Specifikationstabel for FHQ-CB / RXS-L3

FHQ35CBVEB / RXS35L3V1B
Kølekapacitet Nom. kW 3.4
Varmekapacitet Nom. kW 4.00 (2)
Nominel effektivitet EER   3.70 (1)
  COP   4.08 (1)
  Annual energy consumption kWh 459
  Direktiv om energimærkning Køling   A
    Opvarmning   A
Bemærkninger (1) - EER/COP i overensstemmelse med Eurovent 2012, kun til brug uden for EU
  (2) - Nominel effektivitet: Køling ved 35°/27° nominel belastning, opvarmning ved 7°/20° nominel belastning