Skip to main content

Hvordan ved du, om luftkvaliteten indendørs er god?

Den indendørs og den udendørs luftkvalitet er begge lige vigtige. Men luften i vores hjem er måske ikke så god, som vi forestiller os. Hvad kan vi gøre ved det?

luftkvalitet

Vi kan ikke leve uden ren luft. Derfor har man i nogen tid været særlig opmærksom på kvaliteten af udendørsluften. Og det er helt rigtigt. Men kvaliteten af luften inde i vores hjem er lige så vigtig! Og luften i vores hjem er måske ikke så god, som vi måske tror. Hvordan kan du vide det? Og hvad kan man gøre for at afhjælpe dette?

Tilbringer du meget tid indendørs?

Det er tilfældet for os alle sammen. Især i forhold til for nogle få årtier siden, hvor vi arbejdede ude på markerne, og hvor børnene stadig legede på gaden det meste af tiden. Eller sammenlignet med lande, der har et varmere klima, hvor folk tilbringer mere tid udendørs. I gennemsnit bruger vi op til 80 % af vores tid indendørs: På kontoret, i supermarkedet, i fitnesscenteret, i hjemmet osv.

Hvad så med vores indeklima?

Indeklimaet er afgørende for, hvordan vi har det i boligen. Og luftkvaliteten spiller en stor rolle i den forbindelse. I alle rum, hvor der ikke er naturlig ventilation, kan luften være forurenet. Og luftforureningen er ofte 10 gange større indendørs end udendørs. Men for at kunne måle luftkvaliteten indendørs omhyggeligt og præcist skal vi trække på specialister. Men du kan lave et rimeligt skøn med få ting.

Hvad påvirker luftkvaliteten indendørs?

Indendørs luftkvalitet påvirkes af flere faktorer. Især ventilation, luftfugtighed og temperatur. Ligesom de forskellige aktiviteter, du udfører hver dag, f.eks. madlavning, badning eller brusebad, tøjvask og ja, selv bare vejrtrækning. Eller af de materialer, som dit hjem er bygget af, hvordan du opvarmer dit hjem, hvor mange kæledyr og planter du har, hvilke rengøringsmidler du bruger osv. På samme måde er tilstedeværelsen af rygere en anden vigtig faktor. Tobaksrøg er meget skadelig, fordi den indeholder ikke mindre end 4.000 fine, gasformige partikler.

Dårlig indendørs luftkvalitet er dårligt for dit helbred

Dårlig indendørs luftkvalitet kan have negative konsekvenser for helbredet. Symptomerne er ofte vage i begyndelsen og forringer det daglige velbefindende: Du føler dig ikke godt tilpas i din hud, du føler dig mere stresset, du har svært ved at koncentrere dig, du mangler energi...

Men dårlig luftkvalitet kan også føre til mere udtalte problemer:

  • hovedpine
  • svimmelhed
  • kvalme
  • langvarige influenzalignende symptomer
  • kvælning
  • irritation af næse, hals og øjne
  • hjertebanken
  • åndedrætsbesvær
  • forværring af astma

Dette kan endda føre til kroniske symptomer og kroniske tilstande. Luftforurening indendørs forårsager mere ubehag i visse grupper, f.eks. små børn, ældre mennesker, mennesker med følsomme luftveje og patienter med kroniske hjertesygdomme.

For fugtig luft er også skadelig og fører til kondensering, ubehagelig lugt og skimmelsvamp. Behovet for ventilation er ikke altid mærkbart eller synligt. Selv om der ikke er fugt eller skimmelsvamp, kan der være flere skadelige stoffer, CO2 og bakterier end antaget.

Ventilation er afgørende

Det er derfor meget vigtigt, at din bolig altid er godt ventileret. I ældre huse er der ofte "naturlig ventilation" på grund af utætheder. I nye huse er isoleringen så god, at den forurenede luft næppe kan slippe ud. At åbne vinduerne hver dag i 10 minutter om morgenen og aftenen er allerede en god start. Men den fortrænger kun luften, hvilket kun delvist forbedrer luftfugtigheden eller luftkvaliteten. Det er derfor ikke en effektiv foranstaltning til bekæmpelse af skimmelsvamp i små nicher.

Kontinuerlig ventilation

Ventilationen skal helst være kontinuerlig. Uden regelmæssig ventilation kan forurenet indeluft ikke slippe ud, især hvis der er en betydelig udendørs forurening. Et ventilationsanlæg er ikke en unødvendig luksus.

Daikin tilbyder forskellige varmepumpeløsninger, der ud over at opvarme og køle rummene effektivt også befugter, affugter og desinficerer luften.

Relaterede emner

Hjælp til forhandlere

Hjælp til arkitekter og konsulenter