Specifikationstabel for RKXYQ-TA

RKXYQ5TAY1B
PED Category   Kategori II
  Den vigtigste del Navn   Akkumulator
    Ps*V bar 245
Dimensioner Enhed Højde mm 701
    Bredde mm 760
    Dybde mm 554
  Pakket enhed Højde mm 825
    Bredde mm 875
    Dybde mm 660
Vægt Enhed kg 105
  Pakket enhed kg 116
Pakke Materiale   Karton_
  Vægt kg 2.2
Emballage 2 Materiale   Træ
  Vægt kg 8.5
Emballage 3 Materiale   Plast
  Vægt kg 0.3
Casing Farve   Daikin hvid
  Material   Malet galvaniseret stålplade
Kompressor Mængde_   1
  Type   G-type scrollkompressor
  Krumtaphusets varmer W 33
Lydeffektniveau Køle Nom. dBA 64 (4)
Lydtryk Køle Nom. dBA 48 (5)
Kølemiddel Type   R-410A
  GWP   2,087.5
  Påfyldning TCO2Eq 8.35
  Opladning kg 4.00
Kølemiddelolie Type   Daphne FVC68D
Standardtilbehør Installations- og betjeningsvejledning 1
  Tilslutningsrør 5
  Overensstemmelseserklæring 1
  Kølemærkat for F-gasregulering 1
  Bindestrimler 3
  Skruer 1
Power supply Navn   Y1
  Fase   3N~
  Frekvens Hz 50
  Strømspænding V 380-415
Strømspændingsområde Min. % -10
  Max. % 10
Effekt Nominel driftsstrøm - 50 Hz Køle A 8.6
Effekt - 50 Hz Minimum kredsløbsampere (MCA) A 17.4
  Max. ampere i sikring (MFA) A 20
  Total overstrøms ampere (TOCA) A 17.4
Wiring connections - 50Hz For power supply Mængde   5G
  For tilslutning med indendørs Mængde   2
    Bemærkning   F1,F2
Bemærkninger Nom. kølekap. er baseret på: i.dør temp.: 27°CDB, 19°CWB, u.dør temp.: 35°CDB, tilsv. kølemiddelrør: 5 m, niveauforskel: 0 m. Data for serier med stand. effektivitet
  Nom. varmekap. er baseret på: i.dør temp.: 20°CDB, u.dør temp.: 7°CDB, 6°CWB, tilsv. kølemiddelrør: 5 m, niveauforskel: 0 m. Data for serier med stand. effektivitet
  Faktisk antal enheder afhænger af typen af indendørs enh. (VRV DX indendørs, m.fl.) og tilslutningsbegræn. faktor for systemet (der er:; 50 % ≤ CR ≤ 130 %).
  Lydeffektniveauet er en absolut værdi, som viser den styrke, som en lydkilde frembringer.
  Lydtrykket er en relativ værdi, som afhænger af afstanden og de akustiske forhold. Få flere oplysninger ved at se på tegningerne over lydniveau. Nominel luftflowhastighed, ESP 60 Pa.
  Se valg af kølemiddelrør eller i installationsvejledningen
  Da i overensstemmelse med EN/IEC 61000-3-12, kan det være nødvendigt at kontakte operatøren for forhandlernetværket for at sikre, at udstyret kun bliver tilkoblet til en forsyning med Ssc ≥ minimal Ssc værdi
  Lydværdierne måles i et halvt lyddødt rum.
  Indeholder drivhusgasser med tilsat fluor