Specifikationstabel for EAVH-D9W

EAVH16S23DA9W EAVH16S18DA9W
Casing Material   Belagt plademetal Belagt plademetal
Mål Enhed Højde mm 1,850 1,650
    Bredde mm 595 595
    Dybde mm 625 625
Vægt Enhed kg 118 109
Lydeffekt Nom. dBA 44.0 (5) 44.0 (5)
Lydtryk Nom. dBA 30.0 (6) 30.0 (6)
Driftsområde Varme Vandside Min. °C 0 (7) 0 (7)
      Max. °C 0 (7) 0 (7)
  Køle Omgivende Min. °CDB 0 (7) 0 (7)
    Vandside Min. °C 0 (7) 0 (7)
      Max. °C 0 (7) 0 (7)
Power supply Name   Se bemærkning 9 Se bemærkning 9
Elvarmer Strømforsyning Navn   9W 9W
    Fase   3 3
    Frekvens Hz 50 50
    Strømspænding V 400 400
  Anbefalede sikringer A 20.000 (10) 20.000 (10)
Bemærkninger (1) - Driftsområdet er kun udvidet til lavere strømningshastigheder, hvis enheden kun kører med varmepumpe. (ikke ved start op, ingen drift af BUH eller defrost). (1) - Driftsområdet er kun udvidet til lavere strømningshastigheder, hvis enheden kun kører med varmepumpe. (ikke ved start op, ingen drift af BUH eller defrost).
  (2) - Baseret på en dT på 45 K (2) - Baseret på en dT på 45 K
  (3) - Inklusive rørføring + reservevarmeenhed; eksklusive ekspansionskar (3) - Inklusive rørføring + reservevarmeenhed; eksklusive ekspansionskar
  (4) - Eksklusive vandet i enheden. Denne minimale vandmængde er tilstrækkelig til de fleste anvendelser. Under kritiske processer kan der kræves ekstra vand. (4) - Eksklusive vandet i enheden. Denne minimale vandmængde er tilstrækkelig til de fleste anvendelser. Under kritiske processer kan der kræves ekstra vand.
  (5) - Målt med et trykfald på 10 kPa i varmesystemet ved en driftsbetingelse med udgående vand på 47-55°C i et rum med en omgivende temperatur på 20°C. DB/WB 7°C/6°. (5) - Målt med et trykfald på 10 kPa i varmesystemet ved en driftsbetingelse med udgående vand på 47-55°C i et rum med en omgivende temperatur på 20°C. DB/WB 7°C/6°.
  (6) - Lydeffekten målt i et lyddødt kammer i en afstand på 1 m fra enheden. Det er en relativ værdi, som afhænger af afstanden og de akustiske forhold. Det nævnte lydtryksniveau er målt med et trykfald på 10 kPa i varmesystemet ved en driftsbetingelse med udgående vand på 47-55°C i et rum med en omgivende temperatur på 20°C. (6) - Lydeffekten målt i et lyddødt kammer i en afstand på 1 m fra enheden. Det er en relativ værdi, som afhænger af afstanden og de akustiske forhold. Det nævnte lydtryksniveau er målt med et trykfald på 10 kPa i varmesystemet ved en driftsbetingelse med udgående vand på 47-55°C i et rum med en omgivende temperatur på 20°C.
  (7) - Se driftsområde for enheden. (7) - Se driftsområde for enheden.
  (8) - Afhænger af driftstilstanden, se installationsvejledningen. (8) - Afhænger af driftstilstanden, se installationsvejledningen.
  (9) - Ovennævnte strømforsyning til hydroboksen er kun til sikkerhedsvarmeren. Kontaktboksen og pumpe for hydroboks forsynes via den udendørs enhed. Boligens valgfrie varmtvandsbeholder har separat strømforsyning. (9) - Ovennævnte strømforsyning til hydroboksen er kun til sikkerhedsvarmeren. Kontaktboksen og pumpe for hydroboks forsynes via den udendørs enhed. Boligens valgfrie varmtvandsbeholder har separat strømforsyning.
  (10) - 4 poler 20 A kurve 400V udløser klasse C (se ledningsdiagram) (10) - 4 poler 20 A kurve 400V udløser klasse C (se ledningsdiagram)