle Nom. dBA 64 (4) 60 (4) 60 (4)    
Lydtryk Køle Nom. dBA 48 (5) 47 (5) 47 (5) 47.0 (5)  
Kølemiddel Type   R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A
  GWP   2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5  
  Påfyldning TCO2Eq 8.35 4.20 4.20 4.20  
  Opladning kg 4.00 2.00 2.00 2.00  
Power supply Navn   Y1 Y1 Y1 Y1 Y1
  Fase   3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~
  Frekvens Hz 50 50 50 50 50
  Strømspænding V 380-415 380-415 380-415 380-415 380-415
Effekt - 50 Hz Max. ampere i sikring (MFA) A         20 (11)
Bemærkninger Nominel kølekapacitet er baseret på: indendørs temperatur: 27 °CDB, 19 °CWB; udendørs temperatur: 35 °CDB, tilsvarende kølemiddelrørledning: 5 m, niveauforskel: 0 m. Data for serie med standard effektivitet. Nominel luftflowhastighed, ESP 30 Pa. Nominel kølekapacitet er baseret på: indendørs temperatur: 27 °CDB, 19 °CWB; udendørs temperatur: 35 °CDB, tilsvarende kølemiddelrørledning: 5 m, niveauforskel: 0 m. Data for serie med standard effektivitet. Nominel luftflowhastighed, ESP 30 Pa. Nominel kølekapacitet er baseret på: indendørs temperatur: 27 °CDB, 19 °CWB; udendørs temperatur: 35 °CDB, tilsvarende kølemiddelrørledning: 5 m, niveauforskel: 0 m. Data for serie med standard effektivitet. Nominel luftflowhastighed, ESP 30 Pa. (1) - Køling: indendørs temp: 27 °CDB, 19 °CWB, udendørs temp. 35°CDB; tilsvarende rørlængde: 7,5 m, niveauforskel: 0m (1) - Køling: indendørs temp: 27 °CDB, 19 °CWB, udendørs temp. 35°CDB; tilsvarende rørlængde: 7,5 m, niveauforskel: 0m
  Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB, udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB; tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m, niveauforskel: 0 m. Data for serie med standard effektivitet. Nominel luftflowhastighed, ESP 30 Pa. Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB, udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB; tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m, niveauforskel: 0 m. Data for serie med standard effektivitet. Nominel luftflowhastighed, ESP 30 Pa. Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB, udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB; tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m, niveauforskel: 0 m. Data for serie med standard effektivitet. Nominel luftflowhastighed, ESP 30 Pa. (2) - Varme: indendørs temp: 20 °CDB; udendørs temp. 7 °CDB, 6 °CWB; tilsvarende kølemiddelrørlængde: 7,5 m, niveauforskel: 0m (2) - Varme: indendørs temp: 20 °CDB; udendørs temp. 7 °CDB, 6 °CWB; tilsvarende kølemiddelrørlængde: 7,5 m, niveauforskel: 0m
  Faktisk antal enheder afhænger af typen af indendørs enh. (VRV DX indendørs, m.fl.) og tilslutningsbegræn. faktor for systemet (der er:; 50 % ≤ CR ≤ 130 %). Faktisk antal enheder afhænger af typen af indendørs enh. (VRV DX indendørs, m.fl.) og tilslutningsbegræn. faktor for systemet (der er:; 50 % ≤ CR ≤ 130 %). Faktisk antal enheder afhænger af typen af indendørs enh. (VRV DX indendørs, m.fl.) og tilslutningsbegræn. faktor for systemet (der er:; 50 % ≤ CR ≤ 130 %). (3) - Faktisk antal enheder afhænger af typen af indendørs enh. (VRV DX indendørs, m.fl.) og tilslutningsbegræn. faktor for systemet (der er:; 50 % ≤ CR ≤ 130 %). (3) - Faktisk antal enheder afhænger af typen af indendørs enh. (VRV DX indendørs, m.fl.) og tilslutningsbegræn. faktor for systemet (der er:; 50 % ≤ CR ≤ 130 %).
  Lydeffektniveauet er en absolut værdi, som viser den styrke, som en lydkilde frembringer. Lydeffektniveauet er en absolut værdi, som viser den styrke, som en lydkilde frembringer. Lydeffektniveauet er en absolut værdi, som viser den styrke, som en lydkilde frembringer. (4) - Lydeffektniveauet er en absolut værdi, som en lydkilde frembringer. (4) - Lydeffektniveauet er en absolut værdi, som en lydkilde frembringer.
  Lydtrykket er en relativ værdi, som afhænger af afstanden og de akustiske forhold. Få flere oplysninger ved at se på tegningerne over lydniveau. Nominel luftflowhastighed, ESP 60 Pa. Lydtrykket er en relativ værdi, som afhænger af afstanden og de akustiske forhold. Få flere oplysninger ved at se på tegningerne over lydniveau. Nominel luftflowhastighed, ESP 60 Pa. Lydtrykket er en relativ værdi, som afhænger af afstanden og de akustiske forhold. Få flere oplysninger ved at se på tegningerne over lydniveau. Nominel luftflowhastighed, ESP 60 Pa. (5) - Lydtrykket er en relativ værdi, som afhænger af afstanden og de akustiske forhold. Få flere oplysninger via tegningerne over lydniveau. (5) - Lydtrykket er en relativ værdi, som afhænger af afstanden og de akustiske forhold. Få flere oplysninger via tegningerne over lydniveau.
  Se valg af kølemiddelrør eller i installationsvejledningen Se valg af kølemiddelrør eller i installationsvejledningen Se valg af kølemiddelrør eller i installationsvejledningen (6) - Se valg af kølemiddelrør eller i installationsvejledningen (6) - Se valg af kølemiddelrør eller i installationsvejledningen
  Da i overensstemmelse med EN/IEC 61000-3-12, kan det være nødvendigt at kontakte operatøren for forhandlernetværket for at sikre, at udstyret kun bliver tilkoblet til en forsyning med Ssc ≥ minimal Ssc værdi Da i overensstemmelse med EN/IEC 61000-3-12, kan det være nødvendigt at kontakte operatøren for forhandlernetværket for at sikre, at udstyret kun bliver tilkoblet til en forsyning med Ssc ≥ minimal Ssc værdi Da i overensstemmelse med EN/IEC 61000-3-12, kan det være nødvendigt at kontakte operatøren for forhandlernetværket for at sikre, at udstyret kun bliver tilkoblet til en forsyning med Ssc ≥ minimal Ssc værdi (7) - RLA baseres på følgende tilstande: indendørs temp: 27 °CDB, 19 °CWB, udendørs temp. 35 °CDB (7) - RLA baseres på følgende tilstande: indendørs temp: 27 °CDB, 19 °CWB, udendørs temp. 35 °CDB
  Lydværdierne måles i et halvt lyddødt rum. Lydværdierne måles i et halvt lyddødt rum. Lydværdierne måles i et halvt lyddødt rum. (8) - MSC henviser til den maksimale strøm under start af kompressoren. Denne enhed anvender kun inverterkompressorer. Startstrømmen er altid ≤ maks. løbende strøm. (8) - MSC henviser til den maksimale strøm under start af kompressoren. Denne enhed anvender kun inverterkompressorer. Startstrømmen er altid ≤ maks. løbende strøm.
  Indeholder drivhusgasser med tilsat fluor Indeholder drivhusgasser med tilsat fluor Indeholder drivhusgasser med tilsat fluor (9) - Da i overensstemmelse med EN/IEC 61000-3-12, kan det være nødvendigt at kontakte operatøren for forhandlernetværket for at sikre, at udstyret kun bliver tilkoblet til en forsyning med Ssc ≥ minimal Ssc værdi (9) - Da i overensstemmelse med EN/IEC 61000-3-12, kan det være nødvendigt at kontakte operatøren for forhandlernetværket for at sikre, at udstyret kun bliver tilkoblet til en forsyning med Ssc ≥ minimal Ssc værdi
Lydeffektniveau Køle Nom. dBA       60.0 (4)  
Standardtilbehør Installations- og betjeningsvejledning       1 1
  Tilslutningsrør       4 5
  Overensstemmelseserklæring       1 1
  Kølemærkat for F-gasregulering       1 1
  Bindestrimler       3 3
  Skruer       1 1
Bemærkninger       (10) - MCA skal anvendes til at vælge den korrekte ledningsstørrelse på installationsstedet. MCA kan anses som den maksimale løbende strøm. (10) - MCA skal anvendes til at vælge den korrekte ledningsstørrelse på installationsstedet. MCA kan anses som den maksimale løbende strøm.
        (11) - MFA anvendes til at vælge kredsafbryderen og fejlstrømsafbryderen ved jordfejl (kredsafbryder ved jordlækage). (11) - MFA anvendes til at vælge kredsafbryderen og fejlstrømsafbryderen ved jordfejl (kredsafbryder ved jordlækage).
        (12) - TOCA betyder den totale værdi af hvert sæt OC (12) - TOCA betyder den totale værdi af hvert sæt OC
        (13) - FLA betyder nominel løbende strøm for blæseren (13) - FLA betyder nominel løbende strøm for blæseren
        (14) - Maksimalt tilladte strømspændings områdevariation mellem faserne er 2%. (14) - Maksimalt tilladte strømspændings områdevariation mellem faserne er 2%.
        (15) - Strømspændingsområde: Enhederne egner sig til brug på elektriske systemer, hvor strømspændingen til enhedens terminal ikke er under eller over de anførte områdegrænser (15) - Strømspændingsområde: Enhederne egner sig til brug på elektriske systemer, hvor strømspændingen til enhedens terminal ikke er under eller over de anførte områdegrænser
        (16) - Lydværdierne måles i et halvt lyddødt rum. (16) - Lydværdierne måles i et halvt lyddødt rum.
        (17) - EN/IEC 61000-3-12: Europæisk/international teknisk standard, der sætter grænserne for ensartet strøm produceret af udstyr tilsluttet til offentligt lavspændingssystem med indgående strøm > 16A og ≤ 75A per fase (17) - EN/IEC 61000-3-12: Europæisk/international teknisk standard, der sætter grænserne for ensartet strøm produceret af udstyr tilsluttet til offentligt lavspændingssystem med indgående strøm > 16A og ≤ 75A per fase
        (18) - SSC: Kortslutningseffekt (18) - SSC: Kortslutningseffekt
        (19) - Se Installations-/betjeningsvejledningen for flere oplysninger om standardtilbehør. (19) - Se Installations-/betjeningsvejledningen for flere oplysninger om standardtilbehør.
Casing Farve           Daikin hvid
  Material           Malet galvaniseret stålplade
Kølemiddel GWP           2,087.5
Lydtryk Køle Nom. dBA         48.0 (5)
Lydeffektniveau Køle Nom. dBA         64.0 (4)