Ledningsnet

EKEWTSC-2

Til tilslutning til ekstern trådløs sensor K.RSS

EKEWTSC-2

Produktfordele

  • I kombination med FXFA, FXFQ, FCAG og FCAHG indendørsenheder
  • Kan bestilles som SB.K.RSS_FDA, der indeholder både K.RSS og EKEWTSC delen

Dokumentation