Skip to main content

Klimaanlæg er varmepumper

Hvordan klimaanlæg kan spille en vigtig rolle for sænkning af dit gasforbruget denne vinter.

På grund af usikkerheden omkring udbuddet og prisfastsættelsen af naturgas søger de europæiske medlemsstater efter måder til at reducere deres gasforbrug med 15 % i den kommende vinter. En del af løsningen ligger i alternative opvarmningskilder, fx ved hjælp af klimaanlæg, der allerede er på plads i dag. Et klimaanlæg er faktisk en luft-til-luft-varmepumpe, der kan opvarme bygninger på en meget effektiv og virkningsfuld måde. I en bygning på 600 m² kan man ved at bruge klimaanlægget som luft-til-luft-varmepumpe til opvarmning spare op til 112.880 kWh naturgas og reducere opvarmningsomkostningerne med 25 %.

I lyset af de udfordringer, som EU står over for i øjeblikket, har Europa-Kommissionen udarbejdet den europæiske plan for reduktion af gasefterspørgslen (1), hvori medlemsstaterne anbefales at reducere gasforbruget frivilligt med 15 % fra nu og frem til marts 2023. Ifølge EU kan der opnås store besparelser i den måde, vi opvarmer og køler vores bygninger på. Det anslås, at næsten 30 % af erhvervsbygningerne i EU stadig opvarmes med gas (2), mens nogle af dem også er udstyret med et klimaanlæg.

Reducer din gasregning ved at bruge dit klimaanlæg til opvarmning

Joh, det er rigtig nok, dit klimaanlæg er en luft-til-luft-varmepumpe, som kan bruges til effektiv rumopvarmning. Som brugere af bygningen kan I reducere bygningens gasbehov betydeligt og øjeblikkeligt ved at bruge bygningens klimaanlæg i opvarmningstilstand og dermed samtidig sænke de samlede omkostninger.

Vores beregninger viser, at brugen af et klimaanlæg til opvarmning reducerer naturgasbehovet betydeligt. I eksemplet med en kontorbygning på 600 m² undgår en VRV-luft-til-luft-varmepumpe et naturgasforbrug på op til 112.880 kWh sammenlignet med traditionel rumopvarmning (3). Derudover kan du som virksomhed reducere jeres energiomkostninger med næsten 30 % takket være varmepumpen. For en virksomhed i Belgien betyder det, at jeres varmeudgifter reduceres fra 25.237 euro til 17.695 euro om året (4).

Kontakt din lokale montør for flere oplysninger.

Hvorfor er en varmepumpe så effektiv?

En luft-til-luft-varmepumpe har både en indendørs- og en udendørsenhed. Når den fungerer i køletilstand, udtrækker den indendørs enhed varmen indefra og overfører den til den udendørs enhed, som afgiver varmen til det fri. Men driften kan vendes om og bruges til at opvarme indendørs ved hjælp af den varme, som udendørsenheden udtrækker fra udeluften. Selv ved udetemperaturer langt under 0 °C vil en luft-til-luft-varmepumpe stadig kunne levere effektiv opvarmning.

En varmepumpe er op til fire gange mere effektiv end et gassystem, da tre fjerdedele af den energi, der bruges til opvarmning, kommer gratis fra udeluften, mens der kun bruges en fjerdedel i elforbrug.

Yderligere reduktion af energiforbruget i din bygning

Hvis din bygning allerede har en varmepumpe installeret, kan den optimeres ved at anvende energibesparende systemer, der vil reducere energiregningen yderligere. Intelligente cloud-systemer som Daikins Cloud Service giver dig adgang til værktøjer, der ikke kun registrerer overdrevent energiforbrug i dele af din bygning, da disse systemer også giver dig mulighed for at handle hurtigt og gribe ind, hvor det er nødvendigt.

Opdag alle vores styrings- og Cloud-løsninger

 

Varmepumpeløsninger til ethvert formål

Som en førende varmepumpevirksomhed støtter vi den europæiske energiomstilling med vores forskellige varmepumpeløsninger, der er udviklet og fremstillet i Europa. Med vores Miljøvision 2050 sigter vi mod at være CO2-neutral i hele vores værdikæde og livscyklus for produkter og løsninger inden 2050. Med et netværk af lokalt uddannede eksperter vil vi hjælpe dig med at afkarbonisere bygninger og skabe et sundt miljø for de kommende generationer.

Madoka

Få mere at vide om vores dedikerede løsninger til dit projekt nu!

  1. PRESSEMEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET "Spar på gassen for en sikker vinter" (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52022DC0360)

  2. Energibalance - Endeligt forbrug - andre sektorer - kommercielle og offentlige tjenester - energiforbrug: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/bookmark/5463efac-cd35-4d4c-b027-d706050cdf7f?lang=en

  3. Beregnet ved hjælp af Daikins sæsonberegner, der er tilgængelig på Daikins forretningsportal (registrering nødvendig) (https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/software-finder/solutions-seasonal-simulator.html), beregnet for en 28 HP VRV-varmepumpe med 15 tilsluttede indendørs enheder med en anslået varmebelastning på 100 W/m²

  4. Baseret på V-test udført den 05/10/2022 på https://vtest.vreg.be/ med Engie Flow gas PRO Gas kontrakt: 25.236,90 euro/år for traditionel opvarmning (112.880 kWh gas) sammenlignet med Engie Flow PRO el-kontrakt: 17.694,78 euro/år for anvendelse af et VRV-system til opvarmning (28.192 kWh el) (priserne omfatter energiomkostninger, distributionsomkostninger, afgifter, ekskl. moms for Oostende, Belgien)

Relaterede artikler

Hjælp til forhandlere

Hjælp til arkitekter og konsulenter