FNQ-A / RZQG-L(8)Y1

Produktfordele

  • Ideel til installationer på kontorer, hoteller og i boliger
  • Topeffektivitet: - Energimærkninger op til A++ for både opvarmning og køling - kompressor, der tilbyder væsentlige effektivitetsforbedringer - Styrelogik, der optimerer effektivitet under de mest hyppige driftsbetingelser, og som optimerer ekstra funktionerne (når enheden ikke er aktiv) - varmevekslere, der optimerer kølemiddelflowet ved de mest hyppige driftsbetingelser (temperatur og belastning) - via forbedrede nominelle ydelser
  • Indgår diskret i enhver form for indendørs indretning: Kun indsugnings- og udblæsningsristene er synlige
  • Perfekt balance mellem effektivitet og komfort takket være variabel kølemiddeltemperatur: Topeffektivitet over det meste af året og hurtig reaktionshastighed på de varmeste dage.
  • Dens lave højde (620 mm) gør, at enheden passer perfekt under et vindue
  • Passer til infrastrukturen på yderst følsomme køleapparaterne
  • Genbrug af eksisterende R-22 eller R-407C teknologi
  • Kræver kun meget lille installationsplads, da dybden kun er 200 mm
  • Høj ESP giver mulighed for fleksibel installation
  • Udvidet driftsområde ned til -20°C for opvarmning og ned til -15°C for køling
  • Med gaskølet PCB får du garanti for stabil køling, da driften ikke er påvirket af den omgivende temperatur
  • Maksimal rørlængde op til 75 m, minimal rørlængde er 5 m.
  • Udendørs enheder til parvise, 2-, 3- og 4-dobbelte kombinationer
  • Daikin udendørs enheder er pæne og robuste og kan let monteres på et tag eller terrasse eller blot placeres op af en udendørs mur;
  • Enheder, der er optimeret til årlig virkningsgrad, giver en indikation af, hvor effektivt et klimaanlæg kører over en hel opvarmnings- eller kølingssæson.

Fordele

  • Fraværsfunktion

    Fraværsfunktion

    Holder den indendørs temperatur på det specificerede niveau, når der ikke er nogen, så der spares energi.

  • Automatisk køle-varmeskift

    Automatisk køle-varmeskift

    Vælger automatisk køle- eller varmefunktion, så den indstillede temperatur opnås.

  • Køling af infrastruktur

    Køling af infrastruktur

    Fjerner på stabil, effektiv og fleksibel måde varmen, der udvikles permanent af IT- og serverudstyr og sikrer dermed maksimal oppetid, samtidig med at der tilbydes det bedste investeringsafkast.

  • Inverter

    Inverter

    Inverterkompressorer justerer permanent kompressorhastigheden efter det faktiske behov. Færre strømkrævende starter og stop nedbringer energiforbruget (op til 30 %) og giver mere stabile temperaturer.

  • Kun ventilator

    Kun ventilator

    Enheden kan anvendes som ventilator, der blæser luft uden at køle eller varme.

  • Ventilators hastighedstrin

    Ventilators hastighedstrin (2 trin)

    Det givne antal ventilatorhastigheder kan vælges.

  • Affugtning

    Affugtning

    Kan reducere graden af luftfugtighed uden at ændre rummets temperatur.

  • Luftfilter

    Luftfilter

    Fjerner luftbårne støvpartikler, så konstant tilførsel af ren luft sikres.

  • Ugentlig timer

    Ugentlig timer (Valgfri)

    Kan indstilles til at starte med at varme eller køle på ethvert tidspunkt på daglig eller ugentlig basis.

  • Trådløs fjernbetjening

    Trådløs fjernbetjening (Valgfri)

    Starter, stopper og regulerer klimaanlægget på afstand.

  • Fortrådet fjernbetjening

    Fortrådet fjernbetjening (Valgfri)

    Starter, stopper og regulerer klimaanlægget.

  • Centralstyring

    Centralstyring (Valgfri)

    Starter, stopper og regulerer flere klimaanlæg via ét centralt punkt.

  • Automatisk genstart

    Automatisk genstart

    Enheden genstartes automatisk ved de oprindelige indstillinger efter et strømsvigt.

  • Selvdiagnose

    Selvdiagnose

    Forenkler vedligeholdelsen ved at markere, hvor der er systemfejl eller noget unormalt i driften.

  • 2-/3-/4-dobbelte kombinationer

    2-/3-/4-dobbelte kombinationer

    2,3, 3 eller 4 indendørs enheder kan tilsluttes til kun 1 udendørs enhed, selv om de er med forskellig kapacitet. Alle indendørs enheder betjenes i samme køle- eller varmefunktion via én fjernbetjening.

  • Multi kombinationer

    Multi kombinationer

    Op til 5 indendørs enheder kan tilsluttes til kun 1 udendørs enhed, selv om de er med forskellig kapacitet. Alle indendørs enheder kan betjenes individuelt, når de er i samme varme- eller kølefunktion.

  • VRV til anlæg i boliger

    VRV til anlæg i boliger

    Op til 9 indendørs enheder (selv med forskellig kapacitet og op til klasse 71) kan tilsluttes en enkelt udendørs enhed. Alle indendørs enheder kan styres individuelt, når de er i samme funktion.

Dokumentation