Skip to main content

Om økologisk omstilling, dekarbonisering og HVAC-systemer

Klimaændringerne har gjort institutionerne mere og mere følsomme over for den indvirkning, vi som mennesker har på den verden, vi lever i. Behovet for at bevare og beskytte miljøet har skabt en række regler, programmer og tiltag, som er blevet gennemført i årenes løb. En af disse er den europæiske grønne pagt - en række politiske initiativer fra Europa-Kommissionen, der har til formål at gøre EU klimaneutralt inden 2050.

Kulstofneutralitet er et emne, der berører mange forskellige sektorer, herunder byggesektoren.

Ifølge EU er byggesektoren ansvarlig for ca. 40 % af energiforbruget og 36 % af CO2-emissionerne i EU.

Derfor besluttede EU i 2021 at tilpasse reglerne for bygningers energimæssige ydeevne til den europæiske grønne pagt og at dekarbonisere EU's bygningsmasse inden 2050.

 

Udfordringen for HVAC-sektoren

I denne sammenhæng er rumkonditionering (køling og opvarmning) blevet identificeret som en af de største bidragsydere til bygningers energiforbrug (80 %) og den globale opvarmning.

Dette scenarie er en stor udfordring for hele HVAC-sektoren: Hvordan kan man tilbyde mere avancerede alternativer til traditionelle rumkonditioneringsteknologier for at bidrage til at nå målene for bæredygtighed?

For at sikre, at dette sker, skal HVAC-sektoren udvikle køle- og varmeløsninger, der stadig opfylder behovene i krævende HVAC-projekter, samtidig med at de:

  • forbruger meget få energimængder,
  • reducere CO2-emissionerne drastisk og
  • anvende kølemidler, der har den mindste indvirkning på miljøet.

Da 40 % af det europæiske energiforbrug stammer fra den europæiske bygningsmasse, og 80 % af en bygnings energiforbrug stammer fra klima- og varmesystemer, er det nødvendigt at udvikle disse systemer for at reducere deres energiforbrug og den deraf følgende miljøpåvirkning. Dette kan kun opnås ved at erstatte traditionelle køle- og varmesystemer med mere effektive løsninger, der reducerer miljøpåvirkningen ved at reducere deres energiforbrug samt både direkte og indirekte emissioner.

 

Daikins indsats

Daikin tilbyder pålidelige produkter af høj kvalitet. Mærket er også kendt inden for sektoren for udvikling af avanceret teknologi, der har til formål at minimere klimaanlæggenes indvirkning på miljøet.

Siden virksomheden blev etableret, har den fokuseret på at udvikle teknologi, der kan bidrage til at løse sociale og samfundsmæssige problemer, samtidig med at den bidrager til virksomhedsvækst. Koncernen stræber efter at opfylde forventningerne og bevare tilliden verden over som en global virksomhed, der støtter menneskers sundhed og komfort, samtidig med at den skaber ny værdi for miljøet og reducerer den menneskelige påvirkning. Derfor er Daikin særlig opmærksom på at udvikle bæredygtige og meget effektive teknologier og arbejder konstant på at reducere miljøpåvirkningen fra produktionsprocessen.

Som en del af Daikin-koncernen tilnærmer Daikin Applied Europe sig bæredygtighed ved at sikre, at dets fabrikker har reduceret deres energiforbrug og kun bruger certificeret grøn energi, der er produceret fra vedvarende energikilder. Dette er med til at sikre, at miljøpåvirkningen fra produktionsprocessen minimeres. 

Derudover er Daikins produkter til Applied-sektoren, ligesom produkterne til boligsektoren, designet til at yde markedets bedste præstationer med hensyn til energieffektivitet.

Dette mål forfølges konstant med udvikling af proprietær teknologi, der også forbedrer ydeevnen for Daikin chillere og -varmepumper.

Daikins skruekompressor har f.eks. en optimeret skrueprofil, der kan arbejde med kølemidler med lav GWP (Global Warming Potential) og dermed levere meget høje energieffektivitetsniveauer.

Læs mere her om Daikin kompressor med enkelt skrue og inverterteknologi

Desuden reducerer Daikin Inverter-teknologien, som er integreret i mange Daikin chillere og varmepumper, forbruget ved at optimere energiforbruget og eliminere energispild.

Læs mere her om, hvordan Daikin leverede teknologien til et datacenter med negativ CO2-udledning

Alle disse løsninger har til formål at bidrage til at reducere HVAC-teknologiens indvirkning på miljøet og tilbyder en ny generation af teknologier, der er 32 % mere effektive end traditionelle teknologier, og som kan gøre varmesystemer op til 30 % mere effektive end traditionelle teknologier, som fx. kedler.

Daikin udvider også sin tilgang til kredsløbsøkonomi til at omfatte genvinding af kølemiddel.

I Loop-programmet fra Daikin kan kølemidler som R-410a, R134a og R-32 let genvindes, regenereres og genbruges, hvilket eliminerer miljøpåvirkningen fra bortskaffelse af udtjente kølemidler.

Læs mere her om Loop-programmet fra Daikin

Relaterede artikler

Hjælp til forhandlere

Hjælp til arkitekter og konsulenter