Seasonal Smart - FCAHG-F / RZAG-LV1

Produktfordele

  • Hvis du vælger et produkt med kølemiddel R-32, reduceres miljøpåvirkningen med 68 % sammenlignet med kølemiddel R-410A. Det giver dig hurtigt et lavere energiforbrug takket være produkternes høje energieffektivitet, og det har en mindre påfyldning af kølemiddel
  • De 5 tilgængelige ventilationshastigheder sikrer maksimal komfort
  • Reducerer vedligeholdelsesomkostningerne, da årligt tjek af kølemiddelindhold ikke er påkrævet takket være de lave GWP niveauer
  • Perfekt balance mellem effektivitet og komfort takket være variabel kølemiddeltemperatur: Topeffektivitet over det meste af året og hurtig reaktionshastighed på de varmeste dage.
  • 360° luftudblæsning sørger for ensartet fordeling af luftstrøm og temperatur
  • Genbrug af eksisterende R-22 eller R-407C teknologi
  • Kassette med høj COP garanterer for topydelse, store besparelser i energiforbrug og behageligt miljø til kommercielle anvendelser
  • Udvidet driftsområde ned til -20°C for opvarmning og ned til -15°C for køling
  • Individuel flapstyring: Er så fleksibel, at du kan ændre rummets indretning, uden at det er nødvendigt at flytte enheden!
  • Dekorationspanel i moderne stil kan fås i 4 forskellige variationer: hvid (RAL9010) med grå lameller, helt hvid (RAL9010), automatisk rensepanel eller automatisk rensepanel med fint filter
  • Automatisk filterrensning giver højere effektivitet og; komfort og sænker vedligeholdelsesudgifterne. Der kan fås 2 filtre: standard filter og filter med finere filtrering (til anlæg med fint støv, f.eks. tøjforretninger)
  • To intelligente følere (ekstraudstyr) forbedrer energieffektiviteten og komforten.
  • Ingen ekstra adapter nødvendig for DIII-tilslutning, forbind din enhed det større bygningsstyringssystem.
  • Udblæsning i grenkanal giver mulighed for at optimere luftfordelingen i rum med uregelmæssigt udformning eller at levere luft til mindre tilstødende rum
  • Brugervenlig fjernbetjening i moderne design
  • Valgfri frisk luftindsugning
  • Standard udtømningspumpe med 675mm løft øger fleksibiliteten og installationshastigheden

Fordele

  • Inverter

    Inverter

    Inverterkompressorer justerer permanent kompressorhastigheden efter det faktiske behov. Færre strømkrævende starter og stop nedbringer energiforbruget (op til 30 %) og giver mere stabile temperaturer.

  • Automatisk køle-varmeskift

    Automatisk køle-varmeskift

    Vælger automatisk køle- eller varmefunktion, så den indstillede temperatur opnås.

  • Svingkompressor

    Svingkompressor

    Kompressorer af swingtypen har samlet finner og valse med færre bevægende dele, der dermed frembringer mindre vibration og friktion, og der opnås større effektivitet sammenlignet med konventionelle rotationskompressorer.

  • Føler for tilstedeværelse og gulvføler

    Føler for tilstedeværelse og gulvføler

    Føleren for tilstedeværelse fører luften bort fra eventuelle personer, som den registrerer i rummet, når luftstrømsstyringen er slået til. Gulvføleren registrerer gennemsnitsgulvtemperaturen og sikrer ensartet temperaturfordeling mellem loft og gulv.

  • Fraværsfunktion

    Fraværsfunktion

    Holder den indendørs temperatur på det specificerede niveau, når der ikke er nogen, så der spares energi.

  • Kun ventilator

    Kun ventilator

    Enheden kan anvendes som ventilator, der blæser luft uden at køle eller varme.

  • Automatisk filterrensning

    Automatisk filterrensning

    Filteret renser automatisk sig selv én gang om dagen. Enkel vedligeholdelse betyder optimal energieffektivitet og maksimal komfort uden behov for kostbar og tidskrævende vedligeholdelse.

  • Forhindrer træk

    Forhindrer træk

    Når opvarmningen startes, eller når termostaten er slukket, er luftudblæsningens retning indstillet vandret, og ventilatoren kører langsomt, så træk forhindres. Efter opvarmningen indstilles luftudblæsningen og ventilatorhastigheden efter ønske.

  • Lydsvag

    Lydsvag

    Daikin indendørs enheder er lydsvage. Desuden garanteres det, at de udendørs enheder ikke vil forstyrre roen i nabolaget.

  • Natfunktion

    Natfunktion

    Sænker automatisk den udendørs enheds driftslyd om natten med 3 dB(A) ved at fjerne en jumperledning på en udendørs enhed. (Kun Multi udendørs enheder i kølefunktion).

  • Beskyttelse mod tilsmudsning af loft

    Beskyttelse mod tilsmudsning af loft

    Forhindrer luften i at blæse for langt ud i vandret position, så loftet ikke tilsmudses.

  • Individuel flapstyring

    Individuel flapstyring

    Individuel flapstyring via fortrådet fjernbetjening giver mulighed for let individuel indstilling af positionen af hver flap, så den passer efter rummets udformning. Lukkeudstyrssæt kan også fås som ekstraudstyr.

  • Lodret autosving

    Lodret autosving

    Der kan vælges automatisk lodret bevægelse af luftudblæsningslamellerne, så luft og temperatur fordeles effektivt i hele rummet.

  • Ventilators hastighedstrin

    Ventilators hastighedstrin

    Det givne antal ventilatorhastigheder kan vælges.

  • Affugtning

    Affugtning

    Kan reducere graden af luftfugtighed uden at ændre rummets temperatur.

  • Luftfilter

    Luftfilter

    Fjerner luftbårne støvpartikler, så konstant tilførsel af ren luft sikres.

  • Ugentlig timer

    Ugentlig timer

    Kan indstilles til at starte med at varme eller køle på ethvert tidspunkt på daglig eller ugentlig basis.

  • Trådløs fjernbetjening

    Trådløs fjernbetjening

    Starter, stopper og regulerer klimaanlægget på afstand.

  • Fortrådet fjernbetjening

    Fortrådet fjernbetjening

    Starter, stopper og regulerer klimaanlægget.

  • Centralstyring

    Centralstyring

    Starter, stopper og regulerer flere klimaanlæg via ét centralt punkt.

Tekniske detaljer

Tekniske specifikationer

Dokumentation