Specifikationstabel for FTXTP-K / RXTP-N8

FTXTP25K3V1B / RXTP25N2V1B8 FTXTP35K3V1B / RXTP35N2V1B8
Kølekapacitet Min. kW 0.70 0.70
  Nom. kW 2.50 3.50
  Max. kW 4.00 4.40
Varmekapacitet Min. kW 0.80 0.80
  Nom. kW 3.20 4.00
  Max. kW 6.20 6.70
Nominel effektivitet EER   4.40 3.80
  COP   4.95 4.44
  Annual energy consumption kWh 284 461
  Direktiv om energimærkning Køling   A A
    Opvarmning   A A
Bemærkninger (1) - Nom. kølekapacitet er baseret på: indendørs temperatur: 27 °CDB, 19 °CWB; udendørs temperatur: 35 °CDB, tilsvarende kølemiddelrørledning: 5 m, niveauforskel: 0 m. (1) - Nom. kølekapacitet er baseret på: indendørs temperatur: 27 °CDB, 19 °CWB; udendørs temperatur: 35 °CDB, tilsvarende kølemiddelrørledning: 5 m, niveauforskel: 0 m.
  (2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB, udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB, tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m. (2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB, udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB, tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m.
  (3) - Se separat tegning for driftsområde (3) - Se separat tegning for driftsområde
  (4) - Se særskilte tegninger med de elektriske data (4) - Se særskilte tegninger med de elektriske data