Skip to main content

Databeskyttelsespolitik

Databeskyttelsespolitik

Senest ændret: 21 december 2022

Daikin Europe N.V. er et fuldt ejet datterselskab af det japanske selskab Daikin Industries Ltd. Daikin Group. Daikin Europe N.V. producerer, sælger, distribuerer og markedsfører klimaanlæg, opvarmnings-, ventilations- og køleløsninger i samarbejde med sine Europæiske datterselskaber.

Daikin Europe N.V. er, sammen med sine Europæiske datterselskaber (i det følgende kaldet "DENV-G", "vi", "os", “vores” osv.) og sit moderselskab Daikin Industries Ltd. (i det følgende kaldet “DIL”), forpligtet til at beskytte personoplysninger, der indhentes fra registrerede (i det følgende kaldet “brugeren”, “dig”, “din”) offline, f.eks. via papirblanketter, kontrakter, erklæringer (i det følgende kaldet ”Blanketter”) eller online via websitet www.daikin.eu / www.daikin.dk (i det følgende kaldet ”Website”) og f.eks. men ikke udelukkende via DENV-Gs (web)-applikationer, software og digitale værktøjer (i det følgende kaldet ”Applikationer”).

I overensstemmelse med Europa-parlamentets og Europa Rådets generelle databeskyttelsesforordning (EU) 679/2016 (GDPR) med henblik på:

 • at sikre transparens i arten af personoplysninger, vi indhenter offline via blanketter eller online via Websitet og/eller gennem Applikationer; 
 • at sikre transparens i brugen af de indhentede personoplysninger; 
 • at gøre det lettere for de registrerede at udøve deres rettigheder.

udsteder vi herved denne Databeskyttelsespolitik.

Beskyttelsen af dine personoplysninger er vigtig for os. Vi ønsker at behandle dine personoplysninger på en lovlig, hensigtsmæssig og transparent måde.

Tag dig tid til at læse denne Databeskyttelsespolitik og dens vigtigste nøgletermer, som du finder her med store bogstaver.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer i denne forbindelse, må du endelig kontakte os.

 

 

1. DATAANSVARLIGE, SAMARBEJDENDE DATAANSVARLIGE OG DATABEHANDLERE

Daikin Europe N.V. og selskabets Europæiske datterselskaber etableret inden for EU er underlagt den Generelle Databeskyttelsesforordning (EU) 679/2016 (GDPR) og enhver kommende lovgivning ved anvendelsen af ovennævnte Forordning, der træder i kraft i den medlemsstat, hvor de er etableret.

DATAANSVARLIGE

Vi kan meddele dig, at alle personoplysninger, du fremsender offline via blanketter eller online via Websitet og/eller Applikationerne anvendes til de formål, der er beskrevet i det følgende, af Daikin Europe N.V., med hjemsted på adressen Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende (selskabsnummer 412.120.336), i selskabets egenskab af Dataansvarlig (se nøgletermer).

Daikin Europe N.V.s Europæiske datterselskaber fungerer som Dataansvarlige med hensyn til behandling af personoplysninger, der indhentes offline via blanketter eller online via Websitet og/eller Applikationer.
 

SAMARBEJDENDE DATAANSVARLIGE

Det er muligt, at Daikin Europe N.V. sammen med DIL i fællesskab på basis af en skriftlig aftale fastlægger formål med og metoder til behandling af personoplysninger som Samarbejdende Dataansvarlige.

Det er muligt, at Daikin Europe N.V., sammen med sine Europæiske datterselskaber, i fremtiden på basis af en skriftlig aftale vil fastlægge formål med og metoder til behandling af personoplysninger som Samarbejdende Dataansvarlige (f.eks. men ikke udelukkende når datterselskabet er særligt involveret i behandlingen af personoplysninger på lokalt plan med henblik på udvikling af et projekt).

I ovennævnte tilfælde vil de registrerede, hvis personoplysninger skal behandles af de Samarbejdende Dataansvarlige, blive informeret herom.
 

DATABEHANDLERE

Daikin Europe N.V. kan også være Databehandler på vegne af sine Europæiske datterselskaber mht. enhver online eller offline behandling af personoplysninger, der kontrolleres af de Europæiske datterselskaber.

Daikin Europe N.V.s Europæiske datterselskaber kan fungere som Databehandlere på vegne af og efter anvisninger fra Daikin Europe N.V., hvis der er indgået databehandlingsaftaler
 

2. INDHENTEDE PERSONOPLYSNINGER OG FORMÅLET HERMED

I den udstrækning, det er nødvendigt, indhenter, behandler, registrerer, gemmer og overfører DENV-G den registreredes personoplysninger, der er afgivet offline via blanketter eller online via Websitet og/eller Applikationerne f.eks. men ikke udelukkende: under besøg på Websitet, under brug af Applikationerne, udfyldelse af registreringsblanketter offline eller online, indberetning af manglende efterlevelse, kontakt til DENV-G, indsendelse af jobansøgninger, klik på de sociale medier, afgivelse af feedback (f.eks. på blanketter, Applikationer, Website, kundeservice), svar på undersøgelser og andre aktiviteter.

Personoplysninger indhentes enten fakultativt eller obligatorisk. Hvis afgivelse af personoplysninger er obligatorisk, markeres det. Hvis den registrerede undlader eller nægter at afgive de personoplysninger, DENV-G har markeret som obligatoriske, vil DENV-G som konsekvens deraf ikke kunne udføre den proces eller aktivitet, som den pågældende registrerede anmoder om.

Et eksempel på personoplysninger, der er markeret som obligatoriske, er en situation, hvor den registrerede ønsker at fremsende registreringsblanketter. I dette tilfælde har DENV-G brug for nogle personlige oplysninger for at kunne behandle anmodningen om registrering. Hvis den registrerede ønsker at blive registreret, men ikke afgiver de personlige oplysninger, der er markeret som obligatoriske, vil DENV-G ikke kunne acceptere og behandle anmodningen om registrering.

DENV-G kan indhente personoplysninger på basis af samtykke eller uden den pågældende registreredes samtykke, hvis: 1) en juridisk forpligtelse skal opfyldes, eller 2) en kontrakt, som den registrerede er part i, skal opfyldes eller vil blive opfyldt, eller 3) der er legitime interesser, offentlig interesse eller vigtige interesser, der skal beskyttes, eller 4) en myndighed har anmodet DENV-G om at behandle personoplysninger.

DENV-G kan yderligere kun behandle dine personoplysninger:

 • hvis formålet med den yderligere behandling er i overensstemmelse med formålet med den oprindelige indhentning af dine personoplysninger, 
 • hvis du giver dit samtykke til yderligere behandling med et formål, der er nyt og ikke i overensstemmelse med det oprindelige formål med at indhente dine personoplysninger.

I punkt 2.1 og 2.2 i det følgende kan du se de personoplysninger, vi indhenter, og formålene med at indhente oplysningerne.
 

2.1. PERSONOPLYSNINGER, SOM VI INDHENTER FRA DIG ELLER FRA TREDJEMAND.

Afhængig af formålet med hver enkelt behandling og i den nødvendige udstrækning kan du blive bedt om at afgive forskellige typer personoplysninger, herunder men ikke udelukkende fornavn, efternavn, fødested og -dato, titel, adresse, telefon, mobil, e-mailadresse, sprog, land, nationalitet, identitetskort, kørekortnummer, cpr-nummer, pasnummer, cv-oplysninger, arbejdsgiver, beskæftigelse, kundenummer, URL vedrørende sociale medier, kreditkort, præferencer, interesser, feedback.

Afhængig af formålet med den enkelte behandling og i det nødvendige omfang kan du også blive bedt om at afgive særlige kategorier af personoplysninger (f.eks. medlemskab af fagforening, personoplysninger vedrørende helbred). DENV-G behandler særlige kategorier af personoplysninger i henhold til GDPR på basis af: 1) den registreredes udtrykkelige samtykke eller 2) opfyldelse af juridiske forpligtelser og/eller udøvelse af den dataansvarliges eller den registreredes rettigheder i henhold til lovgivningen vedrørende ansættelse og social sikkerhed, eller 3) den registreredes vitale interesser, eller 4) fastlæggelse, udøvelse af eller forsvar mod juridiske krav, eller 5) offentlighedens væsentlige interesser.

Vi bruger også personoplysninger, som du har afgivet til tredjemand, f.eks. til serviceudbydere, eller personoplysninger, der falder inden for det offentlige område, f.eks. almindeligt kendte personoplysninger, personoplysninger, der fremgår af din egen website eller blog, eller som er postet på din offentligt tilgængelige profil på de sociale medier.

DENV-G kan også modtage personoplysninger via tredjemand efter fusioner, overtagelser og enhver anden omdannelsesaktivitet.

 

2.1.1 Formål med indhentning af personoplysninger.

Når sådanne personoplysninger er indhentet, anvender vi dem til forskellige formål. De fremgår af det følgende:
 

Forretnings- og kundeadministration.

DENV-G skal kunne opfylde kontrakter behørigt og hensigtsmæssigt og udføre alle de nødvendige lovbestemte og regnskabsmæssige processer. Derfor har DENV-G brug for nogle personoplysninger, der afgives af de registrerede offline via blanketter eller online via Website og Applikationer. I henhold til Forordning (EU) 679/2016 kræves et samtykke ikke fra den registrerede, der er eller skal være part i kontrakten, med henblik på opfyldelse af kontrakter. Den registreredes samtykke kræves ikke i tilfælde af en pligt til at opfylde en juridisk forpligtelse.

Med hensyn til administrationen af forholdet til kunderne og med hensyn til kundeservice bruger DENV-G personoplysninger (f.eks. navn, land, nationalitet, e-mailadresse, kundenummer, kreditkortoplysninger) med henblik på:

 • at vurdere, om det er muligt at sælge produkter eller levere serviceydelser til en kunde forud for indgåelse af en kontrakt, eller
 • at behandle kunders skriftlige anmodninger, kunders ordrer på produkter og serviceydelser og anmodning om tilbagebetaling, eller
 • at identificere og kontakte kunder vedrørende rabat, eller
 • at informere kunderne om forbrugerrettigheder og yderligere serviceydelser vedrørende det købte produkt eller den købte serviceydelse, eller
 • at informere kunderne om Daikins salgsfremmende kampagner og arrangementer og udsende tilhørende invitationer, eller
 • at administrere adgangen til DENV-Gs lokaler, Website og Applikationer, eller
 • at organisere og udføre serviceindgreb for kunder og montører, eller
 • at informere kunderne om en vedligeholdelsesdeadline, der nærmer sig.
   

Produktdistribution.

DENV-G anvender personoplysninger til produktdistribution på basis af udførelse af en kontrakt eller opfyldelse af en juridisk forpligtelse, og især for at:

 • gøre det lettere for vores europæiske datterselskaber at distribuere produkter og levere serviceydelser via autoriserede agenturer, forretningspartnere, Website og/eller Applikationer, eller
 • gøre det lettere for distributører at levere produkter, reservedele og serviceydelser (f.eks. er der personoplysninger i de følgesedler, der ledsager transporten af et købt produkt), eller
 • optimere salg og serviceydelser ved at udarbejde tilbud til kunderne, eller
 • forbedre og fremme distributionen af vores produkter og serviceydelser, eller
 • følge op på tekniske data fra installationer og status for kontrakter og projekter, eller
 • organisere og levere oplæring til kunder, montører, ansatte og underleverandører.
   

Administration af leverandører.

DENV-G anvender personoplysninger til at føre optegnelser vedrørende leverandører og serviceudbydere, til at registrere og administrere købsordrer, forretningsudgifter og fakturaer, der leveres af leverandører eller serviceudbydere, under udførelsen af en kontrakt/opfyldelse af en juridisk forpligtelse.
 

Direkte markedsføring.

Som førende producent og leverandør af varme-, ventilations- og airconditionudstyr (herunder varmepumper og køling) og af løsninger til virksomheder er DENV-G i stand til at forsyne dig med oplysninger, der er skræddersyet til dig og dine behov (f.eks. kan DENV-G ved at anvende dine transaktionsoplysninger informere dig om serviceydelser, tilbud og forslag vedrørende dit køb. Dette er såkaldt ”direkte markedsføring”).

DENV-G anvender indhentede personoplysninger, personoplysninger, der er offentligt tilgængelige (f.eks. oplysninger, der er til rådighed på Internettet, via resultater af søgninger, resultater på de sociale medier) eller personoplysninger, der modtages fra tredjemand (f.eks. Internetudbydere) med henblik på direkte markedsføring og for at tiltrække nye kunder.

DENV-G gennemfører også direkte markedsføring med henblik på at organisere interne begivenheder, rejser, præsentationer, møder med medarbejdere, kunder og forretningspartnere.

DENV-G gennemfører direkte markedsføring via en række forskellige medier, herunder men ikke udelukkende sms, undersøgelser, e-mail, Website, online-annoncer, databasebaseret markedsføring, Applikationer og arrangementer.

DENV-G gennemfører direkte markedsføring på basis af sin legitime interesse i at forfølge forretningsmæssige mål.

DENV-G kan gennemføre direkte markedsføring som reaktion på eksplicit samtykke fra den registrerede. Hvis du ikke ønsker at modtage et skræddersyet tilbud, skal du ikke give samtykke til at modtage direkte markedsføring, når du bliver bedt om det. 

DENV-G ønsker at sikre, at direkte markedsføring leveres på en måde, der er tydelig og tilstrækkelig, og dette opnås ved at anvende den kanal, som modtageren angiver, med henblik på at sikre, at forstyrrelsen holdes på et minimum.
 

Kvalitetsforbedring for produkter og serviceydelser.

På grundlag af sine legitime forretningsmæssige interesser eller den registreredes samtykke anvender DENV-G personoplysninger, der indhentes via blanketter, jobansøgninger, undersøgelser, forespørgsler, kommentarer, feedback sendt til DENV-G eller til andre selskaber i Daikin Group, for at: forbedre sine produkter og serviceydelser, gennemføre yderligere undersøgelser, udvikle analyse-, risiko-, markedsføringsmodeller og andre modeller og udarbejde statistikker. DENV-G anvender også dine transaktionsoplysninger til at udvikle globale modeller og gennemføre analyser.

Et eksempel: DENV-G kan have behov for at behandle antallet af personer, der har købt et specifikt Daikin-produkt eller har bedt om en specifik serviceydelse.

I denne henseende forpligter DENV-G sig til i så høj grad som muligt at samle personoplysninger i anonym eller pseudonym form for at sikre, at sådanne personoplysninger ikke let eller ikke længere kan identificeres som dine.

Behandlingen af personoplysninger med henblik på statistiske formål retfærdiggøres især af DENV-Gs ønske om at opstille strategiske valgmuligheder for at kunne præstere bedre på markedet og give dig bedre produkter og serviceydelser.

Personoplysninger kan også blive anvendt til at vurdere, forenkle og forbedre DENV-Gs processer, f.eks. for at optimere kampagner, procedurer og salg, både offline og online, via Website og/eller via Applikationer.

Et eksempel: hvis du ikke har gennemført en procedure eller en salgsproces, vil vi måske kontakte dig for at finde ud af, hvad der gik galt, og om vi kan hjælpe dig. I dette tilfælde begrænser vi vores kontakt til at yde teknisk og administrativ support til den specifikke procedure eller proces.
 

Rekruttering og udvælgelse.

Med henblik på rekruttering indhenter DENV-G personoplysninger, herunder men ikke udelukkende navn og e-mail, telefonnummer, cv-oplysninger, URL til profil på de sociale medier fra generelle eller specielt udvalgte ansøgere, der f.eks. ansøger om ledige stillinger, internationale praktikophold, studenterpraktik. Denne behandling er tilladt, fordi ansøgerne frivilligt tager skridt til at indgå en kontrakt med DENV-G.

De personoplysninger, der leveres af ansøgere (ved udfyldelse af blanketter eller registrering og oprettelse af en personlig konto på Websitet eller ved brug af Applikationer) anvendes til behandling af ansøgninger, til at kontakte ansøgerne, til HR-relaterede aktiviteter, administration af ansættelsesprocesser (f.eks. ved indkaldelse af ansøgerne til samtale eller gennemførelse af skriftlige test) og udarbejdelse af ansættelsesaftaler.

Personoplysninger om ansøgere, der ikke er blevet accepteret ved afslutningen af udvælgelsesproceduren, slettes et år efter datoen for meddelelsen om det negative resultat af udvælgelsen, medmindre ansøgerne har anmodet om øjeblikkelig sletning af deres oplysninger efter en sådan meddelelse.
 

Personaleadministration og lønninger.

DENV-G anvender personoplysninger på grundlag af opfyldelse af en (ansættelses)kontrakt med henblik på personaleadministration og især til:

 • at administrere og føre optegnelser om ansættelsesaftaler og lønninger, og/eller
 • at betale lønninger, og/eller
 • at føre optegnelser over medarbejdernes fremmøde, rejse- og kursusaktiviteter, og/eller
 • at kommunikere med sundhedsforsikringsselskaber, og/eller
 • at forsyne medarbejderne med præstationsrelaterede forsikringer, selskabsaktiver og løngoder.
   

Bogføring og regnskabsføring.

DENV-G anvender personoplysninger på grundlag af opfyldelse af en kontrakt med henblik på bogføring og regnskabsføring og med henblik på:

 • at føre optegnelser over transaktioner, eller
 • at udstede fakturaer vedrørende salg og leverede serviceydelser, eller
 • at udfylde skattepapirer og tilhørende blanketter for at opfylde skattemæssige forpligtelser, eller
 • at udarbejde statistikker på basis af transaktionsoptegnelser (f.eks. vedrørende antallet af transaktioner, der er gennemført, og i hvilket område), eller
 • at efterleve gældende lovgivning og myndighedskrav både på nationalt, europæisk og internationalt plan.
   

Juridiske krav og tvister.

Vi kan anvende personoplysninger som bevis og til at fastslå, udøve og sikre rettigheder for DENV-G eller dem, selskabet repræsenterer (f.eks. i tvister) i en hvilken som helst jurisdiktion i et hvilket som helst land (f.eks. bl.a. DENV-Gs ret til at forsvare sig mod urimelig konkurrence eller DENV-Gs ret til at søge opfyldelse af en ubetalt faktura).
 

Forebyggelse af bedrageri eller forbrydelse.

Vi kan også anvende personoplysninger til at forebygge, spore og efterforske forbrydelser og cyberrisici ved legitime interesser, eller når en offentlig myndighed anmoder om det.

Selskabsaktiviteter.

DENV-G sender og/eller anvender kun de indhentede personoplysninger sammen med DIL og/eller andre selskaber i Daikin Group og/eller dennes forretningspartnere, når det er nødvendigt og med hensyn til udarbejdelse af perioderapporter vedrørende resultat og virksomhedsrelaterede aspekter, forretningsplaner og selskabsstrategier. Behandlingen er baseret på DENV-Gs legitime interesser i forbindelse med sine forretningsaktiviteter.

DENV-G behandler personoplysninger om europæiske statsborgere, der er indhentet lovligt af et andet selskab i Daikin Group, med mindre der er en juridisk hindring (f.eks. pligt til fortrolighed eller en bestemmelse i databeskyttelseslovgivningen).

DENV-G ønsker at opstille alle hensigtsmæssige forholdsregler til beskyttelse af personoplysninger med hensyn til koncernintern kommunikation i overensstemmelse med Forordning (EU) 679/2016.

 

2.2. PERSONOPLYSNINGER, VI FÅR FRA DIN ANVENDELSE AF WEBSITE OG/ELLER APPLIKATIONER.

2.2.1 Formål med indhentning af personoplysninger.

Når du besøger vores Website og/eller Applikationer, indhenter DENV-G nogle af dine personoplysninger til følgende formål:
 

At lette anvendelsen af Website og/eller Applikationer.

Ved at indhente nogle personoplysninger (f.eks. IP-adresse, log-in data) på grundlag af den registreredes samtykke eller legitime interesser kan DENV-G tilpasse Website og/eller Applikationer bedre i forhold til dine behov.

Ved anvendelse af Cookies indhenter DENV-G automatisk nogle personoplysninger, f.eks. men ikke udelukkende udstyrsspecifikke oplysninger (f.eks. IP-adresse, browsertype), login-oplysninger (f.eks. forespørgsler ved søgning), oplysninger om geografisk placering (f.eks. via Wifi-adgangspunkt) for at lette anvendelsen af Website og/eller Applikationer og øge komforten for dig, når du bruger dem.

Et eksempel: For at støtte og forenkle din identifikationsproces gemmer vi dit brugernavn og din adgangskode via en Cookie, så du ikke skal indtaste dine identifikationsoplysninger og personoplysninger ved hvert besøg.

DENV-G anvender forskellige typer Cookies: Nødvendige, funktionelle, social plugin-tracking, tredjepartsreklamer, førstepartsanalyser. Læs venligst mere om Cookies, hvad de er, hvilke typer vi bruger, og hvorfor vi bruger dem, i vores “Cookie-politik”.
 

Overvågning af de registreredes interesser og præferencer.

DENV-G kan, inden for sit Website og/eller sine Applikationer på basis af den registreredes samtykke eller legitim interesse systematisk og regelmæssigt overvåge personoplysninger gennem automatiserede beslutningsteknologier/profilering og Cookies. For at vurdere visse personlige aspekter vedrørende en fysisk person især for at analysere og forudsige aspekter vedrørende den fysiske persons arbejdsmæssige præstationer, økonomiske situation, personlige præferencer, interesser, pålidelighed, adfærd, placering eller bevægelser (geo-lokalisering).

Læs venligst mere i vores “Cookie-politik”.
 

3. VIL INDHENTEDE PERSONOPLYSNINGER BLIVE VIDEREGIVET TIL TREDJEPARTER?

Til ovenstående formål kan DENV-G måske få brug for serviceydelser, rådgivning og/eller assistance fra tredjeparter, herunder men ikke udelukkende til vedligeholdelse af Applikationer og løsning af softwareproblemer, data hosting, rådgivning om overholdelse af love og forordninger, udvikling af Applikationer, HR-serviceydelser, leveringsydelser, serviceydelser fra Internetudbydere, fremstilling af statistikker osv.

I denne forbindelse kan vi i fornødent omfang sende eller videregive personoplysninger, som vi har indhentet, til en fysisk person eller en kollektiv enhed, til underleverandører og forretningspartnere, der er tredjeparter i forhold til DENV-G eller Daikin Group.

Hver gang vi har brug for at sende eller videregive personoplysninger, som vi har indhentet, til tredjeparter, vil DENV-G, bortset fra i tilfælde af tredjeparts legitime interesse, sørge for at have en databeskyttelsesaftale på plads med en sådan tredjepart i henhold til bestemmelserne i Forordning (EU) 679/2016, hvori tredjeparten anmodes om at efterleve principper og bestemmelser i denne Forordning og opfylde hensigtsmæssige sikkerhedsstandarder.
 

4. OVERFØRSEL AF PERSONOPLYSNINGER TIL TREDJELANDE (UDEN FOR EU)

Inden for de formål, der er beskrevet i det foregående, sender og bruger DENV-G de indhentede personoplysninger, der tilhører registrerede i EU, sammen med DIL og andre selskaber i Daikin Group og/eller forretningspartnere, der er etableret i lande uden for EU.

Vi kan oplyse, at DENV-G har sørget for hensigtsmæssige standardklausuler i kontrakterne og hensigtsmæssige sikkerhedsforanstaltninger vedrørende enhver overførsel af personoplysninger, der sker mellem Daikin Europe og DIL. I tilfælde af overførsel af personoplysninger til et land uden for EU forpligter DENV-G sig til:

 • at sikre et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau ved at opstille hensigtsmæssige forholdsregler og efterleve bestemmelserne i Forordning (EU) 679/2016;
 • at administrere overførslen af personoplysninger på basis af:
  • a) Kommissionens beslutninger om tilstrækkelighed; hvis ikke
  • b) standardklausuler i kontrakter/bindende selskabsregler; hvis ikke
  • c) adfærdskodeks godkendt af den relevante tilsynsmyndighed/officielle sikkerhedscertifikationer.
 • at administrere overførslen af personoplysninger på basis af samtykke fra den registrerede, hvis personoplysninger skal overføres, eller på basis af dispensation i henhold til artikel 49 i Forordning (EU) 679/2016, hvis overførslen ikke kan gennemføres på basis af ovenstående a), b), c).
   

5. OPBEVARING OG KRITERIER

DENV-G opbevarer ikke dine personoplysninger evigt. Vi anvender dine personoplysninger i det nødvendige omfang, og kun med henblik på at forfølge ovenstående formål. Når formålet ikke længere eksisterer, forpligter vi os til at slette personoplysningerne, med mindre opbevaring af dem kræves i lovgivningen på internationalt, europæisk eller nationalt plan.

Udgangspunktet for opbevaring af dine personoplysninger er den lovbestemte opbevaringsperiode (der ofte er ti år og varer ved til en kontrakts ophør eller en forretningsforbindelses udløb). Perioden kan være længere, hvis der er behov for det for at kunne udøve vores rettigheder.

Hvis en opbevaringsperiode ikke er fastlagt i lovgivningen, kan opbevaringsperioden være kortere i henhold til, men ikke udelukkende i henhold til, følgende kriterier: kontraktlængde og juridiske forpligtelser, virksomheds- og organisationsbehov, langsigtet forretningsforbindelse, direkte markedsføring, statistikker.

Nogle typer viden bliver tydeligere, når de ses over en længere periode. Derfor kan en længere tidshorisont være nødvendig for visse typer personoplysninger (f.eks. dem, der skal bruges til at opstille markedsførings- og risikomodeller).

Som anført forpligter DENV-G sig til i så stor udstrækning som muligt at arbejde med samlede, anonymiserede eller pseudonymiserede personoplysninger, og selskabet vil i alle tilfælde afbryde forbindelserne til enkeltpersoner så hurtigt som muligt.
 

6. YOUR RIGHTS AS DATA SUBJECT AND HOW TO EXERCISE THEM.

Hvis du har spørgsmål om beskyttelsen af dine personoplysninger eller udøvelsen af dine rettigheder, kan du til enhver tid kontakte os ved at skrive til Daikin Europe N.V. eller et af selskabets Europæiske datterselskaber, ved at ringe til Daikin Europe N.V. eller et af dets Europæiske datterselskaber, ved at sende pr. post eller mail en specifik blanket eller ved at fremsende den blanket, der findes i hver ”kontakt os”-sektion på Websitet og/eller Applikationerne.

Når dine personoplysninger behandles, har du flere rettigheder som registreret, der kan udøves i henhold til nedenstående.

Vær så specifik som muligt, når du ønsker at udøve dine rettigheder. DENV-G kan kun besvare forespørgsler, der indeholder tilstrækkelige oplysninger. DENV-G vil skulle verificere din identitet så detaljeret som muligt for at undgå, at andre forsøger at udøve dine rettigheder. Du vil derfor blive bedt om at levere et gyldigt identifikationsdokument, når du fremsætter en sådan anmodning.
 

Du kan få adgang til dine personoplysninger

Hvis du gerne vil have adgang til de personoplysninger, som DENV-G behandler om dig, eller hvis du gerne vil vide mere om:

 • formålene med vores behandling, 
 • de pågældende kategorier af personoplysninger, 
 • de modtagerkategorier, som personoplysningerne er eller vil blive videregivet til, 
 • den forudsete opbevaringsperiode eller de kriterier, der er anvendt til at fastlægge denne periode, 
 • den registreredes rettigheder, 
 • de rettigheder, du kan udøve med hensyn til vores behandling, 
 • eksistensen af automatiseret beslutningstagning, herunder profilering, samt de forudsete konsekvenser,
   

samt alle tilgængelige oplysninger om behandlingen af dine personoplysninger, så udfyld venligst følgende blanket ved at klikke her.

Vi anvender kun de personoplysninger, du giver os i blanketten, med henblik på at verificere og behandle din anmodning.

Hvis du udøver din ret til adgang, vil DENV-G give dig så fuldstændig en liste som muligt eller en kopi af dine personoplysninger.
 

Du kan supplere/rette/slette/begrænse behandlingen af dine personoplysninger

Det kan ske, at visse personoplysninger, som DENV-G har om dig, ikke er (eller ikke længere er) korrekte. Det kan også ske, at du ønsker at tilføje noget til de personoplysninger, du har givet os. Du kan til enhver tid bede om, at dine personoplysninger bliver rettet eller suppleret, ved at klikke her.

Hvis du ønsker, at DENV-G skal slette dine personoplysninger, vil din anmodning blive behandlet, hvis der ikke opstår nogen hindring eller uoverensstemmelse i henhold til lovgivningen eller legitime interesser i forhold til sletningen. Hvis du ønsker, at dine personoplysninger skal slettes, så klik venligst her.

Du kan til enhver tid opnå begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger ved at klikke her.
 

Du kan bede om transport af dine personoplysninger til dig selv eller tredjeparter

Hvis dine personoplysninger blev indhentet elektronisk, kan du bede om transport af de afgivne personoplysninger til dig selv eller til tredjeparter ved at klikke her.
 

Du kan trække dit samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage

Husk, at hver gang du giver DENV-G samtykke til behandling af dine personoplysninger, kan du efterfølgende til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at følge den anførte procedure og lige så nemt, som da du afgav samtykket. Hvis du vil trække dit samtykke tilbage, kan du til enhver tid gøre det ved at klikke her.
 

Du kan gøre indsigelse mod behandling eller behandling ved automatiserede beslutningssystemer

Hvis du har indsigelser til, hvordan DENV-G behandler visse personoplysninger, så kan du gøre indsigelse ved at klikke her. Vi skal behandle indsigelser, med mindre der er gyldige grunde til ikke at gøre det eller grunde i lovgivningen (f.eks. vil en indsigelse blive afvist, hvis behandlingen af personoplysninger er gennemført med henblik på at bekæmpe bedrageri).

Hvis du ikke ønsker behandling af dine personoplysninger udelukkende på basis af automatiseret beslutningstagning (herunder profilering), der medfører juridiske virkninger eller påvirker den registrerede tilsvarende, kan du til enhver tid gøre indsigelse ved at klikke her.

Hvis du ikke er enig i den måde, hvorpå DENV-G behandler dine personoplysninger, eller hvis du har spørgsmål hertil, kan du altid kontakte databeskyttelsesmyndigheden i dit land (hvis du f.eks. bor i Belgien, så kan du kontakte den pågældende databeskyttelsesmyndighed:  www.privacycommission.be; Commission de la protection de la Vie Privée, Rue de la Presse, 35, 1000 Bruxelles).
 

7. DATABESKYTTELSESRÅDGIVER

Her er kontaktoplysningerne for DENV-Gs Databeskyttelsesrådgiver:

 • e-mailadresse: euprivacy@daikin.co.jp;
 • Data Protection Officer, Osaka Umeda Twin Towers South, 1-13-1 Umeda, Kita-ku, Osaka, 530-0001, Japan.
   

8. MINORS

Via sin Website eller sine Applikationer behandler DENV-G ikke personoplysninger om fysiske personer under 16 år, og selskabet fremsætter heller ikke kommercielle tilbud eller forsøger at kontakte dem, med mindre deres juridiske repræsentant har givet samtykke hertil.
 

9. SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER TIL BESKYTTELSE AF PERSONOPLYSNINGER

DENV-G har implementeret tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger med henblik på at bevare integriteten og sikkerheden og forhindre utilsigtet eller ulovlig destruktion, tab, ændring, uautoriseret videregivelse af eller adgang til personoplysninger, der sendes, gemmes eller på anden måde behandles i henhold til Forordning (EU) 679/2016.
 

10. PRIVACY BY DESIGN

Før start af behandlingsaktiviteter, der anvender nye teknologier, forpligter DENV-G sig til at gennemføre vurderinger af virkningen for databeskyttelse I henhold til GDPR og ved at træffe hensigtsmæssige foranstaltninger i henhold hertil. 
 

11. YDERLIGERE ÆNDRINGER I DENNE DATABESKYTTELSESPOLITIK

DENV-G søger regelmæssigt at forbedre sin beskyttelse af personoplysninger. Denne databeskyttelsespolitik kan ændres eller opdateres på basis af kommende lovgivning, både på internationalt, europæisk og nationalt plan.

DENV-G vil informere dig om alle væsentlige ændringer af denne Databeskyttelsespolitik online eller offline (f.eks. via Websitet, ved dit første besøg eller ved hver enkelt væsentlige opdatering af denne Databeskyttelsespolitik).

Du kan altid finde den nyeste version af vores Databeskyttelsespolitik på adressen www.daikin.eu/en_us/data-protection-policy / www.daikin.dk/da_DK/databeskyttelsespolitik eller for hver Applikation ved at klikke på afsnittet ”Databeskyttelsespolitik”.
 

Hjælp til forhandlere

Hjælp til arkitekter og konsulenter