Skip to main content

Integrerede løsninger fra Daikin til kollektive boliger

Skift fra forbrænding til bæredygtighed for højhuse (>10 lejligheder)

Udfordringen

Antallet af mennesker, der bor i byområder, er steget støt i de seneste år.

Som følge heraf vil den øgede efterspørgsel efter boligareal få sektoren for kollektivt byggeri til at vokse i de fremtidige byer. Bygningssektoren spiller en vigtig rolle for energiforbruget og tegner sig for 40 % af den brugte energi i EU.

Nye europæiske direktiver fremmer effektiviteten i moderne bygninger for at nå de fremtidige mål. I dette perspektiv spiller varmepumper en central rolle for at nå disse mål, ikke kun i enkeltboliger, men også i lejlighedsbygninger.

Daikin, der har været førende inden for innovation i mere end 90 år, tager udfordringen op i kollektive boliger ved at anvende fuldt ud vedvarende løsninger baseret på egenudviklede varmepumpeteknologier. Fra lave til høje lejlighedsbygninger, fra individuelle til centraliserede varmesystemer, fra eftermontering til nybyggeri - Daikin har produkterne, erfaringen og løsningen til dig.

Praktiske udfordringer

Anvendelsen af vedvarende energikilder i kollektive anvendelser er begrænset på grund af praktiske problemer.

Installation på lille plads

Installationspladsen for udendørs og indendørs enheder er begrænset i lejlighedsbygninger og kollektive boliger.

Slutbrugerne er tilbageholdende med at bruge pladsen på balkonen.

Bygherrerne skal tage hensyn til kommunale planlægningsregler, kundernes forventninger og reglerne for andelsboligforeninger, når de udformer nye bygninger.

I højhuse er integrationen af vedvarende energikilder begrænset af den tilgængelige tagplads.

Lydrestriktioner har indflydelse på varmepumpers placering i lejlighedsbygninger.

Uhensigtsmæssig placering af varmepumper uden for lejligheden kan skabe forstyrrelser for naboerne.

Det maksimalt tilladte lydniveau om natten er 35 dBA i 3 m afstand fra naboerne.

Støjniveauet fra varmepumper er en almindelig bekymring, når enheden installeres i lejligheden.

Lydsvag installation
Vand løber fra vandhanen

Efterspørgslen efter varmt brugsvand (DHW) er stærkt stigende i nye lejlighedsbygninger.

Fra enfamiliehuse til flerfamiliehuse bliver efterspørgslen efter varmt brugsvand stadig vigtigere i det samlede varmebehov.

I den nye byggesektor er energiforbruget til rumopvarmning (SH) ved at falde takket være forbedret bygningsisolering.

Derfor er det vigtigt med højeffektiv produktion af varmt brugsvand for at reducere det primære energiforbrug i lejlighedsbygninger.

Vandhygiejne skal garanteres for at de lokale bestemmelser kan overholde.

De europæiske regler kræver en vandtemperatur på 60 °C ved tappestedet.

Vandet i systemet kan cirkulere med temperaturer over 55 °C i de fleste konstruktioner med varmtvandsbeholder for at forhindre udvikling af legionellabakterier i vandet.

Par der vasker op
Rørdesign

Designet af VVS-systemer i højhuse kræver nøje opmærksomhed

Produktion af vand med høj temperatur (70 °C) og cirkulation af det i en bygning, forårsager:

 • store varmetab (op til 40 %) i fordelingsrørnettet
 • høje hydrauliske omkostninger på grund af større rørstørrelse og øget isolering af rørene
bg-image

Integrerede løsninger fra Daikin til kollektive boliger

For at forsyne lejlighedsbygninger og kollektive boliger med bæredygtigt opvarmningsudstyr med høj energimæssig ydeevne kombinerer Daikin Applied- og Residential Heating-produkter for at tilbyde et integreret system, der let overvinder de praktiske problemer i højhuse.

Ved at bruge Applied EWYT-B som en central varmepumpeenhed, der er forbundet med flere indendørs enheder, kan Daikin Altherma 3 WS sikre varme-/kølekomfort, varmt sanitetsvand og individuel temperaturstyring til de enkelte boliger.

Dette system kan også suppleres med et bredt og fleksibelt udvalg af Daikin-varmeudsendere (gulvvarme, varmepumpekonvektorer), som giver kunden mulighed for at vælge den emitter, han ønsker til sin lejlighed.

Desuden kan det udføre meget effektive samtidige operationer til opvarmning, køling og varmt brugsvand takket være varmegenvindingseffekten mellem lejlighederne. På grund af dette kan de årlige CO2-emissioner reduceres betydeligt i forhold til konventionelle kedler.

Hvordan fungerer vandkredsløbet?

Daikin Altherma-løsningen til lejlighedsbygninger leverer varme og varmt vand samt køling, hvis det er nødvendigt, til højhuslejligheder. Systemet består af et netværk af vand-til-vand-varmepumper i lejlighederne med integrerede varmtvandsbeholdere, der er forbundet til et fælles centralt vandkredsløb for at danne et fælles system. Det centrale vandkredsløb kan opvarmes og/eller afkøles via Daikin luftvarmepumper, der arbejder ved lav temperatur og høj effektivitet.

Varmepumpe i lejligheden

Vandforsynet Altherma opgraderer varme i hver lejlighed og producerer rumopvarmning/-køling og varmt brugsvand helt autonomt
 • Autonomt varmepumpesystem
 • Optager kun lidt plads (60 x 65 cm)
 • Ekstra lydsvag enhed (lydeffekt = 39 dBA)
 • Kompatibel med alle typer varmeudsendere

Vandkølet varmepumpe til erhvervsområder

Det centrale vandkredsløb opvarmes af en central luftvarmepumpe
 • Bredt kapacitetsområde der går fra 80 til 700 kW
 • Økologisk løsning med R32-kølemiddel
 • Leverer varme og køling
 • Optimerede opvarmningsløsninger

Kommunal varmepumpe

Holder det centrale vandkredsløb mellem +10°C og +30°C
 • Modulopbygget luftvarmepumpe

 • Økologisk løsning med R32-kølemiddel

 • Bredt område af varmekapacitet med en enkelt enhed (82 kW - 670 kW)

 • Leverer varme og køling

Centralt vandkredsløb

Centralt vandkredsløb fordeler lav varme i bygningen ved hjælp af vandtemperaturer tæt på omgivelsestemperaturen
 • Laveste temperatur i nettet (10°C - 30°C)

 • Varmetab i fordelingsrør og overophedning af korridorer elimineres

 • Reduceret rørstørrelse

 • Varmegenvinding er mulig i hele fordelingsnettet

Varmepumpekonvektor

De perfekte varmepumpekonvektors lavtemperatur generatorer, der kombinerer stilfuldt design, minimal størrelse og lav lyd
 • Passer nemt ind i alle miljøer takket være størrelse og design

 • Perfekt match med lavtemperaturgeneratorer

 • Meget lydsvag

 • Slank størrelse med en dybde på kun 135 mm

Gulvvarme

Regenerativ opvarmning om vinteren og køling om sommeren, perfekt til nye bygninger

Chiller EWYT-B

Det centrale vandkredsløb opvarmes af en centraliseret luftvarmepumpe

Daikin Altherma 3 WS

Vandforsynet Daikin Altherma opgraderer varmen i hver lejlighed og producerer rumopvarmning/-køling og varmt brugsvand med fuldstændig autonomi

Hjælp til forhandlere

Hjælp til arkitekter og konsulenter