Daikin Altherma flex type

Daikin Altherma flextype

Den energieffektive klimaløsning til rumopvarmning, køling og opvarmning af store mængder brugsvand.

Til private boliger og kommerciel brug

Daikin Altherma Flextype kombinerer rumopvarmning, brugsvandsopvarmning og køling i ét centralt anlæg, hvilket gør det til den ideelle løsning til store beboelsesejendomme eller kommercielle bygninger.

Beboelsesejendomme

Altherma Flex til beboelsesbygninger
  • Individuel styring af rumopvarmning, varmt brugsvand og køling i hver enkel lejlighed
  • 1 udendørsenhed kan sluttes til op til 10 indendørsenheder

Erhvervsejendomme

Altherma Flex til kommercielle områder
  • Centrale indendørsenheder byder på modulær systemopgradering
  • Kapacitet til at producere store mængder varmt brugsvand
  • 1 udendørsenhed kan tilsluttes op til 10 indendørsenheder

Drives af vedvarende energi

Opvarm eller køling uanset kravene i andre områder af eller rum i bygningen. Daikin Altherma Flextype er en luft-til-vand varmepumpe, der leverer energi ved at udvinde den fra luften. Denne 3-i-1 opsætning beror på et yderst effektivt varmegenvindingssystem, hvilket betyder, at varmen, der absorberes under køling af et område, kan genvindes og anvendes til produktion af varmt brugsvand eller opvarmning af et andet område, hvilket gør hele systemet yderst effektivt.

 

Daikin varmtvandsbruser

Ubegrænset forsyning med varmt brugsvand

Daikin Altherma Flextype er udstyret med en kaskadeteknologi, der gør den til den ideelle løsning til bygninger, hvor efterspørgslen efter varmt brugsvand er høj. Ved brug af vedvarende energi fra varmepumpen og genvindingsvarme fra køledriften kan systemet opvarme varmtvandsbeholderen til op til 75 °C uden brug af elvarmer. Forudindstillede funktioner opvarmer automatisk varmtvandsbeholderen på tidspunkter med lave energipriser, så sparer du penge og straks har varmt brugsvand, når der er behov for det.

Kaskadeteknologi

Vores kaskadeteknologi producerer varmt brugsvand på op til 80 °C ved hjælp af vedvarende energi.

Daikin kaskadeteknologi
  • Udendørsenheden udvinder energi fra luften og overfører den til indendørsenheden via kølemiddelkredsløbet
  • Indendørsenheden øger kølemidlets temperatur ved brug af et unikt dobbelt kredsløb
  • Kølemiddelkredsen overfører varmen til vandet i systemet