Daikin Altherma

Daikin Altherma brugsvandsvarmepumpe ECH₂O

Udnytter vedvarende energi til effektiv forsyning af varmt brugsvand.

Installation af Daikin Althermas varmepumpe til varmt brugsvand

Enkel installation

Vores brugsvandsvarmepumpe er kompakt og designet med lettilgængelige styrefunktioner, der gør den nem at installere og vedligeholde.

Energieffektivitet for Daikin Althermas varmepumpe til varmt brugsvand

Energibesparende

Vores brugsvandsvarmepumpe udtrækker vedvarende energi af udeluften. Øg dine energibesparelse endnu mere ved at tilslutte din enhed til solfangerpaneler, og opnå en energimærkning på A+++.

Frisk varmt brugsvand

Frisk varmt brugsvand

Takket være ECH2O-beholderens unikke design er der ingen bakterierisiko eller behov for at desinficere beholderen.

Øget energieffektivitet og besparelser

Vores brugsvandsvarmepumpe ECH2O er den ideelle kombination af Daikins signatur varmepumpeteknologi og en højeffektiv vandlagringstank, så der opnås 3 gange mindre elforbrug sammenlignet med traditionelle vandvarmere. Brugeren kan også tilslutte solenergi for at opnå den højeste energieffektivitet og betydelige besparelser.

Maksimal effektivitet

Varmtvandsbeholderen er designet til at maksimere effektiviteten af varmtvandsproduktionen:

 • Flere lag af polyuretanskum isolerer vandvarmeren
 • Rustfri stål-varmevekslereren har en kapacitet af 29 liter og dækker hele beholderens længde.
 • Leverer varmt brugsvand på alle niveauer.

Energibesparelser

Ved at kombinere en varmepumpe og en varmtvandsbeholder opnår du optimale besparelser:

 • Den strøm der bruges til at producere varmt brugsvand reduceres med op til 70 %, (sammenlignet med en traditionel vandvarmer).
 • Næsten øjeblikkelig produktion af varmt brugsvand uden ekstra el-understøttelse til vanddesinfektionscyklen.

Besparelser på varmt brugsvand med solenergi

Du kan reducere dine energiomkostninger ved at udnytte den vedvarende solenergi. Vores solfangere er lette at installere og producerer op til 70 % af energien, som din brugsvandsvarmepumpe har brug for. Vores solfangersystemer til brugsvandsopvarmning kan ligeledes anvendes til både små og store boliger. Vælg mellem et trykfrit eller tryksat varmtvandssystem.

pressuriseless.png

Trykfri ECH2O termisk lagring

 • Ideelt til nye boliger
 • Højere energieffektivitet end de tryksatte systemer
 • Kræver en direkte lodret tilslutning fra tanken til solfangerne
 • Hvis der ikke er sol, tømmes systemet automatisk for at forhindre tilfrosne rør
pressurised.png

Tryksat ECH2O termisk lagring

 • Ideelt til renoveringsprojekter og eksisterende boliger
 • Mulighed for brug af bøjet rørføring for tilslutning af tanken til solfangere
 • Fyldt med vand og frostvæske for at forhindre tilfrosne rør
 • Systemet er tryksat og forseglet for din sikkerheds skyld