Skip to main content

Køleløsninger til infrastruktur og datacentre

Stabile og energieffektive løsninger til teknisk køling, der imødekommer kravene fra både store og små teleanlæg, serverrum og laboratorier.

Konstant kølings infografik

Konstant køling

Teknisk køling er ikke et 9-17 job. Datacentre og serverrum kræver  24/7 klimastyring under alle forhold. Vores systemer er designet til at maksimere oppetiden under en lang række forhold, fra temperaturer så lave som -15 °C og så høje som 50 °C.

Maksimering af udstyrets oppetid

Hvis det usandsynlige skulle ske, at der indtræder en fejl, er standby backup-enheden altid klar til at tage over. Overtagelsen sker automatisk og en advarsel om nødafhjælpning bliver straks udsendt. Du behøver ikke at bekymre dig om en eventuel systemnedlukning.

Maksimering af udstyrets oppetid

Øget integration af vedvarende ressourcer

Køling af datacentre kræver langt højere energiforbrug end køling af andre rumtyper. Vores løsninger til infrastrukturkøling er udviklet til at levere effektivitet året rundt og til at reducere dine årlige driftsomkostninger.

Funktion for gratis køling

Frikøling

Frikølefunktionen reducerer energiforbruget ved at bruge kold udeluft i vintermånederne. Dette medfører, at kølemiddelbaserede kølekompressorer kan slå fra eller køre med væsentligt lavere kapacitet, hvilket igen er ensbetydende med, at du sparer penge.

Unik varmegenvindingsteknologi

Vores unikke varmegenvindingsteknologi genbruger varmen, der genereres ved proceskøling, til at levere komfortvarme eller varmt brugsvand til kontorer, badeværelser og andre dele af bygningen.

Driftsrotation

Driftsrotation

Driftsrotation medfølger som standard med vores Sky Air fjernbetjening. Efter et programmeret tidsrum går driftsenheden i standbyfunktion og enheden, der hidtil har været i standby, tager over. Dette optimerer levetiden for hvert anlæg, samtidig med at effektiviteten øges.

Infrastrukturkøling til alle bygningstyper og behov

Sky air datacentre

Sky Air

 • Omkostningseffektivt, højtydende køleanlæg
 • Ideelt til små datacentre eller teknikrum
 • Driftsrotation og backup-funktion er inkluderet i standardstyringen
 • Separat styring til hver enhed
 • Indendørsenhed med unik øget kapacitet
 • Kølemiddelbaseret teknologi
Chillere til datacentre

Chillere

 • Opfylder alle dine klimabehov
 • Ideelle til mellemstore og store datacentre
 • Centralt styret system til præcis styring af fugtighed og temperatur
 • Frikølefunktion
 • Unik funktion for hurtig genstart
 • Vandbaseret teknologi

Centralstyring

Du kan integrere din proceskølingsenhed i dit eget bygningsadministrationssystem (BMS). Vi tilbyder forskellige interface integrationer til de fire bedste BMS-protokoller, så du kan styre hele bygningen fra én central styring.

modbus interface

Modbus interface

Alle Daikin enheder kan integreres i dit bygningsadministrationssystem (BMS) via modbus-protokol.

knx interface

KNX interface

Split, Sky Air og VRV-enheder kan integreres i din boligautomatik eller dit system til bygningsadministration (BMS) via KNX-protokol.

BACnet interface

VRV, chillere og luftbehandlingsenheder kan integreres i systemer til bygningsadministration (BMS) via BACnet-protokol.

LonWorks interface

VRV-enheder og chillere kan integreres i systemer til bygningsadministration (BMS) via LonWorks-protokol.

Lær mere

Hjælp til forhandlere

Hjælp til arkitekter og konsulenter